Συχνές Ερωτήσεις για την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

("Professional Indemnity” ή “Errors & Omissions” Insurance)

Σημαίνει νομική και οικονομική κάλυψη από Ασφαλιστική Εταιρεία των αξιώσεων Εργοδότη ή Τρίτου, που προβάλλονται εις βάρος του παρέχοντος υπηρεσίες για ενδεχόμενη ζημιά από λάθος ή παράλειψή του στην εφαρμογή της νομοθεσίας και των ισχυόντων κανόνων που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Τον κάθε Επαγγελματία (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) ο οποίος παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής.

 • Κάθε Επαγγελματίας, αναλαμβάνει ευθύνες που μπορεί να ζημιώσουν
Τόσο η νομοθεσία όσο και οι παράμετροι που διέπεουν την όποια επαγγελματική δραστηριότητα γίνονται όλο και πιό πολύπλοκες. Επιπλέον, τυχόν λάθη ή παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναμίες ακόμη και για τον πλέον ευσυνείδητο επαγγελματία. Το "ξέρω καλά τη δουλειά μου" ή "ουδέποτε είχα το παραμικρό πρόβλημα" και άλλα παρόμοια, δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα για ένα σοβαρό επαγγελματία ...
 
 • Οι ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης εις βάρος κάποιου επαγγελματία μπορεί να είναι οικονομικά «δυσβάσταχτες» σε σχέση με την αμοιβή του
Είναι προφανές πως σε περίπτωση σωματικής βλάβης / θανάτου (αφορά Αρχιτέκτονες - Μηχανικούς και Γιατρούς) οι αξιώσεις για άμεσες και αποθετικές οικονομικές ζημιές (απώλεια εισοδήματος, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη) μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλες.
 
 • Τα συναλλακτικά ήθη αλλάζουν και ο κάθε Επαγγελματίας μπορεί να κατηγορηθεί ακόμη και κακοπροαίρετα για λάθη ή παραλείψεις που δεν έπραξε
Είναι βέβαιο πως η ανάθεση υπηρεσίας σε κάποιο βασίζεται σε κάποια σχέση εμπιστοσύνης και αναγνώρισης. Ωστόσο, να κάτι "πάει στραβά" και ο Εργοδότης ζημιωθεί, είναι προφανές πως το λάθος ή η παράλειψη δεν συγχωρείται εύκολα΄. Εξάλλου ο νόμος (βασική διάταξη του Αστικού Κώδικα) ρητά ορίζει πως αυτός που υπαίτια ζημιώνει υποχρεούται να αποζημιώνει. Είναι δε προφανές πως με την καθοδήγηση κάποιου έμπειρου δικηγόρου, η υποθεση μπορεί να πάρει σοβαρές διαστάσεις ...
 
 • Οι σύγχρονες εξελίξεις επιβάλλουν την ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης ως αντικειμενικό τεκμήριο αξιοπιστίας - εγγύησης των παρεχόμενων υπηρεσιών
Συνήθως όλοι διατείνονται πως είναι άριστοι και παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. Εξάλλου, η ποιότητα είναι κάτι το υποκειμενικό και ο καθένας μπορεί εξαρχής να ισχυριστεί πως την παρέχει. Η ασφαλισατική "εγγύηση" όμως πως κάποιος Τρίτος θα πληρώσει για τις τυχόν ζημιογόνες συνέπειες (μη ποιότητα) εξ αιτίας αμέλειας , λάθους ή παράλειψης, είναι προφανές πως είναι κάτι το διαφορετικό (το όλο επιχείρημα παραπέμπει στη γνωστή ρήση "η γυναίκα του Καίσαρα, δεν αρκεί απλά να λέγεται πως είναι τίμια, αλλά να υπάρχουν και τεκμήρια για την τιμιότητά της").
Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελεί σήμερα πάγια πρακτική σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με γνώμονα την Προστασία του Καταναλωτή επιβάλλει στα κράτη - μέλη την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών (Απελευθέρωση Επαγγελμάτων) και την προστασία του Ανταγωνισμού. Είναι προφανές πως οι όποιες εξελίξεις δεν είναι προς την υποχρέωση "προσαρμογής" του Γάλλου, Γερμανού ή Ολλανδού στην πρακτική - νοοτροπία του Έλληνα ή Βούλγαρου επαγγελματία ...
 
