www.professional-liability.gr _ Ενημερωτικό Ιστολόγιο για Καταναλωτές, Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις

Ήταν το 1992, όταν μετά από 12χρονη καριέρα Μηχανικού στη ΔΕΗ, ξεκίνησα στον κλάδο των Ασφαλίσεων με μια διεθνή Ασφαλιστική Εταιρεία. Τότε, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής μου στη Γαλλία, συνειδητοποίησα πως η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ήταν ένα “ώριμο” ασφαλιστικό προϊόν στις χώρες της ΕΕ (τότε ΕΟΚ), το οποίο θα προωθείτο στις νέες χώρες-μέλη, όπως η Ελλάδα. Ενθουσιάστηκα, τότε, με την ιδέα πως θα μπορούσα να αναπτύξω επαγγελματική δραστηριότητα σε ένα νέο τομέα με μεγάλες προοπτικές. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική ...
Η μακρόχρονη εμπειρία μου με οδήγησε σε συγκεκριμένη  άποψη για την Ιδιωτική  Ασφάλιση στη χώρα μας. Χρειάζεται αυτογνωσία, υπεύθυνη ενημέρωση και ανάληψη πρωτοβουλιών για εξυγίανση και εκσυγχρονισμό του συστήματος για την ανάπτυξη της Ιδιωτικής Ασφάλισης και ειδικότερα της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης.
Το παρόν ιστολόγιο, εκτός από τους Καταναλωτές που πρέπει να γνωρίζουν για τα δικαιώματά τους, απευθύνεται  σε Επαγγελματίες και σε Επιχειρήσεις που συνειδητοποιούν τις ευθύνες τους και επιθυμούν να ασφαλιστούν για τις οικονομικές συνέπειες από τυχόν πράξεις αμέλειας, λάθη ή παραλείψεις στο πλαίσιο της όποιας δραστηριότητάς τους. Απευθύνεται επίσης σε Ασφαλιστές  που ενδιαφέρονται για εξειδικευμένη επαγγελματική ενημέρωση σε νέα σύγχρονα ασφαλιστικά προϊόντα, πέρα από τα “τετριμμένα” της αγοράς (ασφαλίσεις αυτοκινήτου, υγείας κλπ).

Είναι εύλογο να συμφωνείτε ή να διαφωνείτετις με τις απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν Ιστολόγιο. Και στις δύο περιπτώσεις η άποψή σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη. Αρκεί να εκφράζεται με ειλικρινή και επαγγελματικό τρόπο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ, Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΆ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αναζητώντας διεξόδους για ανάπτυξη!

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, 06/06/2023.

Αφορμή για το παρόν άρθρο ήταν η πετυχημένη πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και των επαγγελματικών σωματείων της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης να οργανώσει συνάντηση με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και Ασφαλιστικών Εταιρειών.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση είχε σαν στόχο να αναδείξει το κύρος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και να προκαλέσει γόνιμο διάλογο για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς στη χώρα μας. Ωστόσο, από το “διάλογο” που προέκυψε δεν διαφάνηκε κάποια ουσιαστική αντιπαράθεση απόψεων που να καταλήγει σε κοινά αποδεκτά συμπεράσματα και προτάσεις.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Να κατανοήσουμε την ουσία!

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 12/05/2023.

Αφορμή για το παρόν άρθρο υπήρξε κάποιος προβληματισμός που προέκυψε στο πλαίσιο της πρόσφατης εκδήλωσης που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με επαγγελματικά σωματεία της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και Ασφαλιστικών εταιρειών. Η εκδήλωση είχε σαν στόχο να προκαλέσει γόνιμο διάλογο για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς στη χώρα μας. Ωστόσο, από το “διάλογο” δεν διαφάνηκε κάποια ουσιαστική αντιπαράθεση απόψεων που να καταλήγει σε κοινά αποδεκτά συμπεράσματα και προτάσεις. Ειδικά για το θέμα της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, προέκυψε κάποιος προβληματισμός που αναφέρεται στην έννοια της “αντικειμενικής ευθύνης”, η οποία αποτελεί βασική παράμετρο και προς τούτο, κρίνω σκόπιμο να σημειώσω τα παρακάτω.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Χρήσιμο μάθημα από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα «Ασφαλιστική Αγορά», 11/05/2023.

Σε συνέχεια των όσων έχουν γραφτεί γύρω από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, κρίνω σκόπιμο να διατυπώσω κάποιες απόψεις βασιζόμενος σε εξειδικευμένη εμπειρία μου στον κλάδο της ασφάλισης αστικής ευθύνης, απόρροια μακρόχρονης συνεργασίας με την ασφαλιστική αγορά των Lloyd’s του Λονδίνου ως Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής τους.

Αφορμή για το παρόν κείμενο υπήρξε πρόσφατο άρθρο του γνωστού καθηγητή κ. Μιλτιάδη Νεκτάριου, με τίτλο «Πώς θα αποζημιωθούν οι θάνατοι στα Τέμπη: Μαθήματα για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών». Στο άρθρο αυτό, το οποίο θα χαρακτήριζα ως ένα προχωρημένο μάθημα ασφάλισης αστικής ευθύνης, αναφέρεται το εξής: «Οι οικογένειες των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν αγωγές αποζημίωσης εναντίον της εταιρείας μεταφορών, Hellenic Train. Η εταιρεία πρέπει να έχει επαρκή ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες, θανάτους ή υλικές ζημιές των επιβαινόντων στα τρένα της. Επίσης, οφείλει χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη των οικογενειών των θυμάτων. Αστική ευθύνη έχει, επίσης, και για σωματικές βλάβες ή θανάτους για τους εργαζόμενους στα τρένα της. Επίσης, επειδή είναι διεθνής (ιταλική) εταιρεία, θα είναι εύλογο να έχει ασφαλίσει τα περιουσιακά της στοιχεία, τη διακοπή εργασιών, καθώς και τις αστικές ευθύνες της προς τους ιδιοκτήτες των εμπορευμάτων που μεταφέρουν τα τρένα της».

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Υποχρεωτική αλλά πώς;

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 11/1/2023.,

Αφορμή για το παρόν άρθρο υπήρξε πρόσφατο κείμενο του NextDeal με τίτλο: Η μεγάλη πρόκληση για τις ασφαλιστικές εταιρείες το 2023! Πως θα μεγαλώσει η ασφαλιστική πίτα; Στο κείμενο, χαρακτηριστικά αναφέρεται πως πολλά χρόνια τώρα όλη η αγορά σχολιάζει τη στασιμότητα που χαρακτηρίζει την ασφαλιστική παραγωγή στην χώρα μας η οποία ως ποσοστό του ΑΕΠ (σταθερά κάτω από 2,5%) την καθιστά ουραγό μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ. Για το μεγάλο ζητούμενο που είναι το πως θα ξεφύγουμε από αυτό το επίπεδο, ορθώς επισημαίνεται πως θα πρέπει να σχεδιασθεί μια πολιτική παρέμβασης που θα στοχεύει στην προώθηση των κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων, ιδιαίτερα για τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, που αφορούν μία σειρά επιχειρήσεων και επαγγελματικών κλάδων.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Να γνωρίζει η αγορά

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 21/11/2022.

Έχοντας διανύσει μια μακρά επαγγελματική πορεία (12 χρόνια Μηχανικός στη ΔΕΗ και 30 χρόνια εξειδικευμένος Μεσίτης Ασφαλίσεων), θεωρώ σκόπιμο να καταθέσω κάποιες ώριμες απόψεις καταστάλαγμα ευρύτερης δράσης πέρα από αυτή του κλασικού Ασφαλιστή, όταν με αρθρογραφία, παρουσιάσεις σε συνέδρια και σεμινάρια καθώς επίσης και με διάφορες θεσμικές παρεμβάσεις, επέμεινα στην ορθολογική αξιοποίηση του θεσμού της Ασφάλισης τεχνικών έργων. Θέλω να πιστεύω πως οι απόψεις αυτές ίσως φανούν χρήσιμες σε όσους επιθυμούν μια αντικειμενική ενημέρωση πάνω στο θέμα και θα ήθελαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες στο συγκεκριμένο κλάδο ο οποίος παρουσιάζει αξιόλογη επιχειρηματική ύλη και για την ασφαλιστική αγορά. 

ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σημαντική παράμετρος η Διαχείριση Κινδύνων

Δημοσιεύθηκε στην εξειδικευμένη Πύλη Ενημέρωσης ΥΠΟΔΟΜΕΣ του κλάδου των Κατασκευών, 16/11/2022.

Το συγκεκριμένο άρθρο γράφτηκε αυθόρμητα διαπιστώνοντας ότι φαίνεται να ξεμπλοκάρει το θέμα των έργων ΣΔΙΤ, μετά από πολλά χρόνια που συζητιέται. Σημειώνω σχετικά  πως 18 Ιουλίου 2009, στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, είχε δημοσιευθεί άρθρο μου με τίτλο "Γιατί καθυστερεί η αξιοποίηση του θεσμού των ΣΔΙΤ".

Αφορμή για το παρόν άρθρο υπήρξε το πρόσφατο δημοσίευμα της εξειδικευμένης Πύλης Ενημέρωσης www.ypodomes.gr με τίτλο: Η μεγάλη ευκαιρία που φέρνει η “Άνοιξη” στις κατασκευές, οι ελλείψεις και οι κίνδυνοι . Το δημοσίευμα αυτό εύστοχα προβάλλει τις αισιόδοξες προοπτικές και ταυτόχρονα θέτει σχετικό προβληματισμό για τον κατασκευαστικό κλάδο στη χώρα μας.

Οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις και οι προοπτικές για επενδύσεις στα επόμενα χρόνια στον τομέα των δημοσίων υποδομών, είναι βέβαιο πως βάζουν τέλος στην εποχή των «εύκολων» κεφαλαίων από εγχώριους πόρους ή και από την ΕΕ. Τα πλουσιοπάροχα αναπτυξιακά πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλασσικά δημόσια έργα υποδομής, γίνονται πλέον πιο «δύσκολα» αφού θα απαιτούν αυστηρότερα κριτήρια και ειδικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΙV)

Γραφεία Θεματικού Τουρισμού. Αναγκαία η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 01/06/2022.

Το παρόν άρθρο αποτελεί συνέχεια γενικού άρθρου με τίτλο υπότιτλο: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Ι): Ευαίσθητος κλάδος της οικονομίας με ένταση Ευθύνης (βλ. ΕΔΩ). Εστιάζοντας στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, ως παράμετρο η οποία εκφράζει ποιότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών στον κλάδο του τουρισμού, με σχετικά άρθρα που δημοσιεύθηκαν στο παρόν βήμα, έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα ορθολογικής προσέγγισης της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ξενοδοχείων (βλ. ΕΔΩ) και της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Τουριστικών Γραφείων (βλ. ΕΔΩ) που, αντίστοιχα, φιλοξενούν και διακινούν τουρίστες. Για την πληρότητα του όλου θέματος, αναφέρονται παρακάτω και κάποιες ήπιες μορφές τουρισμού που, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές φυσικές ομορφιές και με το μοναδικό πολιτισμικό απόθεμα της χώρας, αποτελούν μια βάσιμη μορφή τουριστικής ανάπτυξης με θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας. Λαμβάνοντας δε υπόψη τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, είναι βέβαιο πως ο τουρισμός αυτός θα μπορεί να “καλλιεργηθεί” και να αποδώσεις σε χρονική διάρκεια πέραν του τουριστικού συνωστισμού στους μήνες του καλοκαιριού.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΙΙΙ)

Τουριστικοί Πράκτορες. Απαραίτητη η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 23/05/2022.

Το παρόν άρθρο αποτελεί συνέχεια γενικού άρθρου με τίτλο-υπότιτλο: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Ι): Ευαίσθητος κλάδος της οικονομίας με ένταση Ευθύνης!

Γίνεται αναφορά στα Γραφεία Τουριστικών Πρακτόρων με επιχειρηματικό αντικείμενο τον εξερχόμενο και, κυρίως, τον εισερχόμενο τουρισμό. Συνήθως είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με "ένταση επαγγελματικής ευθύνης". Δηλαδή, με δραστηριότητα όπου υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αξιώσεις αποζημίωσης από εξ αμελείας λάθος ή παράλειψη από την πλευρά τους στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρουν. Αυτοί που μπορεί να εγείρουν αξιώσεις για οικονομικές άμεσες ή και έμμεσες απώλειες μπορεί να καταρχήν οι Πελάτες - Τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας. ή και  οι Πελάτες - Συνεργάτες του τουριστικού πρακτορείου. Οι τελευταίοι είναι συνήθως μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού, που διακινούν μαζικά ξένους τουρίστες με “ευαισθησία” σε θέματα παροχής υπηρεσιών με ποιότητα και υπευθυνότητα (βλ. επαγγελματική ευθύνη). Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη πως ο τουρισμός είναι ένας διεθνοποιημένος μηχανισμός παροχής υπηρεσιών, πολύ σωστά έχει προβλεφθεί η υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Τουριστικών Πρακτόρων, στο πνεύμα της σχετικής νομοθετικής απαίτησης (Προεδρικό Διάταγμα 7/2018, που αποτελεί εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/2302).

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΙΙ)

Ξενοδοχεία. Αναγκαία η ορθολογική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 16/05/2022.

Το παρόν άρθρο αποτελεί συνέχεια γενικού άρθρου με τίτλο-υπότιτλο: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Ι): Ευαίσθητος κλάδος της οικονομίας με ένταση Ευθύνης! Όπως και κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, μια ξενοδοχειακή επιχείρηση συνδέεται με κινδύνους. Το γεγονός πως ένα ξενοδοχείο έχει πελατεία από εθνικότητες με διαφορετικό μορφωτικό-κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, την αναδεικνύει σε δραστηριότητα έντασης αστικής ευθύνης. Οι περιπτώσεις αστικής ευθύνης, δηλαδή οι αξιώσεις αποζημίωσης για ζημιογόνα συμβάντα από αμέλεια της ξενοδοχειακής επιχείρησης, θεωρούνται κίνδυνος ο οποίος κατά τη διεθνή πρακτική είναι ασφαλίσιμος. Δηλαδή, μπορεί να διευθετηθεί οικονομικά μέσω κατάλληλων ασφαλιστηρίων.

Ειδικά όταν πρόκειται για πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, που συνήθως φιλοξενούν άτομα υψηλού οικονομικού και κοινωνικού προφίλ τα οποία επιθυμούν υψηλής στάθμης υπηρεσίες φιλοξενίας πληρώνοντας σημαντικά ποσά, είναι αναμφισβήτητη η σπουδαιότητά της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης.

Σελίδες