επιχειρηματικοί κίνδυνοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επιχειρηματικός κλάδος με ευαισθησίες!

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 24/09/2019.

Αφορμή για το παρόν άρθρο, το πρόσφατο γεγονός της πτώχευσης της διεθνούς Βρετανικής εταιρείας Thomas Cook, από τους μεγαλύτερους Φορείς μαζικού τουρισμού στον κόσμο. Είναι προφανές πως ένα τέτοιο συμβάν εκτός από τη χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου, μοιραία απασχολεί και τη χώρα μας, η οικονομία της οποίας όλο και πιο πολύ βασίζεται στον τουρισμό.
Βέβαια, το βασικό πρόβλημα  εντοπίζεται στην ίδια την Επιχείρηση, στους Μετόχους, στους χιλιάδες Εργαζόμενους που θα μείνουν άνεργοι, στους ανά τον κόσμο Συνεργάτες της (αεροπορικές εταιρείες, διάφοροι τουριστικοί πράκτορες, ξενοδοχεία), στους Συμβούλους της (Ορκωτοί Ελεγκτές, Δικηγορικές Εταιρείες, Brokers Ασφαλίσεων), στις Τράπεζες και στους Δανειστές της καθώς επίσης και σε Ασφαλιστικές – Αντασφαλιστικές Εταιρείες.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εύλογες ερωτήσεις και υπεύθυνες απαντήσεις

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, Δευτέρα, 04/02/2019.

Από τη μακροχρόνια εμπειρία μας ως επαγγελματίες Ασφαλιστές είμαστε πεπεισμένοι πως βασικός λόγος που ο αναμφισβήτητα χρήσιμος θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης δεν είναι αναπτυγμένος στη χώρα μας, είναι η έλλειψη ενημέρωσης. Στη βάση αυτή, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε παρακάτω απλές απαντήσεις σε ερωτήματα που κατά καιρούς μας απευθύνονται από υποψήφιους πελάτες ή και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Αφορμή για το παρόν άρθρο υπήρξε η πρόσφατη δημοσιοποίηση της μεγαλύτερης ίσως αποζημίωσης (66 εκατ. €) σε μεγάλη βιομηχανική επιχείρηση που υπέστη σοβαρή ζημιά από πυρκαγιά στα περιουσιακά της στοιχεία. Χαρακτηριστική περίπτωση που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα αλλά και την αξιοπιστία του θεσμού της Ασφάλισης.