ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Κλάδο Ασφαλίσεων

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 21/09/2020.

Σε αρκετά άρθρα μου που δημοσιεύονται κατά καιρούς, αναφέρομαι πάνω στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, επισημαίνοντας πως δεν είναι μόνο οι κλάδοι υγείας, αυτοκινήτου και κατοικίας. Είναι και διάφοροι παραγωγικοί τομείς της οικονομίας που έχουν ανάγκη την Ασφάλιση. Ένας τέτοιος είναι ο τομέας της Μελέτης και Κατασκευής τεχνικών έργων ο οποίος παρά την οικονομική κρίση στα τελευταία χρόνια, παραμένει σε ετοιμότητα με βάσιμες προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στα προσεχή χρόνια.

Σημειώνεται πως σύντομα πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση το σχέδιο αναμόρφωσης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου το οποίο εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών. Στόχος της όλης προσπάθειας, η γρήγορη, αξιόπιστη και με κανόνες διαφάνειας εκτέλεση δημόσιων έργων και μελετών, με σεβασμό στην ισχύν ευρωπαϊκό δίκαιο και στους κανόνες προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του συστήματος παραγωγής έργων, ο ρόλος της Ασφάλισης μοιραία θα αναβαθμιστεί αφού η σχετική απαίτηση αναμένεται να τεθεί σε νέα ορθολογική και πληρέστερη βάση, πέρα από αυτά που η εγχώρια ασφαλιστική αγορά είχε συνηθίσει. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Γράφων, εκφράζοντας σχετικές απόψεις βασισμένες στην ισχύουσα ευρωπαϊκή εμπειρία, επισημαίνει την ανάγκη και επιμένει για την ορθολογική αξιοποίηση του θεσμού της Ασφάλισης. Διαβάστε το σχετικό άρθρο του με τίτλο "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ _ Διαχρονική ουτοπία ή κρυφή ελπίδα;". Δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην εξειδικευμένη ηλεκτρονική "πύλη ενημέρωσης" ypodomes.com που απευθύνεται στον επιχειρηματικό τομέα των τεχνικών έργων. Το άρθρο, ενδιαφέρει και την Ασφαλιστική αγορά, η οποία ίσως θα πρέπει να λάβει θέση του νομοσχεδίου που θα τεθεί προσεχώς σε δημόσια διαβούλευση.