ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Απαραίτητη η ασφάλιση αλλά θέλει προσοχή!

 

Πριν από κάποιο χρονικό διάστημα “έπεσα” πάνω σε συζήτηση του Insurance Forum γύρω από το θέμα της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστή – Φοροτεχνικού και Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα, γινόταν αναφορά ζητώντας απάντηση  στο “θεμελιώδες” ερώτημα της αγοράς: «Καλύπτονται τα πρόστιμα;»
Παλαιότερα, είχε τύχει σε κάποιες περιπτώσεις, να δεχθώ σχετικά ερωτήματα από Πελάτες ή από συναδέλφους Ασφαλιστές γύρω από το ίδιο θέμα. Ειδικότερα, μου είχε ζητηθεί να αποφανθώ σε κάποιες σχετικές λεπτομέρειες ασφαλιστηρίων Λογιστών – Φοροτεχνικών από τα λίγα που κυκλοφορούν στην αγορά. Ομολογώ πως οι περιπτώσεις αυτές ήταν αρκετές για να διαπιστώσω τη σύγχυση και την ανωριμότητα της αγοράς πάνω στο θέμα της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστή – Φοροτεχνικού και Ορκωτού Ελεγκτή.

Έχοντας ξεκάθαρη αντικειμενική άποψη πάνω στο θέμα δεν θα είχα πρόβλημα να αναφερθώ και σε ονόματα Ασφαλιστικών Εταιρειών ή Προσώπων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που από άγνοια ή και εκ του πονηρού έχουν δημιουργήσει σύγχυση για το τι πραγματικά καλύπτει και τι μπορεί να καλύπτει ένα τέτοιο Ασφαλιστήριο. Για λόγους δεοντολογίας δεν θα αναφέρω ονόματα. Ωστόσο, όσοι έχουν κατά κάποιο τρόπο ασχοληθεί με το θέμα, είναι σε θέση να γνωρίζουν.

Η σχετική “φιλολογία” εστιάζεται στο θέμα των “προστίμων”. Είναι γεγονός πως με τις τελευταίες θεσμικές εξελίξεις το φορολογικό σύστημα της χώρας με χαρακτήρα φοροεισπρακτικό, έχει “ξεφύγει” από πλευράς πολυπλοκότητας και αυστηρότητας. Επιπλέον, ξεκάθαρα η νέα νομοθεσία, δημιουργεί “ένταση επαγγελματικής ευθύνης” τόσο στους Ορκωτούς Ελεγκτές όσο και στους Λογιστές - Φοροτεχνικούς. Τα πρόστιμα είναι στην ημερήσια διάταξη! Βέβαια, θα πρέπει κάθε φορά να αναλύεται η φύση – συνθήκες επιβολής του εκάστοτε προστίμου σε σχέση και με το ύψος του.

Με δεδομένο πως στην πράξη μπορεί να υπάρξουν πρόστιμα εις βάρος κάποιου Ορκωτού Ελεγκτή ή και Λογιστή - Φοροτεχνικού, το βασικό ερώτημα σε σχέση με την Ασφάλιση είναι: Το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης Ορκωτού Ελεγκτή και Λογιστή -Φοροτεχνικού αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για τυχόν πρόστιμα;
Η αυθόρμητη αντικειμενική απάντηση είναι: ΟΧΙ. Χρηματικά πρόστιμα ή διοικητικές ποινές παραδειγματισμού δεν αποζημιώνονται. Διεθνώς, αποτελούν βασική και μη εξαγοράσιμη εξαίρεση σε όλα τα αξιόπιστα ασφαλιστήρια. Δηλαδή, δεν μπορεί να αρθεί η εξαίρεση αυτή ούτε με καταβολή κάποιου πρόσθετου ασφαλίστρου.

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως η Ασφάλιση καλύπτει αποκλειστικά αξιώσεις που ανάγονται σε Αστική Ευθύνη (εξ αμελείας λάθη ή παραλείψεις) και όχι σε περιπτώσεις που συνιστούν Ποινική Ευθύνη. Η όποια Ποινική Ευθύνη δεν είναι ασφαλίσιμος κίνδυνος και ανάγεται σε εκ του νόμου τιμωρία (πρόστιμο, στέρηση δικαιωμάτων ή φυλάκιση). Κατά συνέπεια, τυχόν ισχυρισμός πως ένα Ασφαλιστήριο μπορεί να καλύπτει πρόστιμα, θα ήταν ενάντια στις διατάξεις του νόμου. Δηλαδή, θα ήταν παράνομο, άκυρο ή κάτι διαφορετικό και δεν θα έπρεπε να ονομάζεται Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης.

Ωστόσο, ορισμένοι διατείνονται πως στην εγχώρια αγορά (στην Ελλάδα όλα γίνονται) κυκλοφορούν Ασφαλιστήρια που ρητά αναφέρουν πως αποζημιώνουν – καλύπτουν πρόστιμα! Εδώ, η απάντηση είναι: Δεν είναι ασφαλιστήρια που να υπόκεινται στους κανόνες και στη νομοθεσία της ασφαλιστικής αγοράς, η οποία είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί διεθνείς κανόνες και αρχές.
Δεν υπάρχει λογική με νομικό έρεισμα στο να καλύπτει η Ασφάλιση πρόστιμα από ποινικές - διοικητικές ευθύνες, όπου ως γενεσιουργός αιτία θεωρείται η σκοπιμότητα και ο δόλος.

Βέβαια, είναι ευνόητο πως τυχόν σοβαρές περιπτώσεις προστίμων που ξεπερνούν το ύψος της Απαλλαγής του Ασφαλιστηρίου (ποσό πέρα από το οποίο αποζημιώνει η Ασφαλιστική Εταιρεία) θα πρέπει να δηλώνονται και να διερευνούνται σε ότι αφορά τις τυχόν συνακόλουθες επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στον Ασφαλισμένο Ορκωτό Ελεγκτή ή Λογιστή – Φοροτεχνικό. Γνώμονας γι'αυτό είναι το πνεύμα του Ασφαλιστηρίου (κάλυψη ζημιογόνων συνεπειών από εξ αμελείας λάθος ή παράλειψη) και η σχετική νομολογία από την ευρύτερη ευρωπαϊκή πρακτική εμπειρία.

Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες ή σε περαιτέρω ανάλυση του θέματος γιατί θεωρώ πως ο κάθε έξυπνος και σωστά σκεπτόμενος πολίτης είναι σε θέση να καταλάβει σκοπιμότητες ή “οθωμανοβαλκανικές” κουτοπονηριές που η αγορά μας έχει συνηθίσει και, είναι αρκετοί αυτοί που ακόμη πιστεύουν πως μπορεί να συνεχίζει να το κάνει!

Οι σημερινοί επαγγελματίες Ορκωτοί Ελεγκτές και Λογιστές – Φοροτεχνικοί, που είναι αποφασισμένοι να επιβιώσουν στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον απαιτήσεων και ανταγωνισμού, δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν για την άσκηση του επαγγέλματός τους όταν συνειδητά θελήσουν να είναι “θωρακισμένοι” με ένα άρτιο και αξιόπιστο Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης.