ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (100% Lloyd's)

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι μια σύγχρονη ανάγκη για τον κάθε Επαγγελματία/ Φορέα Παροχής Υπηρεσιών.
Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ - Insurance Borkers, Ανταποκριτές Lloyd's», από το 1999, αναπτύσσει συστηματική δραστηριότητα και έχει αναγνωρισθεί ως πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης. Λειτουργώντας ως με ανταγωνιστικό κόστος (Binding Authority), εξέδιδε για λογαριασμό τους αξιόπιστα ασφαλιστήρια με ανταγωνιστικό κόστος και μεριμνούσε για το διακανονισμό αξιώσεων αποζημίωσης. Από τον Οκτώβριο του 2021, η όλη διαδικασία γίνεται πλέον από την εταιρεία "CROMAR SA - Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd's", στην οποία εκχωρήθηκε το χαρτοφυλάκιο, το προσωπικό και η σχετική τεχνογνωσία με τη συνεχιζόμενη ενεργή συμβολή του κ. Γιώργου Κουτίνα.
Η Ασφάλιση γίνεται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο Επαγγελματία/ Φορέα ή μέσω πιστοποιημένου Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή τον οποίο αυτός εμπιστεύεται και ο οποίος διατηρεί σύμβαση Συνεργασίας με την εταιρεία CROMAR SA.