ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός “στα χρόνια της μιζέριας”!
 

Τώρα με την οικονομική κρίση, είναι απαραίτητο οι Επαγγελματίες και οι Επιχειρήσεις, να ενστερνιστούν την Ασφάλιση ως χρήσιμο «εργαλείο» για τη μελλοντική επιβίωσή τους στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Διαμορφώνεται η τάση όπου οι Ασφαλισμένοι θέλουν να γνωρίζουν και όχι απλά να νομίζουν πως είναι ασφαλισμένοι!

Η οικονομική κρίση πρέπει να μας κάνει να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε διαφορετικά απ' ότι κατά το παρελθόν είχαμε μάθει ή το σύστημα μας είχε συνηθίσει. Στη βάση αυτή, η κρίση μοιραία θα πρέπει να προκαλέσει ανατροπές. Χρειάζεται αλλαγή του κατεστημένου και στον επαγγελματικό κλάδο των ασφαλίσεων.

Αναβάθμιση αξιοπιστίας

Εστιάζω στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, όπου τα επαγγελματικά σχέδια επιβίωσης - ανάπτυξης των Ασφαλιστών θα πρέπει να περιλαμβάνουν νέες παραμέτρους που να δημιουργούν αξία και ανταγωνιστικότητα.

Κλειδί για την αναβάθμιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των ασφαλιστικών υπηρεσιών είναι η εμπέδωση των ασφαλιστικών προϊόντων και των πραγματικών αναγκών της αγοράς στην οποία απευθύνονται. Δηλαδή, των Πελατών (Φυσικά Πρόσωπα, Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις) που στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων έχουν νέες ασφαλιστικές ανάγκες αλλά και νέες - περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες στο να ανταποκριθούν για την ικανοποίησή τους. Εύλογη είναι η τάση να αναζητούν “αξία” στα χρήματα που μπορούν και είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν (value for money).

Στη βάση των παραπάνω, είναι απαραίτητη η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας του κλασικού Ασφαλιστή (Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή). Αναφέρομαι κυρίως στον ανεξάρτητο Σύμβουλο ή Μεσίτη Ασφαλίσεων και όχι σε διάφορα “μορφώματα”  ασφαλιστικής δραστηριότητας, που δεν συνάδουν πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

 

Παιδεία και αναβαθμισμένη εκπαίδευση

Ο σύγχρονος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στην τυποποιημένη ενημέρωση που του προσφέρουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, συνήθως εστιασμένη στα προϊόντα που η κάθε μια από αυτές  διαθέτει και τα οποία θέλει να προωθήσει στην αγορά.
Ο σύγχρονος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής έχει ανάγκη και επιβάλλεται να γνωρίζει πλέον τις πραγματικές ανάγκες του υποψήφιου πελάτη του.
Προς τούτο, ειδικά όταν μιλάμε για ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών και επιχειρηματικών κινδύνων, χρειάζεται εξειδικευμένη ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο και τις σύγχρονες εξελίξεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται ο υποψήφιος Πελάτης του Επαγγελματίας ή Επιχείρηση.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να προσεγγισθεί και κατάλληλα να αξιοποιηθεί η όποια διαθέσιμη τεχνογνωσία και εμπειρία σε ασφαλιστικά θέματα. Αρκεί φυσικά αυτός που την κατέχει να είναι διατεθειμένος και να έχει κίνητρο να τη μοιραστεί. Τότε, η γνώση και η εμπειρία αποκτούν πρόσθετη αξία και χρησιμότητα.

Το βέβαιο μήνυμα είναι πως η αγορά όλο και πιο πολύ χρειάζεται τον ενημερωμένο και αξιόπιστο Επαγγελματία Ασφαλιστή.

Λαμβάνοντας υπόψη τον χαμηλό δείκτη ανάπτυξης του θεσμού της Ασφάλισης στη χώρα μας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το μήνυμα αυτό ισχύει με ιδιαίτερη έμφαση. Είναι απαράδεκτο ο δείκτης να παραμένει μονίμως στο ποσοστό της τάξεως του 2,2% του ΑΕΠ τη στιγμή που ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι της τάξεως του 8,5%. Τη στιγμή μάλιστα που οι εξελίξεις καθιστούν όλο και πιο πολύ αναγκαία την αναβάθμιση του διεθνώς καταξιωμένου ρόλου της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη σύγχρονη κοινωνία. Πολύ περισσότερο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπου το δύσκολο σήμερα πρέπει να αλλάξει σε ελπίδα ανάκαμψης!