ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ανάγκη να υπάρξει ορθολογική προσέγγιση και στη χώρα μας! 

 

Με βάση σχετικά δεδομένα από την ελληνική πραγματικότητα, μπορεί να λεχθεί πως για τον σύγχρονο Έλληνα επαγγελματία – επιχειρηματία, το “επιχειρείν επικινδύνως” δεν είναι μόνο θέμα φύσης ή κουλτούρας. Χαρακτηρίζεται και από αντικειμενική άγνοια σύγχρονων κανόνων διαχείρισης κινδύνων και θεμάτων ευθύνης που συνέονται με την εκάστοτε δραστηριότητα. Ίσως το μέχρι τώρα πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό σύστημα που επικρατούσε στη χώρα μας να επέτρεπε κάποιους ιδιάζοντες κανόνες άσκησης επαγγέλματος ή λειτουργίας μιας επιχείρησης. Όμως, το κλίμα της ευρύτερης αγοράς που αλλάζει και η οικονομική κρίση που βαραίνει, επιβάλλουν μια διαφορετική προσέγγιση των ευθυνών και μια αντικειμενική διαχείριση των επαγγελματικών και επιχειρηματικών κινδύνων.

Αστική Ευθύνη & Ασφάλιση

Καταρχήν, όταν μιλάμε για Αστική Ευθύνη εννοούμε την εκ του νόμου υποχρέωση που έχει ο οποιοσδήποτε Επαγγελματίας ή Επιχείρηση, να αποζημιώνει, όταν από αμέλεια, λάθος ή παράλειψή του ζημιώνει κάποιον. Ο κάποιος μπορεί να  είναι Καταναλωτής, Εργαζόμενος, Πελάτης ή οποιοσδήποτε Τρίτος. Αντίστοιχα, η ζημιά μπορεί να είναι σωματική βλάβη ή θάνατος, υλική ζημιά και συνακόλουθη άμεση ή / και έμμεση χρηματική απώλεια εξαιτίας του ζημιογόνου συμβάντος.

Η ζημιά, ή καλύτερα η ευθύνη για τη ζημιά, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ασφαλίζεται εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, κάποια Ασφαλιστική Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώνει για λογαριασμό του υπαίτιου Επαγγελματία ή της Επιχείρησης.

Στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον μιας χώρας, η Ασφάλιση αποτελεί καταξιωμένο "εργαλείο" ανταγωνιστικότητας με ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπου Επαγγελματίες και Επιχειρήσεις χρειάζονται ακόμη πιο πολύ, άρτιες και αξιόπιστες ασφαλιστικές καλύψεις ικανές να εμπνέουν αίσθημα σιγουριάς και να απελευθερώνουν παραγωγικές δυνάμεις για οικονομική ανάπτυξη. Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου. Ωστόσο, στην Ελλάδα παραμένει πρακτικά άγνωστη, αφού οι όποιες προσεγγίσεις είναι συνήθως πρόχειρες και ελλιπείς.
 

Η Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης αφορά   Επιχειρήσεις (Κατασκευαστές, Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία κλπ) και η πιο εξειδικευμένη Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης αφορά τους χιλιάδες Επαγγελματίες όπως Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Γιατροί, Δικηγόροι, Λογιστές, Ορκωτοί Ελεγκτές, Εκτιμητές καθώς και τους διαφόρους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης, Πληροφορικής, Ασφάλειας κλπ. Εκφράζεται η άποψη πως η Ασφάλιση της Γενικής και ειδικότερα της Επαγγελματικής Ευθύνης, αποτελεί τεκμήριο εύρυθμης λειτουργίας σε μια ευνομούμενη κοινωνία, όπου η κάθε Επιχείρηση προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και ο κάθε Επαγγελματίας παρέχει υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τις όποιες ευθύνες στην περίπτωση που κάτι «πάει στραβά» και που μπορεί να ζημιώσει.
 

Στο πλαίσιο των σύγχρονων  εξελίξεων γύρω από τα θέματα της Προστασίας Καταναλωτή, του Ανταγωνισμού και της Απελευθέρωσης Επαγγελμάτων, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί και στη χώρα μας, αυτό που λέμε ασφαλιστική συνείδηση και να αξιοποιηθεί ορθολογικά ο θεσμός της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης. Πρόκειται για αξιόπιστο μηχανισμό που δεν κοστίζει ακριβά. Αρκεί να εφαρμόζεται συνειδητά και συστηματικά, σύμφωνα με  καταξιωμένα διεθνή πρότυπα, τα οποία, όπως και η αντίστοιχη νομοθεσία, υπάρχουν και στη χώρα μας.

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως η πρόοδος στο θέμα της επαγγελματικής ευθύνης και ο βαθμός ανάπτυξης της Ασφάλισής της, αποτελεί αντικειμενικό «βαρόμετρο» της επιτελούμενης κοινωνικής και οικονομικής  προόδου σε σχέση με την ευρύτερη αγορά.
 

Είμαστε χώρα ευρωπαϊκή που για να αναπτυχθεί, όπως πολύ το έχει ανάγκη, χρειάζεται υπευθυνότητα απέναντι και στην ίδια την έννοια της Αστικής Ευθύνης. Η ορθολογική ασφάλισή της, με βάση τη διεθνή πρακτική εμπειρία, είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Θα πρέπει με ψυχραιμία και νηφαλιότητα να διαχειριστούμε την περιρρέουσα κακή ψυχολογία γύρω από την οικονομία και το μέλλον της χώρας. Με γνώμονα κάποιες  διαχρονικές αξίες που ως λαός διαθέτουμε, κάνοντας αυτοκριτική για  λάθη και κακές επιλογές, με θετική και δημιουργική διάθεση να πορευθούμε στο πλαίσιο της ευρύτερης κρίσης. Στην όποια προσπάθεια για την απαιτούμενη υπέρβαση, οι έννοιες της Ευθύνης και της Υπευθυνότητας έχουν ιδιαίτερα σημασία για τον κάθε υπεύθυνο Πολίτη / Καταναλωτή, Επαγγελματία ή Επιχείρηση. Θα πρέπει όλοι, να γίνουν πιο ρεαλιστές και έτοιμοι να δεχτούν μια νέα πραγματικότητα, ένα νέο τρόπο ζωής  και δράσης, διαφορετικό από αυτόν που είχαν συνηθίσει ως τώρα.