ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Πρέπει να ασφαλίζεται και στη χώρα μας!

Πάντα πίστευα στην ανάγκη για ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης. Ίσως γιατί από πολύ νωρίς τόσο στην προσωπική μου ζωή όσο και στην επαγγελματική μου πορεία (ιδιαίτερα στην πρώτη καριέρα του Μηχανικού) χρειάσθηκε να αντιμετωπίσω θέματα ευθύνης και να συνειδητοποιήσω το πραγματικό νόημα της. Αλλά και επίσης διαπιστώνοντας πως σε όλες τις ώριμες αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει Επαγγελματίας που να μην είναι ενήμερος και ασφαλισμένος για την ευθύνη του. Πως δεν υπάρχει Επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες, η οποία να μην φροντίζει να έχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης για τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει.

Βασικό πάντως παραμένει το γεγονός πως ο σύγχρονος επαγγελματίας που διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα και προσφέρει υπηρεσίες, θα πρέπει να διαθέτει και ασφαλιστική κάλυψη ως τεκμήριο της αξιοπιστίας του έναντι Πελατών αλλά και έναντι Τρίτων που έχουν κάποιο νόμιμο συμφέρον. Παράλληλα, θα πρέπει να γνωρίζει πως μια τέτοια ασφάλιση είναι και ένα άριστο μέσο νομικής προστασίας για τις περιπτώσεις που εγείρονται αξιώσεις εις βάρος του, ή ακόμη κι όταν άδικα κατηγορείται για πιθανό λάθος ή παράλειψή του.

Αν μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη αυτό που λέμε «ασφαλιστική συνείδηση» και φαίνεται να υπάρχει μια ιδιότυπη ασυλία στα θέματα αναζήτησης ευθυνών, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα αναγκαστούμε να προσαρμοστούμε στα διεθνή πρότυπα και στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενιαίοι κανόνες ανταγωνισμού και προστασίας των πολιτών της ευρωπαϊκής οικογένειας, αναγκαστικά εισάγουν νέα ήθη και αρχές που θα πρέπει να ενστερνισθούμε αφού θα θέλουμε να υπάρχουμε ως δημιουργικά κύτταρα στις μελλοντικές εξελίξεις της ευρύτερης κοινωνίας που ζούμε.

Αξίζει να επισημανθεί πως στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, χωρίς να κοστίζει ακριβά, αποτελεί και χρήσιμο “εργαλείο” προβολής (marketing) των προσφερόμενων υπηρεσιών. Είναι ένα θέμα που η εγχώρια αγορά θα πρέπει να δει σοβαρά στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων.

Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ” προσφέρει λύσεις

Η εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s”, όπου πέρα διαθέτει ίσως μοναδική τεχνογνωσία και εμπειρία στον Κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης. Με βάση την ειδική Σύμβαση Εξουσιοδότησης με Underwriters των Lloyd’s (Binding Authority Agreement) και είναι σε θέση να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις σε απαιτήσεις Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης (όλα τα επαγγέλματα εκτός από Γιατρούς). Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται απευθείας ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (Μεσίτη ή Πράκτορα Ασφαλίσεων). Προς τούτο, αυτό που απαιτείται είναι η υποβολή της απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://bit.do/fLJRS της εταιρικής ιστοσελίδας υπάρχουν, στα Ελληνικά, Αιτήσεις για διάφορα επαγγέλματα). Το ασφαλιστήριο εκδίδεται άμεσα και συνοδεύεται με το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ασφάλισης στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.