ΑΣΦΑΛΙΣH ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΕΥΘΥΝΩΝ

Απαραίτητο συστατικό του σύγχρονου “επιχειρείν”

 

Υπάρχει δυστυχώς, η αρκετά διαδεδομένη αντίληψη πως η Ασφάλιση είναι κάτι το όχι απολύτως αναγκαίο και ίσως κάτι που μπορεί να αποφύγει κανείς γλιτώνοντας/ εξοικονομώντας το αντίστοιχο κόστος.

Όταν επιβάλλεται ως συμβατική υποχρέωση, πολύ συχνά αντιμετωπίζεται ως αμφίβολης σκοπιμότητας δαπάνη και προς τούτο καταβάλλεται προσπάθεια για την υποβάθμισή της ή ακόμη και για την αποφυγή της. Επίσης  πολύ συχνά διατυπώνεται μια χειρότερη αντίληψη που λέει ότι: «εμείς μια τέτοια ασφάλιση  δεν τη χρειαζόμαστε και δεν μας αφορά. Επομένως γιατί να ξοδεύουμε;» ή ακόμη «ξέρουμε τη δουλειά μας και πάντα προσέχουμε. Τόσα χρόνια λειτουργούμε / είμαστε στο επάγγελμα και δεν μας έχει συμβεί κάτι …»

Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν υπακούει στις δικές μας επιθυμίες και δεν κάνει διακρίσεις. Κι εκεί είναι που ξεχωρίζουν οι προνοητικοί από όσους λανθασμένα επιλέγουν το «επιχειρείν επικινδύνως», κόντρα στο πνεύμα της σωστής πρακτικής που θέλει την Ασφάλιση ως απαραίτητο συστατικό του σύγχρονου «επιχειρείν εκ του ασφαλούς».

Βέβαια, τα ήθη αλλάζουν και η οικονομική κρίση «θέτει νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη». Με τον καιρό γίνεται αντιληπτό ότι η ασφάλιση είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να έχει κανείς, αφού πληρώνοντας ένα μικρό ασφάλιστρο, έχει στη διάθεσή του ένα ασύγκριτα πολλαπλάσιο ποσόν, που όταν το χρειαστεί δεν θα μπορεί να το έχει.

Γιατί, τη στιγμή που κάποιος ασκεί επαγγελματική / επιχειρηματική δραστηριότητα ούτως ή άλλως αναλαμβάνει κινδύνους. Τουλάχιστον, να μην αναλαμβάνει αυτούς οι οποίοι μπορούν να καλυφθούν μέσω της ασφάλισης. Δεν είναι ούτε λίγοι, ούτε ασήμαντοι.

Η άρτια και αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη είναι όλο και πιο πολύ χρήσιμη. Επιπλέον, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, η ασφάλιση δεν είναι ακριβή. Συνήθως, κοστίζει ένα πολύ μικρό ποσοστό του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή ένα ελάχιστο ποσοστό του κόστους του έργου ή κάποιας επένδυσης που πρόκειται να γίνει.

Η Ασφάλιση δεν είναι περιττή δαπάνη. Είναι απαραίτητη επένδυση που εντάσσεται στο Ενεργητικό της Επιχείρησης. Μπορεί δε να κοστίσει «ακριβά» όταν αντιμετωπίζεται με τη λογική που προαναφέρθηκε, αδιαφορώντας για την ποιότητα, την πληρότητα και αρτιότητά  της. Σε περίοδο δε οικονομικής κρίσης είναι ακόμη πιο πολύ αναγκαία. Γιατί, το αίσθημα σιγουριάς που εμπνέει η ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνων και ευθυνών είναι αυτό που επιτρέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο.