ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Βασική παράμετρος η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 03/09/2019.

Αφορμή για το παρόν άρθρο είναι το τραγικό συμβάν (θάνατος 14χρονου κοριτσιού) που έγινε σε υπαίθριο λούνα-πάρκ στον Αλμυρό Βόλου. Υπενθυμίζεται πως παρόμοιο θλιβερό περιστατικό είχε συμβεί παλαιότερα στις 27 Απριλίου 2014 σε παιδικό "λούνα πάρκ" όπου είχαμε τον τραγικό θάνατο 13χρονου αγοριού και τον σοβαρό τραυματισμό της 9χρονης αδελφής του.
Είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν θανατηφόρα γεγονότα σε χώρους ψυχαγωγίας για παιδιά και ευρύτερο κοινό. Προσεγγίζοντας το θέμα από τη σκοπιά της διαχείρισης κινδύνων επισημαίνεται ο ρόλος του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, η οποία στην πράξη λειτουργεί ως αξιόπιστος μηχανισμός πρόληψης αλλά και διευθέτησης των χρηματοοικονομικών συνεπειών που προκύπτουν με την επέλευση ατυχημάτων.

Σοβαρά ερωτήματα 

Είναι ευνόητα πως ένα τέτοιο συμβάν δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το καθεστώς λειτουργίας ιδιωτικών υποδομών για μικρά παιδιά ή και ευρύτερα για μεγάλους σε διάφορους χώρους ψυχαγωγίας, διασκέδασης, αναψυχής και όχι μόνο.

  • Πώς εκδίδονται οι αντίστοιχες άδειες και πως εποπτεύεται η λειτουργία τέτοιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που προσφέρουν υπηρεσίες στο κοινό και όπως είναι εύλογο, νόμιμα προσβλέπουν στο κέρδος;
  • Πώς αναζητούνται και καταλογίζονται οι ευθύνες όταν μοιραία προκύπτουν κάποια ζημιογόνα συμβάντα που δυστυχώς δεν μπορούν να αποκλειστούν; 
  • Ποιός αποζημιώνει τους άτυχους ζημιωθέντες, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα και εκ του νόμου πρέπει να αποζημιώνονται από αυτό που θεωρείται υπαίτιος για τη βλάβη που υπέστησαν (σωματική, υλική, ηθική, ψυχική οδύνη);
  • Πώς αντιμετωπίζονται παρόμοιες περιπτώσεις στις άλλες πολιτισμένες - προηγμένες χώρες του εξωτερικού;

 Απόψεις για προβληματισμό και γόνιμη συζήτηση 

Έχοντας ευρύτερο προβληματισμό γύρω από τα θέματα ευθύνης, επισημαίνονται τα παρακάτω:

Η τυπική έγκριση από μια αρμόδια δημόσια υπηρεσία της τοπικής Αρχής δεν έχει κανένα νόημα στην πράξη όταν δεν συνοδεύεται από ουσιαστικό ή τυπικό έλεγχο νομιμότητας και, το κυριότερο, με ρητή - δεσμευτική υποχρέωση για αποζημίωση τυχόν ζημιογόνων συνεπειών από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη. Και αυτό, είναι η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Τόσο η αδειοδότηση όσο και η λειτουργία δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με το Κοινό, πρέπει απαραίτητα να συνδέονται με Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, η οποία δυστυχώς είναι πρακτικά άγνωστη στη χώρα μας. Ωστόσο, πρέπει απαραίτητα να εισαχθεί στο σύστημα έγκρισης - αδειδότησης επιχειρήσεων.

Καταρχήν, για να γίνει η αδειοδότηση είναι ευνόητο πως πρέπει να υποβάλλεται από τον Επιχειρηματία ο κατάλληλος Φάκελος για έλεγχο – έγκριση. Ο φάκελος αυτός πρέπει μεταξύ άλλων τυπικών δικαιολογητικών να περιλαμβάνει σχετική Μελέτη Επικινδυνότητας - Ασφάλειας, η οποία πρέπει να φέρει την υπογραφή πιστοποιημένου Τεχνικού Συμβούλου. Εδώ, μιλάμε για Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικού Συμβούλου (διεθνώς γνωστή ως PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE). 

Το άλλο σχετικό θέμα που σχετίζεται είναι η αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη λειτουργία της αντίστοιχης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δηλαδή μιλάμε για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων ή και των Εργαζομένων, που μπορεί να υποστούν σωματική βλάβη / θάνατο ‘η και υλικές ζημιές από εξ αμελείας λάθη ή παραλείψεις  κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. Και η ευθύνη αυτή, σε μια ευνομούμενη χώρα, ασφαλίζεται και λέγεται Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Κοινού / Τρίτων (διεθνώς γνωστή ως PUBLIC LIABILITY INSURANCE). 

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Φυσικά, όταν μιλάμε για Ασφάλιση Γενικής ή/και Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, δεν νοούνται ψευδεπίγραφα ασφαλιστήρια, "χαρτιά" που προσκομίζονται για τυπικούς λόγους χωρίς καμιά εξασφάλιση πληρότητας και αξιοπιστίας. Μιλάμε για αυστηρή και αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι απλά από τη λειτουργία των Γραφείων της Επιχείρησης. Δηλαδή, μιλάμε για ασφαλιστήρια συμβόλαιο που με ξεκάθαρους όρους μπορούν να  αποζημιώνουν χωρίς δικαστηριακές διαδικασίες . Εδώ, προκύπτει θέμα που χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση – συζήτηση. Σημειώνεται πάντως οι λύσεις σε παρόμοια ζητήματα υπάρχουν και είναι δοκιμασμένες διεθνώς. Δεν έχουμε παρά να τις αντιγράψουμε και μάλιστα ως έχουν!