DRONES & ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Υπεύθυνη ενημέρωση από τους ειδικούς

Δημοσιεύθηκε στην ενημερωτική ιστοσελίδα idrones.gr, 29/08/2019.

Ο θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης δεν είναι επαρκώς αναπτυγμένος στη χώρα μας (ο χαμηλότερος δείκτης ανάπτυξης μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ). Βασικός λόγος πέρα από τη νοοτροπία του Έλληνα και κάποιες αδυναμίες της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς είναι η έλλειψη αντικειμενικής ενημέρωσης των Καταναλωτών. Αντίστοιχα, το ίδιο μπορούμε να πούμε πως ισχύει και με την Ασφάλιση Drones. Μολονότι η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από τη χρήση τους είναι χρήσιμη μολονότι το κόστος είναι σχετικά χαμηλό, η εφαρμογή της Ασφάλισης στην πράξη παραμένει υποτονική. Οι περισσότεροι από τους Χρήστες, παραμένουν ανασφάλιστοι αναλαμβάνοντας φυσικά το ανάλογο ρίσκο. Και δω, βασικός παράγοντας φαίνεται να είναι η έλλειψη σωστής ενημέρωσης.

Πιστεύουμε πως βασικές ερωτήσεις για την Ασφάλιση Drone έχουν ήδη απαντηθεί σε παρουσιάσεις-συζητήσεις ή σε σχετικά άρθρα μας. Ωστόσο, κρίνουμε σκόπιμο να σημειώσουμε παρακάτω κάποιες ειδικές Ερωτήσεις–Απαντήσεις που προέκυψαν στην πράξη, θεωρώντας πως ενδιαφέρουν διάφορους Χρήστες Drone οι οποίοι βλέπουν σοβαρά το θέμα της Ασφάλισης.

Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και για ποιους;
Απάντηση: Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, σύμφωνα με το νόμο, είναι υποχρεωτική για τις επαγγελματικές κατηγορίες Α0, Α1, Α2 (Α0 drones: μέχρι 1 κιλό, A1 drones: από 1 κιλά έως 4 κιλά, Α2 drones: από 4 κιλά έως 25 κιλά) καθώς και για τις κατηγορίες άνω των 25 κιλών. Η ασφάλιση δεν είναι υποχρεωτική για τις κατηγορίες Α0 και Α1, drones κάτω των 4 κιλών δηλαδή, όταν αυτές αφορούν ψυχαγωγική, ενώ είναι υποχρεωτική για την Α2 για ψυχαγωγική χρήση.

Ερώτηση: Οι επαγγελματίες χειριστές drone πρέπει να είναι πιστοποιημένοι προκειμένου να καλυφθούν για την Αστική Ευθύνη και για ίδιες ζημιές ή απώλεια  των Drone τους;

Απάντηση: Τουλάχιστον σε ότι αφορά το διεθνών προδιαγραφών ασφαλιστήριο Lloyd’s που προωθούμε στην αγορά, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει πιστοποίηση για την ασφάλιση. Αρκεί μόνο η δήλωση ωρών πτητικής εμπειρίας (10 ωρών κατ’ ελάχιστο). Ωστόσο, η προσκόμιση πιστοποιητικού έχει θετικό αντίκρισμα (έκπτωση) στο κόστος της ασφάλισης.

Ερώτηση: Μπορεί να γίνει ομαδική ασφάλιση Χρηστών Drone;

Απάντηση:  Σημειώνεται πως η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αφορά αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη ή/και τον Χρήστη του Drone. Στη βάση αυτή, δεν μπορεί να γίνει σε ομαδική βάση αφού πρόκειται για ανεξάρτητους επαγγελματίες Χρήστες με διαφορετικό ΑΦΜ, με διαφορετική εμπειρία και με διαφορετικό μοντέλο Drone. Απεναντίας, είναι δυνατή η κάλυψη με το ίδιο Ασφαλιστήριο της Αστικής Ευθύνης χειριστών (πέραν του ενός), όταν ανήκουν σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό φορέα (ΑΕ, ΙΚΕ κλπ), ο οποίος πληρώνει τα ασφάλιστρα.

Αυτό που μπορεί να γίνει σε ομαδική  βάση, για συγκεκριμένη ομάδα ερασιτεχνών οι οποίοι χρησιμοποιούν μικρή κατηγορία Drones, είναι κάποιο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας των μελών. Ωστόσο, ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν αποζημιώνει Τρίτους. Καλύπτει μόνο, μέχρι κάποιο ποσό, νομικής φύσεως δαπάνες, όταν προκύψει θέμα Αστικής ή/και Ποινικής Ευθύνης εις βάρος του Ιδιοκτήτη / Χρήστη του Drone.

Ερώτηση: Υπάρχει δυνατότητα για κάλυψη πολλών Drone στο ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

Απάντηση: ΝΑΙ, υπάρχει δυνατότητα για κάλυψη πολλών Drone με το ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Lloyd’s. Αρκεί να ανήκουν στον ίδιο Ιδιοκτήτη, στο όνομα και ΑΦΜ του οποίου εκδίδεται το Ασφαλιστήριο. Για ερασιτεχνική χρήση, σύμφωνα με δυνατότητα που παρέχεται από εγχώρια ασφαλιστική εταιρεία, εκδίδεται ξεχωριστό ασφαλιστήριο για κάθε Drone.

Ερώτηση: Πότε  ενεργοποιείται η Ασφάλιση;

Απάντηση: Συνήθως, από την επόμενη ημέρα παραλαβής της πλήρως συμπληρωμένης αίτησης και της εντολής για έκδοση Ασφαλιστηρίου. Για την έκδοση και αποστολή του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου απαιτείται προπληρωμή των ασφαλίστρων.

Ερώτηση: Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστηρίου drone με τρίμηνη/ εξάμηνη διάρκεια;

Απάντηση: ΌΧΙ, τα Ασφαλιστήρια είναι μόνο ετήσια. Κάποιοι αναφέρουν πως στις ΗΠΑ υπάρχει δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης ακόμη και για συγκεκριμένη πτήση, όπου τα στοιχεία πτήσης και του πιλότου   καταχωρούνται on-line και on-line γίνεται η ασφάλιση – πληρωμή των ασφαλίστρων! Ίσως η διαδικασία αυτή να γίνεται για την κάλυψη ίδιων ζημιών του drone με δεδομένο πως ήδη υπάρχει ετήσιο Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης. Ωστόσο, είναι προφανές πως μιλάμε για μια μελλοντική κατάσταση που προϋποθέτει ωριμότητα αγοράς και χρηστών.

Ερώτηση: Τα Drones πρέπει να δηλωθούν πρώτα στην Υ.Π.Α. για να ασφαλιστούν;

Απάντηση: Συνήθως συμβαίνει το αντίθετο, όπου η ΥΠΑ ζητάει ασφαλιστήριο για να κάνει τη σχετική εγγραφή. Ωστόσο, για την Ασφάλιση κάποιου Drone και της Αστικής Ευθύνης που απορρέει από τη χρήση του, μπορεί να γίνει ανεξάρτητα. Σημειώνεται σχετικά πως η Εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.” ασφάλιζε ήδη κάποιους επαγγελματίες χρήστες Drone πριν ακόμα εκδοθεί ο κανονισμός της Υ.Π.Α. Για την Ασφάλιση, αυτό που χρειάζεται πάντα είναι η υποβολή της Αίτησης Ασφάλισης πλήρως συμπληρωμένης με τα στοιχεί του/των Drone(s) και τα στοιχεία του/των πιλότου/ων που θα τα χρησιμοποιεί/ούν.