ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (100% Lloyd's)

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι μια σύγχρονη ανάγκη για τον κάθε Επαγγελματία/ Φορέα Παροχής Υπηρεσιών.
Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ - Insurance Borkers, Ανταποκριτές Lloyd's», από το 1999, αναπτύσσει συστηματική δραστηριότητα και έχει αναγνωρισθεί ως πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης. Λειτουργώντας ως Ανταποκριτής των Lloyd’s (Binding Authority), εκδίδει με ανταγωνιστικό κόστος αξιόπιστα ασφαλιστήρια και μεριμνά για το διακανονισμό αξιώσεων αποζημίωσης.
Η Ασφάλιση μπορεί να γίνει απευθείας από τον ενδιαφερόμενο Επαγγελματία/ Φορέα ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή τον οποίο αυτός εμπιστεύεται.