 • Ο σημερινός επαγγελματίας (Φυσικό Πρόσωπο ή Επιχείρηση) έχει ανάγκη από νομική & οικονομική προστασία για την απρόσκοπτη άσκηση της δραστηριότητάς του χωρίς επιπλέον άγχος για συνέπειες από τυχόν λάθη ή παραλείψεις.
Πρόκειται για αξιόπιστο επαγγελματικό "εργαλείο" που δεν κοστίζει ακριβά και αποτελεί πάγια λειτουργική δαπάνη εκπιπτώμενη από τη φορολογητέα ύλη. Η ανάγκη για την υιοθέτησή της είναι ακόμη πιο σημαντική σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπου το χρήμα είναι "δυσεύρετο και ακριβό" (σχετικά δύσκολο πλέον να πεί κάποιος αυτό που ίσχυε μέχρι προτεινος "έχω κάποια λεφτά στην άκρη και στην ανάγκη θα πουλήσω κάποιο ακίνητο να ανταπεξέλθω σε μια δυσκολία / άτυχη στιγμή"  ...). Επιπλέον, σε οικονομικά δύσκολες εποχές οι άνθρωποι δεν συγχωρούν / παραβλέπουν εύκολα λάθη ή παραλείψεις άλλων που τους ζημιώνουν οικονομικά ...
Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές πως η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι απαραίτητη και δεν είναι σωστό να παραβλέπουμε κάποια δυνατότητα να την προσεγγίσουμε αξιόπιστα και με λογικό / χαμηλό κόστος.
 • Νομική προστασία από έμπειρους Νομικούς Συμβούλους που η Ασφαλιστική Εταιρεία ορίζει για την προάσπιση των συμφερόντων του Ασφαλισμένου, όταν αυτός κατηγορείται για οικονομική ζημιά που προκάλεσε από ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψή του ή ακόμη όταν κατηγορείται και για ποινικό αδίκημα σε θανάτου Τρίτου (αφορά Αρχιτέκτονες - Μηχανικούς και Γιατρούς)
 • Χρηματική αποζημίωση για άμεση ή έμμεση οικονομική ζημιά Εργοδότη ή Τρίτου (επακόλουθες χρηματικές απώλειες ακόμη και για ηθική βλάβη, δυσφήμιση, απώλεια π[ληροφοριών, ...)
 • Χρηματική αποζημίωση για Σωματικές Βλάβες ή και Θάνατο Τρίτων (αφορά Αρχιτέκτονες - Μηχανικούς και Γιατρούς)
 • Δαπάνες και δικαστικά έξοδα σε σχέση με αξιώσεις αποζημίωσης, που δεν μπορούν να διευθετηθούν με εξώδικο διακανονισμό
Το πλέον βασικό είναι η αξιοπιστία του Ασφαλιστή ο οποίος είναι υπόλογος για την ποιότητα του Ασφαλιστηρίου (αρτιότητα και πληρότητα της κάλυψης, διαδικασία διευθέτησης της υποσχόμενης αποζημίωσης) και την αποφυγή αυτού που λέμε "ψιλά γράμματα" ή καταχρηστικές εξαιρέσεις, όπως:
 • Μη κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης που ανάγονται σε "περιπτώσεις με μεγάλη πιθανότητα να συμβούν"!
 • Μη κάλυψη επακόλουθων χρηματικών αξιώσεων! (Σημείωση: Σε ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης οι αξιώσεις για αποζημίωση, επί της ουσίας, ανάγονται σε επακόλουθες χρηματικές απώλειες)
 • Ρητή αναφορά πως το Ασφαλιστήριο αποζημιώνει μόνο κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης! (Σημείωση: Είναι προφανές πως ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να περιμένει επί σειρά ετών για να τον καλύψει η Ασφαλιστική Εταιρεία. Στο μεταξύ, ο Ασφαλισμένος θα συνεχίζει να είναι υπόδικος και θα πληρώνει ασφάλιστρα!)

Όχι. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική ένα σωστό ασφαλιστήριο από αξιόπιστη Ασφαλιστική Εταιρεία, αποζημιώνει χωρίς προσφυγή σε δικαστικούς αγώνες αλλά κατόπιν νομικής ή/και τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης, κατόπιν νομικής Διαμεσολάβησης (θεσμός που ισχύει και αναπτύσεται διεθνώς καθώς και στη χώρα μας) ή κατόπιν Διαιτησίας. Σπανιότατα κατόπιν δικαστικής απόφασης.

 • Ουσιαστική νομική και οικονομική κάλυψη
 • Εγγύηση ότι για τυχόν οικονομική ζημιά Εργοδότη ή/και Τρίτου από λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου, θα αποζημιώσει κάποια Ασφαλιστική Εταιρεία
 • Άριστο δείγμα ποιότητος και φερεγγυότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Κίνητρο δημιουργίας και οικονομικής προόδου, αφού με το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει ενθαρρύνει τον Ασφαλισμένο Επαγγελματία να αναλαμβάνει επαγγελματικούς κινδύνους και πρωτοβουλίες.
Η διαδικασία μπορεί να γίνει απευθείας ή μέσω του Ασφαλιστή τον οποίο ο ενδιαφερόμενος Επαγγελματίας εμπιστεύεται και περιλαμβάνει
 • Συμπλήρωση της τυποποιημένης αντίστοιχης με τη δραστηριότητα Αίτησης Ασφάλισης
 • Αποστολή της Αίτησης στο e-mail: info@gkoutinas.gr
 • Άμεσος προσδιορισμός, από την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ», του ελάχιστου κόστους ασφάλισης
 • Άμεση έκδοση και αποστολή Ασφαλιστηρίου των Lloyd’s.