ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Υπάρχει και η  Επαγγελματική Ευθύνη των Φορέων...
 

Αφορμή για το παρόν Σημείωμα, το σχετικό δημοσίευμα στην ηλεκτρονική εφημερίδα NextDeal (http://bit.ly/oMsnaR), αναφορικά με το νέο νόμο 3996 (σε ισχύ από 5/8/2011), ο οποίος αναφέρεται μεταξύ άλλων σε “διοικητικές & ποινικές κυρώσεις για Εργοδότες από Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας”.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως παρόμοιες εξελίξεις δεν δημιουργούν απαραίτητα ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο (σε βασικές γραμμές υπάρχει ήδη). Αναδεικνύουν ένα πιο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που όλο και πιο συχνά θα ενεργοποιεί θέματα ευθύνης για όλους τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών (Δικηγόροι, Λογιστές, Μηχανικοί-Τεχνικοί Ασφαλείας, Ασφαλιστές), που εμπλέκονται στην παραγωγική λειτουργία μιας Επιχείρησης ή στην κατασκευή ενός τεχνικού έργου. Δηλαδή, μιλάμε για ένα νέο καθεστώς που σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα θα αναδεικνύει όλο και πιο πολύ την αναγκαιότητα εφαρμογής της ασφάλισης ως απαραίτητο μέσο χρηματικής αποζημίωσης όταν κάποια επιχείρηση ή κάποιος επαγγελματίας κατηγορείται για θέματα ευθύνης.

Ειδικότερα, επισημαίνεται πως το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που σιγά-σιγά διαμορφώνεται στη χώρα μας ενδιαφέρει:

- Τους Εργοδότες καταρχήν οι οποίο έχουν αντικειμενική ευθύνη για τα τυχόν ατυχήματα ή και τις επαγγελματικές ασθένειες στους εργαζομένους τους. Κάποτε, θα πρέπει να ανακαλύψουμε στην Ελλάδα τη χρησιμότητα της Ασφάλισης Εργοδοτικής Ευθύνης έναντι των εργαζομένων.

- Τους Δικηγόρους. Συμβουλεύουν Επιχειρήσεις – Εργοδότες που δεν είναι δυνατόν  να γνωρίζουν σε βάθος τις εκ του νόμου υποχρεώσεις και ευθύνες τους. Για το λόγο αυτό και επειδή άγνοια του νόμου δεν δικαιολογείται χρησιμοποιούν τους Νομικούς Συμβούλους, έχοντας κάθε λόγο να αξιώνουν επιμέλεια και υπευθυνότητα από την πλευρά τους. Οι τελευταίοι ούτε παντογνώστες αλλά ούτε και αλάνθαστοι είναι για να είναι στο «απυρόβλητο». Κάποτε, και οι Έλληνες δικηγόροι θα πρέπει να ανακαλύψουν την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης έναντι των Πελατών τους.

- Τους Λογιστές. Στις δύσκολες καταστάσεις και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, μπορούν κάλλιστα να κληθούν να αποζημιώσουν κάποιο Εργοδότη τους όταν αυτός καλείται  να πληρώσει ποσά που θα μπορούσε να αποφύγει. Δεν μιλάμε για τυχόν πρόστιμα αλλά για λογιστικά λάθη ή παραλείψεις που μπορούν να βαρύνουν την οικονομική κατάσταση – ισολογισμό της Επιχείρησης ή να επιβαρύνουν την «εικόνα της. Κάποτε, θα πρέπει και οι Έλληνες Λογιστές - Φοροτεχνικοί να ανακαλύψουν την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης έναντι των Πελατών – Εργοδοτών τους.

- Τους Τεχνικούς Ασφαλείας που συμβουλεύουν τις Επιχειρήσεις για θέματα Ασφάλειας εργασίας. Τα εργατικά ατυχήματα βαραίνουν αντικειμενικά τους Εργοδότες αλλά μπορεί να ενεργοποιούν και δικές τους ευθύνες για λάθη ή παραλείψεις τους. Η πρακτική εμπειρία όλο και πιο πολύ το επιβεβαιώνει. Είναι άκρως απαραίτητο να ανακαλύψουν την Ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης έναντι των Εργοδοτών - Πελατών τους.

- Τους Ασφαλιστές που θα πρέπει να συμβουλεύουν σωστά τις Επιχειρήσεις και τους διάφορους Επαγγελματίες για τους κινδύνους που διατρέχουν. Να μην τους συμβουλεύουν  μόνο για την ασφάλιση του αυτοκινήτου ή της υγείας τους ή για κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων τους από φωτιά, βανδαλισμό  ή από κάποια θεομηνία (σεισμός, πλημμύρα κλπ) αλλά, και για την Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης!

Μάλλον δεν είναι γνωστό το νόημα της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Ασφαλιστών, την οποία ήδη εκ του νόμου είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν μονίμως σε ισχύ για τη διασφάλιση των Πελατών τους.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Αποτελεί εύλογη απαίτηση των τρεχουσών εξελίξεων, οι προαναφερθέντες επαγγελματίες, να καλύπτονται με κατάλληλη Ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης ώστε να διασφαλίζεται το κύρος και η αξιοπιστία των υπηρεσιών τους αλλά και η επαγγελματική υπόσταση των ιδίων. Δηλαδή,

-   να μπορεί να διασφαλίζεται στην πράξη η απαραίτητη αποζημίωση του Εργοδότη – Πελάτη σε περίπτωση λάθους ή παράλειψής τους

-   να αποφεύγεται κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης απέναντι τους και

-   να αποφεύγονται δικαστικές διενέξεις για την αναζήτηση του δικαίου.

Κάτι, που η πρακτική εμπειρία σε όλες τις προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύει εδώ και αρκετά χρόνια. Κάτι, που δυστυχώς δεν έχει εμπεδωθεί ακόμη στη χώρα μας. Κάτι, που πρέπει να γίνει άμεσα και σωστά.