ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Λάθη & παραλείψεις που μπορεί να κοστίσουν…

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 10/12/2020.

Για το σοβαρό θέμα της Επαγγελματικής Ευθύνης, δυστυχώς υπάρχει έλλειψη κατάλληλης πληροφόρησης, μολονότι τα λάθη και οι παραλείψεις μπορούν να προκαλέσουν οικονομικές απώλειες ή ακόμη υλικές ζημιές και για σωματικές βλάβες ή θάνατο κάποιου/ων (το τελευταίο αφορά Μηχανικούς και Γιατρούς).

Τα σφάλματα δε συμβαίνουν από μόνα τους. Και είναι καλό να ξέρουμε πώς, για να τα αποφύγουμε όσο είναι δυνατό. Γιατί οι ευθύνες πάντα υπάρχουν και οι ζημιογόνες συνέπειες μπορεί να είναι βαριές. Παρά τα μέτρα και τις μεθόδους πρόληψης για την αποφυγή σφαλμάτων, είναι αποδεκτό ότι οι ζημίες και οι αστοχίες δεν πρόκειται να εκλείψουν.

Λάθη και παραλείψεις

Λάθος αποφάσεις, παραλείψεις, προβληματική επικοινωνία με τον Εργοδότη – Πελάτη ή με συνεργάτες, έλλειψη ομαδικού πνεύματος, χαλαρή επίβλεψη, είναι πιθανές αιτίες για κάποια “αστοχία” που θα μπορούσε να προκαλέσει αξιώσεις αποζημίωσης εις βάρος του οποιουδήποτε επαγγελματία. Συνήθως, χωρίς πολλή σκέψη, η αστοχία αποδίδεται σε “κακό”  επαγγελματία.

Όλοι κάνουμε λάθη και τα λάθη δεν οφείλονται σε αδιαφορία, σε άγνοια της νομοθεσία ή των κανόνων δεοντολογίας που διέπει την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα.  Μελέτες έχουν δείξει ότι εφαρμόζουμε γνωστές και «δοκιμασμένες» λύσεις  αποκλείοντας νέες, εναλλακτικές προσεγγίσεις. Ιδιαίτερα όταν οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι αυξημένες και απαιτείται μία εντελώς καινοτομική προσέγγιση, οι «ομοιότητες» με προηγούμενες υπηρεσίες είναι «εμφανείς». Ωστόσο, τα λάθη συμβαίνουν λόγω συγκεκριμένης στάσης και αντίληψης. Πιο συγκεκριμένα:

  • Η Αμφισβήτηση: «Σ’ αυτή την περίπτωση οι κανόνες δεν έχουν εφαρμογή».
  • Η Πίεση-Βιασύνη: «Γρήγορα, να τελειώνουμε. Έχουμε και άλλες δουλειές»
  • Η Αυτοπεποίθηση: «Εγώ έχω τους δικούς μου κανόνες. Δεν κάνω λάθος».
  • Η Σιγουριά: «Λάθη κάνουν μόνο οι βλάκες, οι άσχετοι, και οι άπειροι».
  • Η Εξοικείωση: «Το έχω κάνει τόσες φορές και το ξέρουμε».

Και βέβαια, ανθρώπινα χαρακτηριστικά όπως η προσωπικότητα, η ικανότητα αντίληψης και η αποτελεσματικότητα παίζουν σημαντικό ρόλο. Όπως και η κούραση, η παραπλάνηση,  η διάσπαση της προσοχής, η λάθος εντύπωση.  Πάντως, το αξιοσημείωτο είναι οι άνθρωποί που κάνουν τα λάθη, έχουν επινοήσει οι ίδιοι τις διαδικασίες να προστατεύονται, νομικά και οικονομικά, από τις εις βάρος τους ζημιογόνες συνέπειες. Και, αυτό είναι η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης!

Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ” προσφέρει λύσεις

Η εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s”, όπου πέρα διαθέτει ίσως μοναδική τεχνογνωσία και εμπειρία στον Κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης. Με βάση την ειδική Σύμβαση Εξουσιοδότησης με Underwriters των Lloyd’s (Binding Authority Agreement) και είναι σε θέση να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις σε απαιτήσεις Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης (όλα τα επαγγέλματα εκτός από Γιατρούς). Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται απευθείας ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (Μεσίτη ή Πράκτορα Ασφαλίσεων). Προς τούτο, αυτό που απαιτείται είναι η υποβολή της απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://bit.do/fLJRS της εταιρικής ιστοσελίδας υπάρχουν, στα Ελληνικά, Αιτήσεις για διάφορα επαγγέλματα). Το ασφαλιστήριο εκδίδεται άμεσα και συνοδεύεται με το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ασφάλισης στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.