Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ;

Γνώμονας η ποιότητα υπηρεσιών για την εξασφάλιση του Καταναλωτή 


Αφορμή για το παρόν σχόλιο υπήρξε αξιόλογο άρθρο του κ. Παναγιώτη Ρεγκούκου, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα  NEXTDEAL με τίτλο: Η Ασφάλεια  «πουλιέται», δεν «αγοράζεται»!

Κατά βάση, θα διαφωνούσα με τον τίτλο καθόσον παραπέμπει σε μια παρωχημένη εικόνα του Ασφαλιστή- Πωλητή, ο οποίος με ευγενικό τρόπο κλείνει ραντεβού με υποψήφιους Πελάτες και με την τσάντα στο χέρι τους επισκέπτεται για να «πουλήσει» κάποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως προφανώς, στον τίτλο του άρθρου, η λέξη «Ασφάλεια»  υπονοεί τη λέξη «Ασφάλιση». Είναι πλέον δόκιμος όρος στην απόδοση του διεθνούς όρου Insurance έναντι του όρου «Ασφάλεια» που αναφέρεται σε κάτι το διαφορετικό και που είναι Πρόληψη (Safety) ή Προστασία (Security). Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η «Ασφάλεια» με την έννοια της Πρόληψης – Προστασίας είναι απαραίτητη να υπάρχει γιατί έτσι η Ασφάλιση γίνεται πιο εύκολα και φθηνότερα. Παράλληλα, παρέχεται το πλήρες αίσθημα της Διασφάλισης έναντι κινδύνων που μπορεί να επέλθουν από ανωτέρα βία, τυχαίο γεγονός ή ανθρώπινη αμέλεια.


Οι τρέχουσες αλλαγές στον ευρύτερο χώρο της Ευρωπακής Ένωσης και η εγχώρια οικονομική κρίση δημιουργούν αλλαγές που μάλλον ανατρέπουν το χαρακτήρα του Έλληνα Ασφαλιστή. Ο σημερινός Ασφαλιστής δεν είναι απαραίτητα ένας επικοινωνιακός “πλασιέ” προϊόντος, ο οποίος, παράλληλα με κάποια άλλη δραστηριότητα, μπορεί να κερδίζει χρήματα αξιοποιώντας το ταλέντο του ως Πωλητής. Δηλαδή, δεν είναι πια το είδος του επαγγελματία ο οποίος “ευδοκίμησε” στην εποχή της έντονης καταναλωτικής νοοτροπίας, όπου ο κόσμος αγόραζε, σχετικά εύκολα, και Ασφαλιστήρια όπως αγόραζε καταναλωτικά προϊόντα. Αναγκαστικά εξελίσσεται πλέον σε επαγγελματία αποκλειστικής απασχόλησης που έχει ή μάλλον πρέπει να έχει, την ιδιότητα του Ασφαλιστή – Συμβούλου και όχι το χαρακτήρα του Ασφαλιστή –Πωλητή.

Στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων διαμορφώνεται η τάση όπου οι Καταναλωτές – Ασφαλισμένοι, θέλουν να γνωρίζουν τι και πως και όχι απλά να νομίζουν πως είναι ασφαλισμένοι. Επιπλέον, έχουν νέες ασφαλιστικές ανάγκες αλλά και περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες στο να ανταποκριθούν για την ικανοποίησή τους. Εύλογη είναι η τάση να αναζητούν “αξία” στα χρήματα που μπορούν και είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν. Προς τούτο, οι Ασφαλιστές χρειάζεται να εμπεδώσουν καλύτερα τα ασφαλιστικά προϊόντα που προωθούν και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς στην οποία απευθύνονται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ασφαλιστικού προϊόντος που "δεν πουλιέται", είναι η Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης. Με βάση την προσωπική μου εμπειρία, το προϊόν αυτό "αγοράζεται" από ενημερωμένους επαγγελματίες. Δηλαδή, εκείνους που συνειδητοποιούν τους κινδύνους της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, που ενημερώνονται διεξοδικά για τις δυνατότητες ασφαλιστικής κάλυψης και αποφασίζουν να καλυφθούν για τις ζημιογόνες συνέπειες από τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να απειλήσουν την επαγγελματική τους υπόσταση. Κατά συνέπεια οι Ασφαλιστές, οφείλουν, ενδεχόμενα με κατάλληλη συνεργασία με ειδικούς, να προτείνουν άρτιες και ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες ή επιχειρήσεις που διαθέτουν βαθιά γνώση των προβλημάτων και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται.
 

Στο πνεύμα των παραπάνω αρχών, έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί από το 2002, η Εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ” – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων. Βασικός γνώμονας η αντικειμενική ενημέρωση του Πελάτη (Επαγγελματίας, Επιχείρηση ή και Ιδιώτης Καταναλωτής) και η παροχή αξιόπιστων ασφαλιστικών υπηρεσιών που να διασφαλίζουν το απαραίτητο αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας, ικανό να του απελευθερώνει δημιουργικές δυνάμεις για ευημερία και πρόοδο.
Η ελληνική αγορά όπως εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια, δεν ευνόησε την ανάπτυξη του συγκεκριμένου   μοντέλου “Ασφαλιστή”. Ωστόσο, οι τρέχουσες εξελίξεις δικαιώνουν όλο και πιο πολύ τη σχετική φιλοσοφία προσέγγισης του εκάστοτε υποψήφιου Πελάτη όχι απλά για την πώληση ασφαλιστικού προϊόντος αλλά για την παροχή μιας χρήσιμης, αξιόπιστης και σχετικά φθηνής υπηρεσίας ...