ΣΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Χρήσιμοι κανόνες που δεν πρέπει να αγνοούμε

Η Ασφάλιση είναι χρήσιμη για τον κάθε Ιδιώτη, Επαγγελματία ή Επιχειρηματία. Αρκεί να είναι αξιόπιστη. Πολύ περισσότερο σε περίοδο οικονομικής κρίσης, πέρα από την αξιοπιστία, ενδιαφέρει η σωστή ασφάλιση με το ελάχιστο κόστος.

Το Ασφαλιστήριο είναι ιδιωτικό συμφωνητικό που αποζημιώνει σύμφωνα με κάποιες εξαιρέσεις,  συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Γι' αυτό, πρέπει να ελέγχεται η αρτιότητα και η πληρότητά του.

Σημειώνονται παρακάτω κάποιοι βασικού κανόνες που πρέπει να γνωρίζουμε, όταν μιλάμε για ΣΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:

 

1 . Πρώτο και κύριο, μην προβαίνετε σε ψευδείς δηλώσεις στοιχείων, μην αποκρύπτετε πληροφορίες, παρερμηνεύετε ή παραποιείτε οτιδήποτε σας ζητηθεί κατά τη διαδικασία της ασφάλισης. Είναι λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απόρριψη της ασφάλισης ή, το χειρότερο, σε απόρριψη οποιασδήποτε μελλοντικής απαίτησης αποζημίωσης. Η διαδικασία της ασφάλισης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και βασίζεται στη θεμελιώδη Αρχή της “καλής πίστης” (Bona Fidei)

2 .  Να αποφεύγετε την οποιασδήποτε μορφής “υπο-ασφάλιση” (κάλυψη σε χαμηλότερη αξία), προκειμένου να εξοικονομήσετε κάποιο μικρό ποσό ασφαλίστρων. Υπο-ασφαλίζοντας την περιουσία σας, σκόπιμα ή από αμέλεια, δεν θα αποζημιωθείτε σωστά / πλήρως σε περίπτωση ζημιάς σε κάποιο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο.

3 . Διαβάσετε το Ασφαλιστήριό σας ή καλύτερα, απαιτείστε από ένα “διαβασμένο” Ασφαλιστή να σας ενημερώσει για τις ασφαλιστικές καλύψεις σας. Όλες οι Ασφαλίσεις περιλαμβάνουν εξαιρέσεις, όρους και προϋποθέσεις κάλυψης καθώς και αφαιρετέα ποσά από την όποια αποζημίωση (Απαλλαγή) που βαρύνουν τον ασφαλισμένο - εσάς. Ενημερωθείτε και βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωστή Ασφάλιση.

4 . Να ξέρετε πως πολλές φορές “το φθηνότερο μπορεί να κοστίσει ακριβά”. Μην “κυνηγάτε” το φθηνότερο ασφάλιστρο (εκτός αν ασφαλίζεστε με κάποιο ομαδικό Σχέδιο Ασφάλισης και εκμεταλλεύεστε την αγοραστική δύναμη των πολλών). Γιατί το χαμηλό ασφάλιστρο μπορεί να "κρύβει" ασαφείς όρους, απαράδεκτες εξαιρέσεις, χαμηλότερα όρια κάλυψης ή / και υψηλότερες απαλλαγές. Μη ξεχνάτε ότι η όποια ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει με βάσει τους όρους του Ασφαλιστηρίου...

5 . Να είστε προσεκτικοί όταν αγοράζετε online ή Απευθείας Ασφάλιση γιατί αν περάσετε λανθασμένα τις ζητούμενες πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε “λάθος” ασφαλιστήριο με αποτέλεσμα τη μη κάλυψη ή μειωμένη κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων αποζημίωσης.

6. Μη διστάζετε να ζητάτε εξηγήσεις για οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε, γιατί απόψεις όπως “δεν το είχα καταλάβει καλά" ή " δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό", μπορεί να οδηγήσουν σε μη κάλυψη ή σε μειωμένη κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων αποζημίωσης.

7. Τέλος , να αναζητάτε πάντοτε ένα έμπειρο Ασφαλιστικό Σύμβουλο που θα σας αναλύσει τις πραγματικές ασφαλιστικές ανάγκες, θα σας εξηγήσει καλά τις επιλογές, θα ελέγξει την Αίτηση Ασφάλισης και τους όρους του συμβολαίου και στην περίπτωση που θα χρειαστείτε να ενεργοποιηθεί η Ασφάλιση, θα είναι δίπλα σας χωρίς να διστάζει να τα βάλει με τους πάντες για την προάσπιση του συμφέροντός σας.