ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο

Αξιώσεις Πελατών / Τρίτων για ποσά που ο Ασφαλισμένος βάσει νόμου υποχρεούται να καταβάλει λόγω λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Ενδεικτικά, το Ασφαλιστήριο καλύπτει:
-Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω ευθύνης για Μελέτες, Επίβλεψη ή Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού
-Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας
-Έξοδα και νομικές δαπάνες για γρήγορη εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης (Σημείωση: Το ασφαλιστήριο Lloyd's δεν προβλέπει αποζημίωση κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης).
-Επιπλέον, με βάση ειδικό όρο, καλύπτει δαπάνες για νομική υποστήριξη σε περίπτωση κατηγορίας για ποινικό ευθύνη, που σε σοβαρά ατυχήματα αυτεπάγγελτα βαραίνει τον Αρχιτέκτονα - Μηχανικό.

Γιατί να εμπιστευθείτε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»

-Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία Μηχανικού & Ασφαλιστού με διεθνή αναγνώριση (Lloyd’s).
-Παρέχει υπηρεσίες με «εγγύηση» (διαθέτει ίδια Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3.000.000€/απαίτηση).
-Προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.

Διαδικασία Ασφάλισης

Στείλτε συμπληρωμένη την απλοποιημένη Αίτηση Ασφάλισης. Για ανεξάρτητο Μηχανικό ή για Εταιρεία.