ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Η “άγνοια” της Αγοράς & η άποψη του Εμπειρογνώμονα


Οι κατηγορίες των  τεχνικών επαγγελμάτων (Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί, Εγκαταστάτες Συστημάτων Φυσικού Αερίου, Ανελκυστήρων κλπ) εμπίπτουν στην ευρύτερη κατηγορία φορέων παροχής υπηρεσιών σε Καταναλωτές (Ιδιώτες ή Επιχειρήσεις).
Για τα συγκεκριμένα τεχνικά επαγγέλματα πέρα από την αρχική εγκατάσταση κατά την  κατασκευή δομικού ή βιομηχανικού έργου, υπάρχει και η επακόλουθη “συνάφεια” των υπηρεσιών τους με τους  Καταναλωτές. Δηλαδή, οι Καταναλωτές γίνονται χρήστες των εγκαταστάσεων που κατασκευάσθηκαν, ελέγχθηκαν, υπέστησαν μετατροπές ή συντηρήθηκαν από κάποιο επαγγελματία τεχνικό ο οποίος έχει υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες με τη δέουσα επιμέλεια και υπευθυνότητα ώστε να εξασφαλίζεται κάποιο ασφαλές και ποιοτικό αποτέλεσμα.  Δηλαδή, μιλάμε για την Επαγγελματική Ευθύνη του Τεχνικού, η οποία πρακτικά μεταφράζεται σε κάποια λογική “εγγύηση” αποτελέσματος.

Ηλεκτρολόγοι & Επαγγελματική Ευθύνη
Η έννοια αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη – Συντηρητή η δραστηριότητα του οποίου συνδέεται με αυξημένη επικινδυνότητα λόγω του ηλεκτρικού ρεύματος που μπορεί να επιφέρει κόμη και το θάνατο.
Με βάση τα παραπάνω, εξειδικεύοντας το θέμα στον κλάδο των Ηλεκτρολόγων, ο Νομοθέτης, συμμεριζόμενος την αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, με το ΠΔ108/2013 θεσμοθέτησε αυστηρούς κανόνες οι οποίοι αναβαθμίζουν το κύρος του Ηλεκτρολόγου και προστατεύουν τους Καταναλωτές. 

Παράλληλα, σε συνδυασμό με την υποχρέωση για έκδοση “Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης” επέβαλλε την απαίτηση για ασφαλιστική κάλυψη της επαγγελματικής ευθύνης Ηλεκτρολόγου ως εγγύηση απέναντι στους Καταναλωτές - Πελάτες του (άρθρο 12, παράγραφος 6). Αναφορικά με το θέμα, η Πανελλήνια Ομοσπονδίας Συλλόγων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), θεσμικό όργανο του επαγγελματικού κλάδου Ηλεκτρολόγων, επικαλούμενη “νομικό κενό”, απέφυγε να πάρει θέση ή μάλλον, κατά την άποψή μου λογω έλειψης αντικειμενικής πληροφόρησης, ατυχώς εξέφρασε αρνητική άποψη πάνω στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την υποχρεωτική ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ηλεκτρολόγων.


Η άποψη του Εμπειρογνώμονα
Με αφορμή τη σχετική τοποθέτηση της σημειώνονται τα ακόλουθα:
Το ΠΔ 108/2013 για το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου, υποδηλώνει την ανάγκη εφαρμογής στην πράξη του συγκεκριμένου θεσμικού μέτρου. Είναι εξειδικευμένο νομοθέτημα , μεταγενέστερο του βασικού Νόμου 3844/2010, ο οποίος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 της εισαγωγή του ΠΔ 108/2013, ελήφθη υπόψη κατά την έκδοσή του. Είναι βέβαιο πως κάποιος έγκριτος νομικός θα συμφωνούσε με την άποψη αυτή.
Από την πλευρά τους τα επαγγελματικά σωματεία των Ηλεκτρολόγων θα πρέπει να αποσαφηνίσουν τις βασικές παραμέτρους της εν λόγω ασφάλισης και τον τρόπο εφαρμογής προς όφελος των μελών τους και όχι απλά να προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη βούληση του Νομοθέτη στη βάση της απραξίας ή της αδράνειας στη λήψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μελών τους. Εστιάζοντας στα θέματα επαγγελματικής ευθύνης, οι επαγγελματίες Ηλεκτρολόγοι, πρέπει να νοιώθουν ασφαλείς γιατί οι ατυχείς στιγμές κατά την άσκηση του επαγγέλματος, πάντα υπάρχουν... 

Είναι σεβαστή η άποψη της ΠΟΣΕΗ , στο να μη θέλει να πάρει πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του θέματος της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης και της πρακτικής εφαρμογής της απαίτησης του νόμου, επικαλούμενη σχετικό νομικό “κενό”. Σεβαστή είναι και η άποψη πως η ασφαλιστική αγορά, ίσως στην παρούσα φάση, δεν είναι ώριμη να προσφέρει αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για τη συγκεκριμένη ασφάλιση. Ωστόσο, σε μια ανοιχτή αγορά,  λύσεις πάντα υπάρχουν. Αρκεί να γίνεται ευρύτερη διερεύνηση του θέματος, με υποστήριξη κατάλληλου Συμβούλου.
Οι εξελίξεις απαιτούν εγρήγορση για την καλύτερη δυνατή προάσπιση των συμφερόντων των επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων, που παρά την οικονομική κρίση προσπαθούν να επιβιώσουν επιμένοντας σε παροχή υπηρεσιών με ποιότητα και αξιοπιστία απέναντι στους Πελάτες τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως η "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" - Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd's μπορεί να συμβάλλει θετικά  (https://www.gkoutinas.gr/node/482).