ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ασφαλίζεται;

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 25/05/2020.

Από τη μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία μου στον τομέα των Ασφαλίσεων, είμαι πεπεισμένος πως βασικοί λόγοι που η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν είναι αναπτυγμένη στη χώρα μας, είναι:

Η έλλειψη αντικειμενικής ενημέρωσης στα ασφαλιστικά προϊόντα που προωθούνται στην αγορά και
H αδυναμία των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στο να προσφέρουν άρτιες και αξιόπιστες ασφαλιστικές υπηρεσίες που οι Καταναλωτές (Φυσικά Πρόσωπα) και οι Επιχειρήσεις, έχουν αντικειμενική ανάγκη.

Πρόσφατα, με αφορμή τα όσα ακούγονται και γράφονται γύρω από την ανάγκη προστασίας έναντι του κορωνοιού, κάποιοι με ρώτησαν: "Ασφαλίζεται η αστική ευθύνη κλιματιστικών για προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν;". Καταρχήν, είναι ατυχής η διατύπωση "αστική ευθύνη κλιματιστικού" γιατί ένα κλιματιστικό ή καλύτερα ένα σύστημα θέρμανσης – ψύξης κτηρίων, δεν μπορεί να κατηγορηθεί ως υπεύθυνο για πρόβλημα σωματικής βλάβης/ υγείας κάποιου ατόμου. Την όποια αστική ευθύνη, προφανώς, την φέρει το Φυσικό Πρόσωπο ή η Επιχείρηση που έχει την ιδιοκτησία και κατά συνέπεια την επιμέλεια για σωστή – ασφαλή λειτουργία του συστήματος κλιματισμού.

Ωστόσο, μπορεί πράγματι να προκύψει θέμα αστικής ευθύνης, όταν υπάρχουν κρούσματα αλλεργιών, αναπνευστικών προβλημάτων ή λοιμώξεων σε άτομα που αποδεδειγμένα είχαν εκτεθεί σε περιβάλλον εργασίας/ παραμονής με συστήματα κλιματισμού, προβληματικά λόγω πλημμελούς τήρησης κανόνων ασφαλείας. Σχετικό πρόβλημα, δεν εντοπίζεται στη λειτουργία μικρών κλιματιστικών αλλά μεγάλων και πιο δαπανηρών συστημάτων κλιματισμού (θέρμανσης, ψύξης ή απλού αερισμού), τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σε μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα (γραφεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, τράπεζες, εμπορικά κέντρα) ή βιομηχανικές μονάδες , όπου εργάζονται άνθρωποι ή συχνάζουν για πολλές ώρες διάφορα άτομα. Εκεί, μπορεί κάλλιστα να αναφερθεί κανείς σε θέματα αστικής ευθύνης.

Αστική Ευθύνη & Ασφάλιση

Η Αστική Ευθύνη και αντίστοιχα η Ασφάλισή της είναι έννοια υποκειμενική. Συνδέεται πάντα με ζημιά / βλάβη που προέκυψε από απλή αμέλεια, λάθος ή παράλειψη κάποιου. Στην πράξη, η ευθύνη αυτή συνήθως δεν είναι μονοσήμαντη αλλά μπορεί βαραίνει περισσότερους από έναν. Εστιάζοντας στο συγκεκριμένο θέμα, με αφορμή το επίκαιρο ερώτημα για ευθύνη από συστήματα κλιματισμού, μπορεί να έχουν εφαρμογή τα παρακάτω:

- Ασφάλιση Γενικής & Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης (έναντι Τρίτων και έναντι Εργαζομένων). Αφορά κατά βάση επιχειρήσεις που έχουν την ευθύνη επιμέλειας για ασφαλή λειτουργία συστημάτων κλιματισμού. Είναι μάλλον οριακή η περίπτωση να υπάρξουν ζημιογόνες συνέπειες σε Τρίτους και να αποδειχθεί η σχετική υπαιτιότητα της επιχείρησης. Απεναντίας έχει νόημα η περίπτωση ευθύνης έναντι εργαζομένων (Εργοδοτική Ευθύνη).

- Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης (ζημιογόνες συνέπειες που οφείλονται σε λάθη ή παραλείψεις στο πλαίσιο πιστοποίησης, εγκατάστασης, επισκευής ή συντήρησης συστημάτων κλιματισμού). Αφορά τους Φορείς Πιστοποίησης και τους διάφορους Επαγγελματίες Εγκατάστασης/ Συντήρησης συστημάτων κλιματισμού. Γιατί, το να βεβαιώνεις εγγράφως πως ένα προϊόν, ένα μηχάνημα ή ένα σύστημα είναι ποιοτικά αποδεκτό και λειτουργικά ασφαλές, είναι μια υπηρεσία που συνεπάγεται ανάληψη ευθύνης. Και, η ευθύνη αυτή, σύμφωνα τη διεθνή πρακτική εμπειρία ασφαλίζεται. Για την ασφάλιση αυτή η "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, Μεσίτες Ασφαλίσεων Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές Lloyd’s" προσφέρει βέλτιστες λύσεις σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές (Μεσίτες ή Πράκτορες Ασφαλίσεων), που επιθυμούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες ικανές να εμπνέουν αίσθημα ασφάλειας στους Πελάτες τους.