ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επιχειρηματικός κλάδος με ευαισθησίες!

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 24/09/2019.

Αφορμή για το παρόν άρθρο, το πρόσφατο γεγονός της πτώχευσης της διεθνούς Βρετανικής εταιρείας Thomas Cook, από τους μεγαλύτερους Φορείς μαζικού τουρισμού στον κόσμο. Είναι προφανές πως ένα τέτοιο συμβάν εκτός από τη χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου, μοιραία απασχολεί και τη χώρα μας, η οικονομία της οποίας όλο και πιο πολύ βασίζεται στον τουρισμό.
Βέβαια, το βασικό πρόβλημα  εντοπίζεται στην ίδια την Επιχείρηση, στους Μετόχους, στους χιλιάδες Εργαζόμενους που θα μείνουν άνεργοι, στους ανά τον κόσμο Συνεργάτες της (αεροπορικές εταιρείες, διάφοροι τουριστικοί πράκτορες, ξενοδοχεία), στους Συμβούλους της (Ορκωτοί Ελεγκτές, Δικηγορικές Εταιρείες, Brokers Ασφαλίσεων), στις Τράπεζες και στους Δανειστές της καθώς επίσης και σε Ασφαλιστικές – Αντασφαλιστικές Εταιρείες.

Ασφαλιστέοι κίνδυνοι

Προσεγγίζοντας το συμβάν από την πλευρά της Ασφάλισης, αξίζει να επισημανθεί πως ένα παρόμοιο συμβάν δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στις εμπλεκόμενες Ασφαλιστικές – Αντασφαλιστικές Εταιρείες οι οποίες καλύπτουν ασφαλίσιμους επιχειρηματικούς κινδύνους. Η πτώχευση μιας επιχείρησης σχετιζόμενη με καθαρά εμπορικές – επιχειρηματικές αποφάσεις στο πλαίσιο ευρύτερου ανταγωνισμού, δεν είναι κίνδυνος που μπορεί να καλυφθεί άμεσα με κάποιο ασφαλιστήριο. Όταν όμως επέλθει, ΄πως στην περίπτωση της Thomas Cook, μπορεί να ενεργοποιήσει σειριακές αξιώσεις αποζημίωσης που σχετίζονται με θέματα Συμβατικής και Αστικής Ευθύνης όπως: Επαγγελματική Αστική Ευθύνη έναντι Πελατών (Τουριστών) και έναντι συνεργαζόμενων Τουριστικών Πρακτόρων, Επαγγελματική Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης, Επαγγελματική Ευθύνη Νομικών, Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Συμβούλων.

Μήνυμα για την εγχώρια αγορά

Ίσως δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για την ελληνική αγορά πέρα από τις άμεσες οικονομικές συνέπειες σε εγχώριους τουριστικούς πράκτορες και σε ξενοδοχεία που έχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις συνεργασίας με τον τουριστικό οργανισμό Thomas Cook, θα έχουν άμεσο οικονομικό πρόβλημα λόγω της αδυναμίας πληρωμής τους από το συγκεκριμένο προμηθευτή τους που δήλωσε επισήμως πτώχευση.

Στο πλαίσιο ορθολογικής διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, το ευρύτερο μήνυμα που θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη οι  εγχώριες Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις που στηρίζουν την δυναμικά αναπτυσσόμενη τουριστική “βιομηχανία” στη χώρα μας, είναι:
- Να υπάρχουν σωστές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τους ξένους τουριστικούς πράκτορες και με τα εγχώρια τουριστικά Γραφεία μετακίνησης μεταφοράς ή αναψυχής τουριστών και
- να υπάρχει σοβαρή προσέγγιση του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης με πλήρη και αξιόπιστα ασφαλιστήρια.
Φυσικά, δεν γίνεται αναφορά στην κλασική Ασφάλιση Ξενοδοχείων έναντι πυρός με ολίγη Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης με χαμηλά όρια κάλυψης και με περιοριστικούς όρους αποζημίωσης που ενεργοποιούνται κατόπιν απόφασης ελληνικών δικαστηρίων.

Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί πως στον ποιοτικό τουρισμό, η έννοια της “ποιότητας” και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ευρύτερη. Δεν περιορίζεται στο καλό φαγητό ή στην ευγένεια του προσωπικού φιλοξενίας. Σχετίζεται επίσης με ικανοποιητική διαχείριση διαφόρων παραπόνων ή αξιώσεων αποζημίωσης όταν προκύπτουν τυχαία / έκτακτα ζημιογόνα περιστατικά, τα οποία πρέπει να διευθετούνται άμεσα και αντικειμενικά με κατάλληλη αξιόπιστη Ασφάλιση Γενικής και Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης. Γιατί, οι σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο του τουρισμού με τις  συνθήκες ανταγωνισμού και των επιρροών από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, μπορούν να επηρεάσουν καταλυτικά όχι μόνο στη βιωσιμότητα των Τουριστικών Γραφείων και τα οικονομικά αποτελέσματα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αλλά μπορούν να δυσφημίσουν και τον ίδιο τον τουρισμό, όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή αλλά και στην ίδια τη χώρα.