ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

"Κλειδί" η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 15/03/2019.

Σε συνέχεια σχετικού άρθρου που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, σημειώνονται τα παρακάτω, για το θέμα του Ιατρικού Τουρισμού. Δηλαδή, την οργανωμένη παροχή, με ανταγωνιστικό κόστος, ιδιωτικής ιατρικής θεραπείας και φροντίδας σε συνδυασμό με την τουριστική βιομηχανία, σε ασθενείς που έχουν ανάγκη εξειδικευμένων μορφών θεραπείας εκτός της χώρας προέλευσής τους.

Ο Ιατρικός Τουρισμός πέρα από την ιατρική περίθαλψη σε άριστα οργανωμένες και άριστα εξοπλισμένες ιδιωτικές κλινικές, περιλαμβάνει και διάφορες υπηρεσίες μεταφοράς, ενημέρωσης, ξενάγησης, εστίασης και διαμονής σε πολυτελή ξενοδοχεία. 

Είναι προφανές πως πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό θέμα το οποίο δικαιολογημένα θα πρέπει να απασχολήσει τους διάφορους φορείς της χώρας που σχετίζονται με αυτό.

Δηλαδή,

  • την Πολιτεία, που με κατάλληλο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο θα συμβάλλει στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος, στη μείωση της ανεργίας και στην ευρύτερη προβολή της χώρας
  • τα εξειδικευμένα Τουριστικά Γραφεία που θα διευρύνουν τη συνεργασία τους με διεθνείς Tour Operators του εξωτερικού οι οποίοι θα μπορούν προσφέρουν με ευνοϊκό κόστος συνδυασμένα πακέτα θεραπείας και διακοπών σε χώρα με άριστες κλιματολογικές συνθήκες  
  • τις Ιδιωτικές Κλινικές με εξειδικευμένους Γιατρούς που θα μπορούν να προσφέρουν υψηλής στάθμης ιατρικές υπηρεσίες νοσηλείας και θεραπείας σε υπηκόους ξένων χωρών όπου το αντίστοιχο κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό και υπάρχει λίστα αναμονής, με αποτέλεσμα να εξοικονομούν χρήμα και χρόνο για αναψυχή 
  • τις διεθνείς Ασφαλιστικές Εταιρείες που θα μπορούν, με ειδικά πακέτα του κλάδου υγείας, να καλύπτουν ειδικές ιατρικές ανάγκες Ασφαλισμένων τους στην Ελλάδα. 

Όμως πόσο καλά οργανωμένες είναι οι Ιδιωτικές Κλινικές στη χώρα μας ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια στις σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα; Γιατί, το θέμα δεν είναι μόνο οι υποδομές σε κτήρια και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και σε επιστημονικό ιατρικό δυναμικό. Ούτε είναι μόνο οι απαραίτητες Πιστοποιήσεις κατά το Σύστημα ISO, που κάλλιστα μπορούν να υπάρχουν. Ένα πολύ βασική έλλειψη είναι οι “Εγγυήσεις Ποιότητας και Αξιοπιστίας” που δεν είναι άλλο από τις κατάλληλες ασφαλιστικές καλύψεις που πρέπει να διαθέτουν τόσο οι Κλινικές όσο και τα Ξενοδοχεία που εμπλέκονται στον Ιατρικό Τουρισμό. Εξειδικευμένες ασφαλίσεις που δυστυχώς δεν υπάρχουν με τη δέουσα πληρότητα στη χώρα μας. Και όμως είναι η απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μπορούν οι διεθνείς Tour Operators του Κλάδου Υγείας να ανταποκριθούν θετικά στο σχετικό κάλεσμα της χώρας μας. Είναι στοιχείο που εκφράζει “εγγύηση” της ποιότητας υπηρεσιών έναντι Πελατών. Ειδικότερα, μιλάμε για την Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης των ξενοδοχειακών και των  νοσηλευτικών εγκαταστάσεων. Επίσης, για την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ιατρικής Ευθύνης (Medical Malpractice Insurance) τόσο της κλινικής/ νοσηλευτικού ιδρύματος όσο και των απασχολούμενων γιατρών που επιβαρύνονται αλληλέγγυα στα θέματα αστικής ευθύνης. 

Συμπληρωματικά, αναφέρεται η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης των Γραφείων Προώθησης Ιατρικού Τουρισμού έναντι των διεθνών Τουριστικών Γραφείων. Σε μια σοβαρή περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης μπορεί κάλλιστα να υπάρξει θέμα και δικής τους υπαιτιότητας λόγω κάποιου λάθους ή παράλειψή τους 

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως στη χώρα μας οι ασφαλίσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές. Στο βαθμό δε που εφαρμόζονται, υστερούν από πλευράς ποιότητας και αξιοπιστίας. Αφού συνήθως συνδέονται με ανεπαρκή ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης που προβλέπουν κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης ξένων (Αμερικανών, Γερμανών, Γάλλων, Άγγλων κλπ) αποκλειστικά με βάση το ελληνικό δίκαιο ή ακόμη κατόπιν τελεσίδικης απόφασης ελληνικού δικαστηρίων.  Κάλλιστα μπορεί να φανταστεί κανείς τις σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στον ιατρικό αλλά και ευρύτερα στον ελληνικό τουρισμό ένα σοβαρό ζημιογόνο συμβάν (θάνατος ή σωματικές βλάβες) σε κάποιο αλλοδαπό Πελάτη.

Συμπερασματικά, μπορεί να λεχθεί πως έχει λαμπρό μέλλον ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα αλλά απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα στα θέματα πιστοποίησης ποιότητας και ασφαλιστικής εγγύησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.