ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ηλεκτρολόγου

Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Δημοσιεύθηκε στην έντυπη εφημερίδα του κλάδου των επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων, “ο εγκαταστάτης”, Φύλλο 948 – Φεβρουάριος 2016

Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως ο Ηλεκτρολόγος ασκεί επάγγελμα ευθύνης καθόσον έχει ως αντικείμενο το ηλεκτρικό ρεύμα, κοινωνικό αγαθό που ως γνωστό εγκυμονεί κινδύνους για τους  καταναλωτές - χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας. Στη βάση αυτή, πολύ σωστά το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο αναβαθμίζει το ρόλο του Ηλεκτρολόγου και επιβάλλει αξιόπιστες υπηρεσίες από πιστοποιημένους Ηλεκτρολόγους με Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης ως εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών τους (ΠΔ108/2013, άρθρο 12, παράγροφος 6).
Για σχετική ενημέρωση επί του θέματος, σημειώνονται τα παρακάτω υπο μοφή ερωτήσεων – απαντήσεων και για την πρακτική λύση γίνεται παραπομπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://goo.gl/w3blpH

Τι προσφέρει ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης

Ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική εμπειρία, είναι απαραίτητο μέσο νομικής προστασίας και οικονομικής υποστήριξης για την περίπτωση που θα προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένα χρήσιμο επαγγελματικό «εργαλείο» που δεν κοστίζει ακριβά και αποτελεί πάγια λειτουργική δαπάνη εκπιπτόμενη από τη φορολογητέα ύλη. 

Εγγύηση ότι για τυχόν οικονομική ζημιά Εργοδότη ή/και Τρίτου από λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου, θα αποζημιώσει κάποια Ασφαλιστική Εταιρεία

  • Άριστο δείγμα ποιότητος και φερεγγυότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
  • Κίνητρο δημιουργίας και οικονομικής προόδου, αφού με το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει ενθαρρύνει τον Ασφαλισμένο Επαγγελματία να αναλαμβάνει επαγγελματικά ρίσκα και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της επιχείρησής του.


Βασικό στοιχείο για την αξιοπιστία του Ασφαλιστηρίου;

Καθοριστικός παράγοντας είναι η αξιοπιστία του Ασφαλιστή, ο οποίος είναι φυσικά υπόλογος για την αρτιότητα και την πληρότητα της κάλυψης καθώς και για τη διαδικασία διευθέτησης της υποσχόμενης αποζημίωσης, όταν προκύψει κάποια αξίωση εις βάρος του ασφαλισμένου επαγγελματία.


Τι σημαίνει αρτιότητα και πληρότητα του Ασφαλιστηρίου;

Δεν πρέπει να υπάρχουν περιοριστικοί (γνωστοί ως «ψιλά γράμματα») ή καταχρηστικές εξαιρέσεις.


Υπάρχουν καταχρηστικές εξαιρέσεις;

Ένα ασφαλιστήριο αποζημιώνει σύμφωνα με Standard Γενικούς και κατά περίπτωση  Ειδικούς Όρους. Συνηθίζεται μερικές φορές στη χώρα μας όπου δεν είναι αναπτυγμένη αυτό που λέμε “ασφαλιστική συνείδηση”και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής συμβαίνει να έχει περιορισμένη γνώση στην εξειδικευμένη Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, η Ασφαλιστική Εταιρεία προκειμένου να είναι ανταγωνιστική στο κόστος ή ακόμη να καλύπτει “εκ του ασφαλούς”, μειώνει τις ασφαλιστικές καλύψεις με περιοριστικούς όρους, που συνηθίζονται να λέγονται “ψιλά γράμματα”.
Ο επαγγελματίας θα πρέπει να καταλάβει πως δεν ασφαλίζεται, εάν υπάρχουν όροι όπως:

  • Μη κάλυψη επακόλουθων χρηματικών αξιώσεων. Σε ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης οι αξιώσεις για αποζημίωση, επί της ουσίας, ανάγονται ακριβώς σε αυτές τις επακόλουθες χρηματικές απώλειες.
  • Ρητή αναφορά πως το Ασφαλιστήριο αποζημιώνει μόνο κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Είναι προφανές πως ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να περιμένει επί σειρά ετών για να τον καλύψει η Ασφαλιστική Εταιρεία. Στο μεταξύ, ο Ασφαλισμένος θα συνεχίζει να είναι υπόδικος και θα πληρώνει ασφάλιστρα.


Ένα σωστό Ασφαλιστήριο αποζημιώνει χωρίς απόφασης δικαστηρίου;

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική ένα σωστό ασφαλιστήριο από αξιόπιστη Ασφαλιστική Εταιρεία, αποζημιώνει χωρίς προσφυγή σε δικαστικούς αγώνες αλλά, κατόπιν νομικής ή/και τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης, κατόπιν Νομικής Διαμεσολάβησης (θεσμός που ισχύει διεθνώς και που πρόσφατα άρχισε να αναπτύσσεται και στη χώρα μας). Σε ειδικές περιπτώσεις κατόπιν Διαιτησίας και σ


Πως υλοποιείται  ένα τέτοιο Ασφαλιστήριο

Όπως κάθε ασφαλιστήριο, για να έχει πρακτικό νόημα και να κοστίζει το ελάχιστο δυνατό, πρέπει να γίνεται με την υπεύθνη διαμεσολάβηση κατάλληλου Ασφαλιστή.
Για να είναι αποτελεσματική λοιπόν η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης πρέπει να αναζητούνται υπεύθυνες ασφαλιστικές υπηρεσίες από αξιόπιστο ασφαλιστή, με ουσιαστική γνώση του αντικειμένου και με πρώτιστο μέλημά του τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ασφαλισμένου Πελάτη του, ο οποίος πληρώνει για να είναι πραγματικά καλυμμένος και να νοιώθει ασφαλή.