DRONES & ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΙΙ)

Ερωτήσεις & Υπεύθυνες απαντήσεις από τους Ειδικούς

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα idrones.gr, 17/09/2019.

Ήταν στα τέλη του 2016, που στην εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s” ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε ουσιαστικά με την εξειδικευμένη ασφάλιση των Drones. Εξαρχής, δεν χειριστήκαμε το θέμα με καθαρά εμπορικά κριτήρια μέσα από την πώληση ενός ευκαιριακού ασφαλιστικού προϊόντος. Από την πρώτη στιγμή, καταβάλαμε συστηματική προσπάθεια για ευρύτερη ενημέρωση της εγχώριας αγοράς με δημοσίευση εξειδικευμένων άρθρων, με διαλέξεις, με συμμετοχή σε θεματικές Εκθέσεις, με αναρτήσεις στα social media  και  στο διαδίκτυο (σημειώνεται η σελίδα  https://www.facebook.com/koutinasDroneInsurance/  και η ειδική ιστοσελίδα www.drones-insurance.gr).

Πιστεύουμε πως βασικές ερωτήσεις για την Ασφάλιση Drone έχουν ήδη απαντηθεί σε παρουσιάσεις-συζητήσεις ή σε σχετικά άρθρα. Ωστόσο, κρίνουμε σκόπιμο να σημειώσουμε παρακάτω κάποιες ειδικές Ερωτήσεις–Απαντήσεις που προέκυψαν στην πράξη, θεωρώντας πως ενδιαφέρουν διάφορους Χρήστες Drone οι οποίοι βλέπουν σοβαρά το θέμα της Ασφάλισης.

Ερώτηση: Γιατί είναι αναγκαία η ασφάλιση των drones;
Απάντηση:
Πρόκειται για δυναμικά εξελισσόμενες τεχνολογικές κατασκευές που, πέρα από διάφορες εξειδικευμένες χρήσεις τους, κάνουν όλο και πιο συχνά την εμφάνισή τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις, αθλητικούς αγώνες, πάνω από πάρκα, γήπεδα, παραλίες, αυλές σπιτιών και γενικά σε μέρη που υπάρχει ελεύθερος χώρος για πτήσεις. Η ασφάλιση γίνεται αναγκαία, όταν γνωρίζουμε πως ένα drone μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο από ανεύθυνα άτομα με κίνδυνο να προκληθεί ζημιά σε Τρίτους όσο και από έμπειρους χρήστες αλλά με τρόπο παράνομο, εγκληματικό ή επικίνδυνο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών ή της εθνικής ασφάλειας.

Ερώτηση: Πέρα από την υποχρεωτική κάλυψη Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, υπάρχει δυνατότητα παροχής της κάλυψης Ιδίων Ζημιών/ Απώλειας του ίδιου του Drone και του ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε ειδικές πτήσεις/ χρήσεις Drone;

Απάντηση: Όταν πρόκειται για επαγγελματική χρήση, ΝΑΙ υπάρχει τέτοια δυνατότητα ολοκληρωμένης ασφαλιστικής κάλυψης με Ασφαλιστήριο Lloyd's. Ωστόσο, δεν παρέχεται ξεχωριστά κάλυψη ίδιων ζημιών του Drone  χωρίς την κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων.

Ερώτηση: Αν δεν εφαρμόζονται τα όσα προβλέπει ο νόμος (απαγόρευση πτήσης πάνω από κάποιες περιοχές, κατάθεση σχεδίου πτήσης κ.α.) πριν ή κατά τη διάρκεια της πτήσης και προκληθεί ατύχημα ή ζημιά, θα καλυφθεί από το Ασφαλιστήριο Lloyd’s; 

Απάντηση: Είναι προφανές πως παρόμοια περίπτωση ζημιογόνου συμβάντος, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αξίωση για σωματική βλάβη Τρίτου, χρειάζεται αντιμετώπιση με ευρύτερο πνεύμα. Καταρχήν, σημειώνεται πως η παράβαση του Νόμου συνιστά ποινικό αδίκημα που επιφέρει τις αντίστοιχες κυρώσεις από τα αρμόδια όργανα (πρόστιμα, ακύρωση Αδείας) ή και τιμωρία (φυλάκιση).

Το ασφαλιστήριο καλύπτει αξιώσεις Αστικής Ευθύνης και όχι τυχόν συνέπειες από παράβαση του Νόμου (Ποινική Ευθύνη). Στη βάση αυτή, η Ασφαλιστική Εταιρία  αποζημιώνει τη σωματική βλάβη ή υλική ζημιά Τρίτου και τις επακόλουθες χρηματικές απώλειες, που προκαλούνται από χρήση drone. Στο βαθμό βέβαια, που η ζημιά κρίνεται πως ήταν αποτέλεσμα αμέλειας, λάθους ή παράλειψης του Χρήστη.

Ερώτηση:  Καλύπτει το ασφαλιστήριο πτήσεις στο εξωτερικό ή σε ειδικές ασυνήθεις συνθήκες που πολλές φορές οι Επαγγελματίες αντιμετωπίζουν;

Απάντηση: Σε ότι αφορά ασφαλιστήρια που εκδίδονται από την εγχώρια ασφαλιστική αγορά, σημειώνεται πως καλύπτουν με κάποιους περιορισμούς και ισχύουν μόνο στην ελληνική επικράτεια. Το διεθνών προδιαγραφών Ασφαλιστήριο Drone των Lloyd's (μόνο για επαγγελματίες) παρέχει παγκόσμια κάλυψη (εκτός ΗΠΑ και εμπόλεμων χωρών ή υπό καθεστώς διεθνών κυρώσεων). Επιπλέον, δεν αναφέρει περιορισμούς για ειδικές συνθήκες πτήσεων που ένας επαγγελματίας χρήστης μπορεί να αντιμετωπίσει στην πράξη.  

Ερώτηση: Το Ασφαλιστήριο προσφέρει νομική υποστήριξη καλύπτοντας νομικά έξοδα ή συναφείς δαπάνες στο πλαίσιο κάποιας αξίωσης αποζημίωσης;                           

Απάντηση: Σε ασφαλιστήρια της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς που απευθύνονται κυρίως σε ερασιτέχνες χρήστες Drone,  σχετικές δαπάνες ή έξοδα συνήθως εξαιρούνται. Στη βάση αυτή ίσως είναι σκόπιμο, να ζητείται κάλυψη Νομικής Προστασίας, η οποία είναι εύκολα προσιτή στην αγορά και με πολύ χαμηλό κόστος.

Το Ασφαλιστήριο Lloyd's που απευθύνεται σε Επαγγελματίες Χρήστες Drone, παρέχει ευρύτερη υποστήριξη καλύπτοντας έξοδα ερευνών, πραγματογνωμοσύνης και πάσης φύσεως νομικές ή τυχόν δικαστικές δαπάνες που απαιτούνται για τη διευθέτηση κάποιας αξίωσης εις βάρος του Ασφαλισμένου.