ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΙ)

Εξελίξεις & προοπτικές εκσυγχρονισμού


Είναι γνωστό πως το ευρύτερο επιχειρηματικό - επαγγελματικό περιβάλλον της χώρας διέρχεται περίοδο παρατεταμένης ύφεσης λόγω της οικονομικής κρίσης και όχι μόνο. Από την άλλη πλευρά οι εξελίξεις τρέχουν και η ανάγκη για σοβαρές αλλαγές είναι επιβεβλημένη προκειμένου να αρθούν αρρυθμίες και λειτουργικά αδιέξοδα του παρελθόντος ώστε όταν αρχίσει η ανάκαμψη να μπορεί να γίνει ένα νέο γόνιμο ξεκίνηνα.

Ο Μηχανικός εκπονεί μελέτες με τις οποίες κατασκευάζονται τεχνικά έργα, προσφέρει υπηρεσίες επίβλεψης / διοίκησης έργων και υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε διάφορα θέματα που αφορούν κατασκευές, βιομηχανία, περιβάλλον κλπ. Εν γένει, ασκεί μία επαγγελματική δραστηριότητα με σημαντική “ένταση” ευθύνης αφού από κάποιο σοβαρό λάθος ή παράλειψή του, μπορεί να προκληθεί σοβαρή υλική ζημιά, οικονομική απώλεια ή ακόμη και θάνατος ατόμων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας σαν βασικά δόγματα την «Προστασία του Καταναλωτή», την “Απελευθέρωση των Επαγγελμάτων» και την «Προστασία του Ανταγωνισμού» για την ανάπτυξη της Ελεύθερης Αγοράς, επιδιώκει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την επικράτηση των πολιτικών της. Παράλληλα, δημιουργεί θεσμούς (όργανα, φορείς, νομοθετικό πλαίσιο) ώστε κάθε Ευρωπαίος πολίτης να είναι σε θέση να διεκδικεί το «δίκιο» του. H Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/123/ΕΚ για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, που, ως γνωστόν, ήδη έγινε και νόμος του Κράτους, είναι προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση.

Είναι βέβαιο πως οι νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που θα αρχίσουν να  δρομολογούνται, μοιραία εισάγουν νέα δεδομένα στην άσκηση των ελεύθερων επαγγελμάτων. Δημιουργούν νέες συνθήκες ανταγωνισμού και ταυτόχρονα νέες απαιτήσεις ποιότητας και αξιοπιστίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πλήρης απελευθέρωση των επαγγελμάτων όπως ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί φυσιολογική εξέλιξη και βάσιμη απαίτηση των καιρών. Οι ευρύτερες συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα οικονομική κρίση με τις συνακόλουθες πιέσεις από το περιβόητο Μνημόνιο, δεν αφήνουν περιθώρια  περαιτέρω υπεκφυγών ή καθυστερήσεων. Ωστόσο, παρά τις όποιες, κατά κάποιο βαθμό δικαιολογημένες συντεχνιακές αντιδράσεις, παραμένει η άποψη  πως η όλη υπόθεση αποτελεί θετικό στοιχείο εκσυγχρονισμού.

Η διαφαινόμενη εξέλιξη είναι μάλλον άγνωστη στο ευρύ κοινό αλλά, ακόμη και στους άμεσα σχετιζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες, στα διάφορα επαγγελματικά σωματεία και στους επιστημονικούς συλλόγους. Δεν φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει, αντικειμενικά και επί της ουσίας, τη νέα πραγματικότητα ούτε και αναζητούν τη δέουσα λύση μέσω της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης. Η συντριπτική πλειοψηφία φαίνεται να αγνοεί ή να υποβαθμίζει τη σημασία της εξέλιξης αυτής επιμένοντας σε παρωχημένες πρακτικές με βραχυπρόθεσμα συντεχνιακά οφέλη. Ωστόσο, με δηλωμένη τη διάθεση της Πολιτείας να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου, διαφαίνεται ως αναγκαία εξέλιξη η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στα ευρωπαϊκά δεδομένα.