ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (V)

Αξιόπιστη & οικονομική Ασφάλιση από τους Ειδικούς

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 05/03/2021.

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι μια σύγχρονη ανάγκη για τον κάθε Επαγγελματία / Φορέα Παροχής Υπηρεσιών που επιθυμεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτήσεων και οικονομικής κρίσης. Ειδικά στον κλάδο των Δικηγόρων / Δικηγορικών Εταιρειών και Συμβολαιογράφων, η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, μολονότι είναι ευρέως διαδεδομένη στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι γνωστή στη χώρας. Ωστόσο, οι σύγχρονες εξελίξεις την καθιστούν όλο και περισσότερο απαραίτητη στην πράξη, είτε ως θεσμική απαίτηση (πχ για τους πιστοποιημένους Διαχειριστές Αφερεγγυότητας) είτε ως συμβατική απαίτηση στο πλαίσιο συνεργασίας Έλληνα Δικηγόρου ή Δικηγορικής Εταιρείας με αλλοδαπούς Πελάτες ή Συνεργάτες.

Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers», με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία αναπτύσσει, από το 1999, συστηματική δραστηριότητα στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και έχει αναγνωρισθεί ως πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο τομέα. Λειτουργώντας ως διαπιστευμένος Insurance Broker - Ανταποκριτής των Lloyd’s (Binding Authority) σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, είναι σε θέση να εκδίδει με ανταγωνιστικό κόστος αξιόπιστα ασφαλιστήρια επαγγελματικής ευθύνης και να μεριμνά για το διακανονισμό ενδεχόμενων αξιώσεων αποζημίωσης.
Η Εταιρεία ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, ενημερώνει υπεύθυνα την ευρύτερη αγορά με σχετικά άρθρα και ανακοινώσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) και παράλληλα, προτείνει ασφαλιστικές λύσεις απευθείας σε ενδιαφερόμενους Επαγγελματίες ή σε πιστοποιημένους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που ενδιαφέρονται για την κάλυψη των Πελατών τους.  Ειδικά για τους Δικηγόρους προτείνει το παρακάτω πλαίσιο ασφάλισης.
 

Το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης

Καλύπτει αξιώσεις Πελατών / Τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος Δικηγόρος ή Συμβολαιογράφος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ειδικότερα, ένα άρτιο και αξιόπιστο ασφαλιστήριο καλύπτει:

  • Αξιώσεις αποζημίωσης στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Δικηγόρου καθώς και Διαχειριστή Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το ΠΔ133/2016
  • Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας (κακόβουλη "επίθεση")
  • Έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες - πραγματογνωμοσύνη - διαμεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της αξίωσης αποζημίωσης (Σημείωση: Το ασφαλιστήριο Lloyd's δεν προβλέπει αποζημίωση κατόπιν δικαστικής απόφασης, που είναι συνήθης πρακτική στα ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης στη χώρα μας).

Επιπλέον, με βάση ειδικούς όρους - επεκτάσεις, καλύπτει:

  • Αξιώσεις αποζημίωσης για ευθύνη σε περίπτωση απώλειας πληροφοριών
  • Αξιώσεις χρηματικής αποζημίωσης Τρίτων για δυσφήμιση & συκοφαντία
  • Αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου.

Προϋποθέσεις

Για να είναι γόνιμη μια ασφάλιση είναι απαραίτητο να πληρούνται κάποια βασικά κριτήρια όπως:

  • Αρτιότητα & Πληρότητα καλύψεων του Ασφαλιστηρίου
  • Αξιοπιστία & Χρηματοοικονομική επάρκεια της Ασφαλιστικής Εταιρείας
  • Τεχνογνωσία & Εμπειρία του Διαμεσολαβούντα Ασφαλιστή

Με γνώμονα τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, η "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s", προωθεί στην αγορά το κατάλληλο ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης που διασφαλίζει ανεξάρτητους Δικηγόρους/ Δικηγορικές Εταιρείες καθώς και Συμβολαιογράφους.

Διαδικασία Ασφάλισης

Άμεσα και απλά είτε απευθείας από τον ενδιαφερόμενο Δικηγόρο ή εκπρόσωπο Δικηγορικής Εταιρείας είτε μέσω πιστοποιημένου Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (Πράκτορα ή Μεσίτη Ασφαλίσεων) τον οποίο εμπιστεύεται ο Δικηγόρος / η Δικηγορική Εταιρεία.

Αυτό που απαιτείται είναι η συμπλήρωση και υποβολή απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης, αντίστοιχα για ανεξάρτητο Δικηγόρο ή για Δικηγορική Εταιρεία.