ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Κάθε εανεξάρτητος Επαγγελματίας (Μηχανικός, Γιατρός, Δικηγόρος, Λογιστής κλπ) ή επαγγελματικός Φορέας που παρέχει υπηρεσίες, μπορεί να ζημιώσει. Χρειάζεται την Ασφάλιση ώστε να ασκεί το επάγγελμά του με αξιοπιστία και αξιοπρέπεια χωρίς άγχος για τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης εις βάρος του  από ενδεχόμενο λάθη ή παραλείψεις στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριοτητάς του.

Το θέμα της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, η αγορά φαίνεται πως δεν το γνωρίζει με επάρκεια. Ωστόσο, η απελευθέρωση των επαγγελμάτων, η επιβολή ενιαίων κανόνων και αρχών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο αναγαίος εκσυγχρονισμός για την οικονομική ανάπτυξη, επιβάλλουν μια νέα πραγματικότητα στα θέματα παροχής υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές. Σε μια τέτοια εξέλιξη, οι Έλληνες επαγγελματίες έχουν ανάγκη από ουσιαστική οικονομική και νομική υποστήριξη. Η υποστήριξη αυτή, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά - διεθνή πρότυπα, δεν είναι άλλη από την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης.

Η εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων” από το 1999, αναπτύσσει συστηματική δραστηριότητα και έχει αναγνωρισθεί ως πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης, προσφέροντας λύσεις σε διάφορους επαγγελματίες και σε πιστοποιημένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που ενδιαφέρονται για την προώθηση σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά .