ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ανάπτυξη παρά τον κορωνοϊό και την οικονομική κρίση!

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 29/05/2020.

Είναι αλήθεια πως η περιπέτεια με τον κορωνοιό η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη δημιουργεί ανησυχίες και ανατροπές. Αφορμή για το παρόν σημείωμα το δημοσίευμα του εκδότη κ. Ευάγγελου Σπύρου με τίτλο “Ανοίξτε νέες ασφαλιστικές εργασίες! Δεν θα τρώτε με χρυσά κουτάλια με το 800ρικο!”. Κείμενο σάλπισμα για αφύπνιση της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, που έχει το μοναδικό πλεονέκτημα παρά την όποια οικονομική κρίση και τον κορωνοιό, να έχει μπροστά της μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.
Πέρα από τις κλασικές ασφαλίσεις αυτοκινήτων, σκαφών και κατοικίας – περιουσίας, δεν είναι μόνο ο κλάδος υγείας – συντάξεων και κάλυψης κινδύνων από φυσικά φαινόμενα που εμφανίζουν δυναμική ανάπτυξης στο μέλλον. Υπάρχουν και τα ασφαλιστικά προϊόντα Αστικής Ευθύνης για την κάλυψη σύγχρονων αναγκών της αγοράς.

Κλάδος Αστικής Ευθύνης

Ασχολούμενος, εδώ και πολλά χρόνια, ευρύτερα με τον κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης διαβεβαιώνω πως υπάρχει, στη χώρα μας, τεράστιο πεδίο δράσης για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται και μάλλον δεν είναι προφανές είναι η ποιότητα των ασφαλιστηρίων και η ευελιξία στις αποζημιώσεις. Πρόκειται για ουσιώδεις παραμέτρους πάνω στις οποίες θα πρέπει να επενδύσει η εγχώρια ασφαλιστική αγορά προκειμένου να αναπτυχθεί πείθοντας τους Καταναλωτές και τις Επιχειρήσεις στο να ασφαλίζονται.

Οι περί αστικής ευθύνης νόμοι υπάρχουν και είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ωστόσο, χρειάζονται κάποιες πρωτοβουλίες από την πλευρά της Πολιτείας σε ότι αφορά το θεσμικό πλαίσιο. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να ενεργοποιηθεί το λόμπυ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό πως η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αποτελεί καταξιωμένο στοιχείο εκσυγχρονισμού και οικονομικής – κοινωνικής προόδου για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι βέβαιο πως στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων, υπάρχουν Επαγγελματίες και Επιχειρήσεις που θα ήθελαν να ασφαλίσουν την Αστική Ευθύνη τους, διασφαλίζοντας έτσι την βιωσιμότητα της δραστηριότητά τους στο όλο και μεγαλύτερων απαιτήσεων επιχειρηματικό περιβάλλον…

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Αναφέρομαι στις παρακάτω βασικές μορφές Ασφάλισης:
- Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων /Κοινού
- Εργοδοτικής Ευθύνης έναντι Εργαζομένων και
- Αστικής Ευθύνης Προϊόντος έναντι Πελατών / Καταναλωτών,
που αφορούν τις χιλιάδες πάσης φύσεως και μεγέθους επιχειρήσεις που κατασκευάζουν έργα, παράγουν προϊόντα, εμπορεύονται και προωθούν καταναλωτικά αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες (τουρισμός, Logistics κλπ).

Για τις παραπάνω ασφαλίσεις οι εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες πέρα από και με βάση τη σχετική εμπειρία που διαθέτουν από καλύψεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, θα πρέπει:
- να αναβαθμίσουν τις αντασφαλιστικές συμβάσεις και να διαμορφώσουν σύγχρονα (wide wording) ασφαλιστήρια χωρίς καταχρηστικές προϋποθέσεις ή εξαιρέσεις,
- να αναδείξουν τη χρησιμότητα των σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων με κατάλληλες ενημερωτικές - διαφημιστικές καμπάνιες, εκπαιδεύοντας τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και
- να  δραστηριοποιηθούν αξιοποιώντας τα δίκτυα ασφαλιστικών Πρακτόρων που διαθέτουν και τη δυναμική εξειδικευμένων Μεσιτών Ασφαλίσεων.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Αναφέρομαι στη σχετικά εξειδικευμένη Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης που αφορά:
- Επαγγελματίες (Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Γιατροί, Λογιστές, Ελεγκτές, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Εκτιμητές, Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων κλπ)
- Συμβούλους Πληροφορικής, Ασφάλειας Εργασίας, Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων κλπ)
- Τεχνικά Επαγγέλματα Εγκαταστατών – Συντηρητών (Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί, Τεχνίτες Φυσικού Αερίου, Συστημάτων Προστασίας και Ασφάλειας)
- Φορείς Παροχής Υπηρεσιών (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Εργαστήρια, Ταξιδιωτικοί Πράκτορες, Εταιρείες Πιστοποίησης, Διαμεταφορείς, Εταιρείες Security κλπ)

Για την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, εκφράζεται η άποψη πως η εγχώρια ασφαλιστική αγορά έχει ελλείψεις και σχετικές αδυναμίες στο να ανταποκριθεί με τη δέουσα αξιοπιστία στην ανάληψη παρόμοιων κινδύνων και στη διαχείριση αντίστοιχων αξιώσεων αποζημίωσης. Το κενό αυτό προσφέρεται να καλύψει η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, Μεσίτες Ασφαλίσεων Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές Lloyd’s”, που συστηματικά και σταθερά αναπτύσσει σχετική δραστηριότητα τα τελευταία 20 χρόνια. Με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τη μακρόχρονη εμπειρία που διαθέτει στον τομέα αυτό, προσφέρει βέλτιστες λύσεις και σε πιστοποιημένους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές (Μεσίτες ή Πράκτορες Ασφαλίσεων). Σε Ασφαλιστές που επιθυμούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες που να εμπνέουν αίσθημα ασφάλειας στους Πελάτες τους. Ειδικότερα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο πρόσφατο άρθρο του ο κ. Ε. Σπύρου, “σε Ασφαλιστές των αλλαγών, της ελπίδας, της εργασίας, της γνώσης, του ήθους …”.