ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρέπει να Ασφαλίζεται

Τα λάθη και οι παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναμίες, που μπορούν να ζημιώσουν. Το να ζητάς συγγνώμη είναι ανθρωπιά. Όταν όμως ταυτόχρονα να αποζημιώνεις για τη ζημιά που προκάλεσες είναι πολιτισμός!

Η έννοια της Ευθύνης από πολύ νωρίς με απασχόλησε και ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια της επαγγελματικής καρριέρας μου στον ασφαλιστικό κλάδο, με προβλημάτισε και με έκανε να πιστέψω στην ανάγκη για ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης. Ίσως γιατί τόσο στην προσωπική μου ζωή όσο και στην επαγγελματική μου πορεία χρειάσθηκε να αντιμετωπίσω θέματα ευθύνης και να συνειδητοποιήσω το πραγματικό νόημα της.

Αλλά και επίσης διαπιστώνοντας πως σε όλες τις ώριμες αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει Επαγγελματίας ή Επιχείρηση χωρίς ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης. Πως δεν υπάρχει Επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες, που κατασκευάζει έργα, που παράγει ή εμπορεύεται προϊόντα που να μην φροντίζει να έχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης για τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει σε Καταναλωτές / Τρίτους ή Πελάτες ή σε Εργαζόμενους.

Βασικό παραμένει το γεγονός πως ο σύγχρονος επαγγελματίας που διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα και προσφέρει υπηρεσίες ή αντίστοιχα η σύγχρονη επειχείεηση που παράγει ή διανέμει προϊόντα , θα πρέπει ως τεκμήριο της αξιοπιστίας του έναντι των πελατών ή και Τρίτων να διαθέτει και ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης. Παράλληλα, θα πρέπει να γνωρίζει πως μια τέτοια ασφάλιση είναι και ένα άριστο μέσο νομικής προστασίας για τις περιπτώσεις που εγείρονται αξιώσεις εις βάρος του, ή ακόμη κι όταν άδικα κατηγορείται για πιθανό λάθος ή παράλειψή του. Αν μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη αυτό που λέμε «ασφαλιστική συνείδηση» και φαίνεται να υπάρχει μια ιδιότυπη ασυλία στα θέματα αναζήτησης ευθυνών, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα αναγκαστούμε να προσαρμοστούμε στα διεθνή πρότυπα που οι Οδηγίες της ΕΕ σταδιακά θα επιβάλουν στο κοινωνικοοικονομικό μας σύστημα. Οι ενιαίοι κανόνες ανταγωνισμού και προστασίας των πολιτών της ευρωπαϊκής “οικογένειας”, αναγκαστικά θα εισάγουν νέα ήθη και αρχές που θα πρέπει να ενστερνισθούμε αφού θα θέλουμε να υπάρχουμε ως δημιουργικά κύτταρα στις μελλοντικές εξελίξεις της ευρύτερης κοινωνίας που ζούμε.

Δυστυχώς για το σοβαρό θέμα της Αστικής Ευθύνης ευρύτερα και της Επαγγελματικής Ευθύνης ειδικότερα, δεν υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση. Συνειδητά και υπεύθυνα προσπαθούμε να καλύψουμε έστω και εν μέρει, αυτό το σημαντικό κενό. (www.professional-liability.gr)

"ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,  Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ & "ΕΓΓΥΗΣΗ" ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΕΧΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"