ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αξίζει ιδιαίτερης προσοχής από τα πολιτικά κόμματα!

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα Nextdeal, Δευτέρα 14 Σεπτεμβείου 2015.

Σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δηλώνει πως επιθυμεί να παραμείνει σε αυτή και που μετά από πέντε χρόνια συνεχούς οικονομικής ύφεσης είναι δέσμια μνημονιακών υποχρεώσεων έναντι των  Δανειστών που τη στηρίζουν οικονομικά, είναι προφανές πως ο εκσυγχρονισμός και η μεταρρύθμιση είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Σε ένα πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο όπου οι βασικές κατευθύνσεις είναι δεδομένες και στοχεύουν στην προσαρμογή με τα δεδομένα και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προφανές πως προχειρότητες και ερασιτεχνισμοί από τα πολιτικά κόμματα περιττεύουν.

Σύμφωνα και με τη διεθνή εμπειρία στην πράξη, ο θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης αποτελεί απαραίτητο συστατικό του αναγκαίου εκσυγχρονισμού, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάκαμψη και στη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας. Και, πολύ περισσότερο ενόψει εκλογών, θα πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό από τους πολιτικούς και τα πολιτικά κόμματα πως, η Ιδιωτική Ασφάλιση πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής και κατάλληλα να αξιοποιηθεί προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Μιλώντας για την Ιδιωτική Ασφάλιση, δεν αναφέρομαι στο θέμα της Ασφάλισης Υγείας και Συντάξεων, όπου δεδομένης της οικονομικής ανεπάρκειας του κράτους στο να ανταποκριθεί με επάρκεια, η επιστράτευση της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι η αναγκαία λύση. Γι' αυτό, υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να αποδείξουν την ορθότητα της άποψης και να προτείνουν τις πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν.
Αναφέρομαι σε κλασικές ασφαλιστικές καλύψεις του κλάδου των Γενικών Ασφαλίσεων, οι οποίες συστηματικά εφαρμόζονται, υποχρεωτικά δια νόμου ή θεσμικά ως κανόνας της αγοράς, σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασφαλίζουν τους Καταναλωτές, τους Εργαζόμενους και το Περιβάλλον.

Επιπλέον, αναφέρομαι σε ειδικές ασφαλίσεις ορθολογικής διαχείρισης κινδύνων και ευθυνών σε διάφορους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, που σχετίζονται με:

- την Πολεοδομία (ηλεκτρονική έκδοση Αδειών Δόμησης) και το Κτηματολόγιο,

- την Αδειοδότηση και Λειτουργία Επιχειρήσεων,

- τη Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Επαγγελμάτων, Προϊόντων και Μετρήσεων,

- την Απελευθέρωση Επαγγελμάτων και τη Διασφάλιση Ανταγωνισμού εντός της ΕΕ,

- τις Δημόσιες Συμβάσεις Κατασκευής Έργων και Παροχής Υπηρεσιών,

- την Υλοποίηση Επενδύσεων Real Estate και παραγωγικών Μονάδων,

- τη Διασφάλιση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έναντι καταστροφών από φυσικά φαινόμενα κλπ.

Για όλα αυτά, η Ιδιωτική Ασφάλιση έχει να προσφέρει γόνιμες λύσεις, που βασίζονται σε μακρόχρονη εμπειρία σε όλες τις προηγμένες χώρες και συμβάλλουν εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της χώρας.
Εκφράζεται η άποψη πως η σημασία και ο ρόλος της Ασφάλισης στους παραπάνω τομείς, απουσιάζουν και αντίστοιχα δεν έχουν εμπεδωθεί στη μέχρι τώρα εγχώρια πρακτική. Και είναι θέματα που συνιστούν προτεραιότητα στο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού του Συστήματος Διακυβέρνησης της χώρας.


Πρόσφατα, στο πλαίσιο των προεκλογικών ζυμώσεων, το NEXTDEAL, έγκριτο μέσο ηλεκτρονικής ενημέρωσης του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, απευθύνθηκε στα πολιτικά κόμματα ζητώντας τις θέσεις τους για την ιδιωτική ασφάλιση. Η σχετική ανταπόκριση ήταν μάλλον απογοητευτική αφού μόνο τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΟΤΑΜΙ, απάντησαν στο σχετικό κάλεσμα.

Κρίνοντας αντικειμενικά και χωρίς διάθεση πολιτικολογίας, σημειώνεται πως η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της Ιδιωτικής Ασφάλισης , συνοψιζόμενη στη δήλωση πως “μέχρι σήμερα, η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν είχε αναφερθεί στις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ", μάλλον δεν αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για τις μελλοντικές εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Εκφράζεται η άποψη πως ένα κόμμα το οποίο κέρδισε τη συμπάθεια μεγάλης μερίδας του ελληνικού λαού, το οποίο ήδη άσκησε κυβερνητική πολιτική έστω για κάποιους μήνες  και το οποίο εμφανίζεται ως κόμμα εξουσίας, θα πρέπει να αντιμετωπίσει διεξοδικά και με σύγχρονο τρόπο ένα τόσο σημαντικό κλάδο της οικονομίας με θετικές προεκτάσεις στην κοινωνία, όπως είναι η Ιδιωτική Ασφάλιση. 

Σε ότι αφορά δε τις γενικές απόψεις του κόμματος ΠΟΤΑΜΙ στο θέμα της Ιδιωτικής Ασφάλισης και πάλι κρίνοντας αντικειμενικά χωρίς διάθεση πολιτικολογίας, επισημαίνεται πως αυτές είναι θετικές και προς τη σωστή κατεύθυνση. Σημειώνονται παρακάτω βασικά σημεία από τις θέσεις του κόμματος:

- Είναι “υπέρ ενός αυστηρού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών και θα υποστηρίξει σταθερά την Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τραπέζης Ελλάδος στο έργο της”.

- Στον τομέα των Συντάξεων, “θεωρεί ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας, δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει τις μελλοντικές του υποχρεώσεις”

- Στον κλάδο της Υγείας, “θεωρεί ως δεδομένη την αναγκαιότητα συνεργασίας του εθνικού συστήματος υγείας με τους ιδιωτικούς φορείς, νοσηλευτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρίες, ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες αμφοτέρων των φορέων και να προκύψουν οικονομίες κλίμακας”

- “Προτείνει ίδρυση Ταμείου Φυσικών Καταστροφών, φορέα που σκοπό θα έχει να καλύπτει το κόστος αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στις ιδιωτικές περιουσίες των πολιτών από την επέλευση μίας φυσικής καταστροφής, όπως πχ ένας σεισμός”.
Είναι προφανές πως ο Φορέας αυτός (Ταμείο Φυσικών Καταστροφών) θα πρέπει να έχει ως στόχο τη θεσμοθέτηση της Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού αλλά μετάθεση των οικονομικών συνεπειών από επέλευση του κινδύνου, σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες με κάποια ελάχιστη συμμετοχή των πολιτών.


Με βάσει τα παραπάνω και τις τρέχουσες εξελίξεις κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως τα πολιτικά κόμματα που πραγματικά νοιάζονται για το μέλλον του τόπου και ιδιαίτερα αυτά που θα κληθούν να συγκυβερνήσουν, θα πρέπει να  επιστρατεύσουν τεχνοκράτες με γνώση και ώριμες απόψεις για τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, ώστε να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν γόνιμες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας.