ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Απόψεις που η αγορά καλό είναι να γνωρίζει

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 02/11/2021.

Το θέμα της υποχρεωτικής Ασφάλισης Ακινήτων έναντι Φυσικών Καταστροφών (κυρίως έναντι κινδύνου σεισμού), αναφέρεται πολύ συχνά στα τελευταία χρόνια από διάφορα στελέχη του Ασφαλιστικού Κλάδου. Τα σχόλια είναι γύρω από το χρήσιμο ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και, συνήθως καταλήγουν στην ανάγκη ευρύτερης ενημέρωσης και στην επίκληση “η Πολιτεία να πάρει τις δέουσες πρωτοβουλίες”. Ωστόσο, η Πολιτεία έχει άλλες προτεραιότητες και το θέμα παραμένει σε αδράνεια, γεγονός που σημαίνει πως η λύση δεν είναι εύκολη ή και πως χρειάζεται κάποια διαφορετική προσέγγισή του.

Στο μεταξύ, ο κλάδος των Ακινήτων εξελίσσεται. Προκύπτουν νέοι κανόνες δόμησης, νομιμοποιούνται αυθαίρετες κατασκευές, το Κτηματολόγιο προχωράει και το θεσμικό πλαίσιο αγοραπωλησίας και μεταβίβασης ακινήτων εκσυγχρονίζεται. Εξελίξεις που ενδιαφέρουν τον ασφαλιστικό κλάδο και τις οποίες μάλλον δεν γνωρίζει ή δεν τις λαμβάνει υπόψη στα διάφορα σενάρια επιχειρηματικής ανάπτυξής του.

Είναι ανάγκη το όλο θέμα να εξεταστεί διεξοδικά πέρα από γενικές και επιδερμικές προσεγγίσεις ώστε αποφασιστικά να προχωρήσει στην πράξη. Σχετικά, επισημαίνεται πως υπάρχουν δύο τρόποι για τη θέσπιση και ανάπτυξη της Ασφάλισης Ακινήτων στη χώρα μας. Αυτός που ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασίζεται στην εφαρμογή της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αυτός του τεχνοκρατικού μοντέλου της Τουρκίας, το οποίο θεσπίστηκε μετά από πολλά χρόνια διαβούλευσης και εφαρμόζεται με επιτυχία, εδώ και αρκετά χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται αποφασιστικότητα στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και, παράλληλα, υπεύθυνη ενημέρωση της αγοράς

Συμμεριζόμενος το σχετικό προβληματισμό και επικαλούμενος προσωπική εμπειρία και ευρύτερη γνώση της αγοράς, κρίνω σκόπιμο να εκφράσω σχετικές απόψεις, οι οποίες θα δημοσιευθούν σταδιακά, υπό μορφή άρθρων με τους ακόλουθους τίτλους:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ι) _ Απαιτείται ολιστική προσέγγιση του θέματος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΙΙ) _ Σύγχρονες θεσμικές εξελίξεις που επηρεάζουν το θέμα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΙΙΙ) _ Το τεχνοκρατικό μοντέλο της Τουρκίας

Μείνετε συντονισμένοι!