ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

"Εργαλείο" για τον σύγχρονο Ασφαλιστή

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, Τετάρτη, 19/12/2018.

Οι σύγχρονες οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα μας, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο έντασης κινδύνων στο οποίο η Ιδιωτική Ασφάλισης, όπως πάντα, μπορεί και προσφέρει γόνιμες λύσεις.

Δραστηριοποιούμενος στη ασφαλιστική αγορά με την ιδιότητα του ανεξάρτητου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, έχω διαπιστώσει πως οι περισσότεροι Ασφαλιστές δεν έχουν συνειδητοποιήσει τις αλλαγές που συντελούνται στο πλαίσιο της Ε.Ε., γύρω από τα θέματα Προστασίας Καταναλωτή και του Ανταγωνισμού εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, που μοιραία αφορούν και επηρεάζουν τη χώρα μας.

Έχω επίσης διαπιστώσει πως εν μέσω οικονομικής κρίσης, οι περισσότεροι Ασφαλιστές συνωστίζονται και “ματώνουν” στον έντονο ανταγωνισμό των κλάδων Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου, Κατοικίας και Υγείας. Δηλαδή, κλάδους, όπου οι εξελίξεις όλο και πιο πολύ ευνοούν την ανάπτυξη των απευθείας πωλήσεων από οργανωμένα επιχειρηματικά σχήματα ή ακόμη και από τις ίδιες τις Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν ευχέρεια να επενδύουν σε τεχνολογικά μέσα, σε ανθρώπινο δυναμικό και σε διαφημιστική προβολή. 

Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι αναζητούν και είναι διατεθειμένοι με σοβαρότητα να επενδύσουν χρόνο και ενέργεια σε νέα ασφαλιστικά προϊόντα που δεν είναι εύκολο να πωληθούν απευθείας-online ή από το τραπεζικό κατάστημα. Αναφέρομαι χαρακτηριστικά στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης με τις διάφορες μορφές της. Ασφάλιση που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και αναγκαία σε κάθε Επαγγελματία ή Επιχείρηση που προσπαθεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων, εξασφαλίζοντας τόσο τους Παραγωγούς / Προμηθευτές προϊόντων και τους Επαγγελματίες Παροχής Υπηρεσιών, όσο και τους ίδιους τους Καταναλωτές.

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης θεωρείται απολύτως απαραίτητη για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι μόνο όταν πρόκειται για ευαίσθητα προϊόντα όπως φάρμακα, χημικά, καλλυντικά, βιομηχανικά υλικά, μηχανήματα, παιδικά παιχνίδια, ηλεκτρονικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Το ίδιο απαραίτητη είναι η Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης για όσους παρέχουν υπηρεσίες σε θέματα υγείας (Γιατροί, Διαγνωστικά Κέντρα, Νοσηλευτικά Ιδρύματα), σε τεχνικά θέματα κατασκευών, τεχνολογίας και πληροφορικής (Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Σύμβουλοι Πληροφορικής), σε χρηματοοικονομικά (Λογιστές, Ελεγκτές, Εκτιμητές, Διαχειριστές Αφερεγγυότητας) και νομικά ζητήματα (Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Υποθηκοφύλακες), όπου ο κίνδυνος για ζημιογόνες συνέπειες από αμέλεια, λάθος η παράλειψη, είναι υπαρκτός.

Η διεθνής πρακτική, με γνώμονα πάντα την Προστασία του Καταναλωτή, έχει θεσπίσει κατάλληλα ασφαλιστικά «εργαλεία» για τη ρύθμιση δυσμενών οικονομικών συνεπειών από προβληματικά προϊόντα ή μη αξιόπιστες υπηρεσίες. Σχετικά, σημειώνονται οι παρακάτω βασικές ασφαλίσεις:

Ασφάλιση Γενικής & Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης (αφορά την κάθε επιχείρηση)

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος  ή/και Εγγύησης και Απόσυρσης ελαττωματικών/μολυσμένων προϊόντων (αφορά παραγωγούς / εμπόρους καταναλωτικών αγαθών)

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης (αφορά γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, λογιστές καθώς και τους διαφόρους συμβούλους ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών).

Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (αφορά την κάθε Ανώνυμη Εταιρεία)

Ασφάλιση Κινδύνων Πληροφορικής & Διαδικτύου (αφορά την κάθε επιχείρηση που διαχειρίζεται πληροφορίες και δεδομένα Πελατών)

Πρόκειται για «εργαλεία» που οι Ασφαλιστικοί  Διαμεσολαβητές θα πρέπει να εμπεδώσουν και να τα προωθήσουν στην ελληνική αγορά. 

Οι μαχόμενοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που υπηρετούν με το επάγγελμα και συμμερίζονται το πνεύμα των εξελίξεων και των ευκαιριών που δημιουργούνται θα πρέπει να επενδύσουν χρόνο και ενέργεια στο να εμπεδώσουν και να προωθήσουν νέα ασφαλιστικά προϊόντα που η αγορά έχει ανάγκη. Κλάδος με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης στη χώρα μας είναι αυτός της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης. Η εγχώρια ασφαλιστική αγορά (ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές) οφείλει να δείξει το χρήσιμο ρόλο της πέρα από τις όποιες ολιγωρίες και αδυναμίες της Πολιτείας.

Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε τις αλλαγές και τις νέες απαιτήσεις, να προσαρμοστούμε και ανάλογα να δράσουμε.