ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Πρέπει να ασφαλίζεται
Πάντα πίστευα στην ανάγκη για ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης. Ίσως γιατί από πολύ νωρίς τόσο στην προσωπική μου ζωή όσο και στην επαγγελματική μου πορεία (ιδιαίτερα στην πρώτη μου καριέρα του Μηχανικού) χρειάσθηκε να αντιμετωπίσω θέματα ευθύνης και να συνειδητοποιήσω το πραγματικό νόημα της. Αλλά επίσης  και στη συνέχεια ως εξειδικευμένος Ασφαλιστής, διαπιστώνοντας πως σε όλες τις ώριμες αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πως δεν υπάρχει Επαγγελματίας που να μην είναι ενήμερος και καλυμμένος για την ευθύνη του, πως δεν υπάρχει Επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες, που παράγει ή εμπορεύεται προϊόντα ή που κατασκευάζει έργα, να μην φροντίζει να έχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης για τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει.

Υπάρχουν πολλά πρακτικά παραδείγματα και ζημιογόνα συμβάντα που τεκμηριώνουν τα παραπάνω. Κάποτε, κάποιος Μηχανικός ο οποίος είχε ήθελε να ανακαινίσει διαμέρισμα που είχε αγοράσει στη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα σπούδαζε ο γιός του, μου ζήτησε να του εξηγήσω τι είναι η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Μηχανικού και γιατί ζητείτο να υποβληθεί σχετικό πιστοποιητικό προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια εργασιών ανακαίνισης. Εξήγησα πως πρόκειται για την ευθύνη Μηχανικού για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια αξίωση αποζημίωσης. Επίσης, επεσήμανα πως είναι πάγια πρακτική σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η όποια δραστηριότητα Μηχανικού να συνοδεύεται απαραίτητα με κατάλληλη Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης.

Βασικό πάντως παραμένει το γεγονός πως ο σύγχρονος επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες, πέρα από τα απαραίτητα εχέγγυα σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης, θα πρέπει να διαθέτει και ασφαλιστική κάλυψη ως τεκμήριο της αξιοπιστίας του έναντι Πελατών / Τρίτων που έχουν κάποιο νόμιμο συμφέρον σε σχέση με τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται. Παράλληλα, ο κάθε σύγχρονος επαγγελματίας θα πρέπει να γνωρίζει πως μια τέτοια ασφάλιση είναι και ένα άριστο μέσο νομικής προστασίας για τις περιπτώσεις που εγείρονται αξιώσεις εις βάρος του, ή ακόμη κι όταν άδικα κατηγορείται για πιθανό λάθος ή παράλειψή του.

Πρόκειται για αξιόπιστο επαγγελματικό "εργαλείο" που δεν κοστίζει ακριβά και αποτελεί πάγια λειτουργική δαπάνη εκπιπτώμενη από τη φορολογητέα ύλη. Η ανάγκη για την υιοθέτησή της είναι ακόμη πιο σημαντική σε περίοδο ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων της αγοράς όπου οι συμβαλλόμενοι / αποδέκτες υπηρεσιών δεν παραβλέπουν και δεν συγχωρούν εύκολα τυχόν λάθη ή παραλείψεις άλλων, που τους ζημιώνουν οικονομικά.

Αν μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη αυτό που λέμε “ασφαλιστική συνείδηση” παρά το ιδιαίτερα αυστηρό νομικό πλαίσιο που ισχύει στο θέμα της ευθύνης Μηχανικού και την αίσθηση πως υπάρχει μια ιδιότυπη ασυλία στα θέματα αναζήτησης ευθυνών, αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να προσαρμοστούμε στα διεθνή πρότυπα που προβλέπονται από Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή που όλο και πιο συχνά θα απαιτούνται στην πράξη, σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Οι ενιαίοι κανόνες ανταγωνισμού και προστασίας των πολιτών της ευρωπαϊκής οικογένειας, αναγκαστικά εισάγουν νέα ήθη και αρχές που θα πρέπει να ενστερνισθούμε αφού θα θέλουμε να υπάρχουμε ως δημιουργικά κύτταρα στις μελλοντικές εξελίξεις της ευρύτερης κοινωνίας που ζούμε.