ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύγχρονες ιδέες για την ανάπτυξή της

 

Αφορμή για το παρόν κείμενο, το ειδικό κείμενο του NextDeal αναφορικά με την ανάγκη να υπάρξουν πρωτοβουλίες και υπερβάσεις ώστε να μεγαλώσει «ασφαλιστική πίττα» στη χώρα μας. Θέμα που αποτελεί βάσιμη προοπτική ανάπτυξης, που συχνά συζητιέται αλλά  που συνήθως ξεχνιέται όταν η κακοδαιμονία της αγοράς βάζει άλλα επείγοντα ζητήματα και άλλες προτεραιότητες επιβίωσης ...

Δεν θα αναφερθώ σε Ασφαλίσεις Ζωής και με Συνταξιοδοτικά Προγράμματα που όντως με βάση και την τρέχουσα οικονομική συγκυρία (αδυναμία του Κράτους να εγγυηθεί με αξιοπιστία και επάρκεια), έχουν τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. Θα αναφερθώ παρακάτω, σε ασφαλιστικά προϊόντα του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων, που κατά καιρούς έχω επισημάνει.

Ασφάλιση Κατοικίας

Θα μπορούσε να γίνει υποχρεωτική ή έστω προαιρετική, με κάποια πριμοδότηση ή φοροαπαλλαγή. Είναι θέμα που θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά και αντικειμενικά. Κάτι πήγε να γίνει κάποτε αλλά το θέμα μπήκε στο αρχείο.

Θα μπορούσε κάλλιστα να μελετηθεί το μοντέλο υποχρεωτικής ασφάλισης, που μετά από εμπεριστατωμένη ασφαλιστική – οικονομική και κοινωνική μελέτη, εφαρμόζεται με επιτυχία στην Τουρκία  

Υποχρεωτική Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης

Είναι θέμα που ενδιαφέρει ευρύτερα την κοινωνία και αποτελεί ανεκμετάλλευτη επιχειρηματική «ύλη» για την ασφαλιστική αγορά. Εφαρμόζεται συστηματικά και απαρέγκλιτα  σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες ως υποχρέωση από νόμο ή θεσμικά ως «νόμος της αγοράς». Χαρακτηριστικό και πολύ εύκολο να υιοθετηθεί το παράδειγμα της Κύπρου, που εδώ και μερικά χρόνια την έχουν κάνει υποχρεωτική σε κάθε μορφής και μεγέθους επιχείρηση.

Είναι. λυπηρό και απαράδεκτο, όχι μόνο η Πολιτεία αλλά οι Επιχειρήσεις, η ΓΕΣΕΕ και οι Συνδικαλιστικοί Φορείς να αγνοούν ή να «προσπερνούν» μια τέτοια χαμηλού κόστους ασφάλιση που δεν έχει μόνο χαρακτήρα κοινωνικής πρόνοιας αλλά αποτελεί και «εργαλείο» χρηματοοικονομικής προστασίας στην περίπτωση εργατικών ατυχημάτων.

Ανάπτυξη Αγροτικών Ασφαλίσεων

Η Ιδιωτική Ασφάλιση μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις και στις αποζημιώσεις αγροτικών ζημιών. Στους Έλληνες αγρότες που πληρώνουν εισφορές, χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς το αντίκρισμα τους και περιμένουν την όποια αρωγή από το Κράτος. Είμαστε ίσως η μόνη ευρωπαϊκή χώρα  που το Κράτος διαχειρίζεται κατ’ αποκλειστικότητα το  θέμα των αγροτικών ασφαλίσεων. Και, όλοι γνωρίζουμε την «αποτελεσματικότητά» του  όταν πρόκειται να διαχειριστεί χρήμα φορολογουμένων.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Δεν θα επεκταθώ σε τύπους Αστικής Ευθύνης, όπως Αστική Ευθύνη Προϊόντος, Περιβαλλοντική Ευθύνη, Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων, που απαιτούν ειδικές συνθήκες underwriting και αντασφαλιστικό capacity από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών ή που σχετίζονται με παράλληλη ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης από την πλευρά των Καταναλωτών, των Επιχειρήσεων ή της Πολιτείας.

Αναφέρομαι στην κλασική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων / Κοινού από την όποια επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αναφέρομαι επίσης και στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης των χιλιάδων επαγγελματιών (Αρχιτέκτονες - Μηχανικοί, Γιατροί, Λογιστές, Δικηγόροι, Εκτιμητές, Σύμβουλοι Πληροφορικής κλπ) που προσφέρουν υπηρεσίες έναντι αμοιβής, στους Καταναλωτές ή τις Επιχειρήσεις χωρίς «εγγύηση» για τυχόν ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν από εξ αμελείας λάθος ή παράλειψή τους.

Εκφράζεται η άποψη πως οι παραπάνω ασφαλίσεις είναι σχετικά εύκολο να υλοποιηθούν. Είναι καθαρά θέμα βούλησης για εφαρμογή γόνιμων και δοκιμασμένων προγραμμάτων από την ευρωπαϊκή – διεθνή πρακτική εμπειρία Απλές κοινωνικές έρευνες μπορούν εύκολα να τεκμηριώσουν την αναγκαιότητα ανάπτυξης των παραπάνω ασφαλίσεων. Επίσης, απλές αναλογιστικές μελέτες μπορούν να αναδείξουν το ενδιαφέρον για αυτούς οι οποίοι, με κίνητρο το επιχειρηματικό ενδιαφέρον θα πρέπει να πάρουν τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Και αυτοί, δεν είναι άλλοι από την εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς που αναζητούν νέους δρόμους για την επιβίωση και την ανάπτυξη!

Οι καιροί αλλάζουν και η τρέχουσα οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, θέτει επί τάπητος παρόμοια ζητήματα. Επιβάλλεται εγρήγορση και αναζήτηση νέων κανόνων επιχειρηματικής δράσης με προοπτική και με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη.