ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αναγκαία η ποιότητά τους για την ανάπτυξη του Κλάδου

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 15/02/2021.

Είναι αξιέπαινη η πρωτοβουλία της Επιτροπής Γενικής Αστικής και Επαγγελματικής Ευθύνης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) να εντάξει στις δράσεις της τη δημιουργία «Ερμηνευτικού Λεξικού Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» με στόχο την αποσαφήνιση βασικών εννοιών που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου και την προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου για καλύτερη ενημέρωση Ασφαλιστικών Εταιριών, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και Ασφαλισμένων. Προς την ίδια κατεύθυνση είναι και το παρόν άρθρο, αφορμή για το οποίο υπήρξε το πρόσφατο δημοσίευμα του NextDeal με τίτλο "Τι είναι η εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας/δήλωσης απαιτήσεων και πότε εφαρμόζεται;" (δείτε εδώ). Πρόκειται για εξειδικευμένο ασφαλιστικό θέμα πάνω στο οποίο είχε γίνει σχετική αναφορά και παλαιότερα. Ίσως η νέα αυτή πρωτοβουλία να εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της ΕΑΕΕ για την ανάπτυξη του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης ο οποίος έχει σοβαρή υστέρηση στη χώρα μας έναντι των άλλων χωρών της ΕΕ.

Αναφερόμενος στις ασφαλίσεις επιχειρηματικών κινδύνων και ειδικότερα της Αστικής Ευθύνης, κρίνω σκόπιμο να καταθέσω παρακάτω σχετικές απόψεις βασισμένες στη μακρόχρονη προσωπική μου εμπειρία. Εξαρχής, στο ξεκίνημα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας στο χώρο των Ασφαλίσεων, είχα την τύχη, μετά από 6μηνη ειδική εκπαίδευση σε μεγάλη πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία στη Γαλλία, να λειτουργήσω ως Underwriter σε ασφαλίσεις βιομηχανικών κινδύνων, τεχνικών έργων και αστικής ευθύνης επιχειρήσεων. Βασικές αρχές που έπρεπε να κατανοήσω και να εμπεδώσω, ήταν η ποιότητα των ασφαλιστηρίων (ορισμοί, όροι, εξαιρέσεις) ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογική διαδικασία αποζημιώσεων. Γιατί, στις ασφαλίσεις αυτές οι Ασφαλισμένοι - Πελάτες, είναι Επιχειρήσεις με οργάνωση στα θέματα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων ή είναι Επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης. Επιπλέον, παρόμοιοι Πελάτες, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ανεξάρτητων Μεσιτών Ασφαλίσεων θα μπορούν να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται καλύτερα την ουσία της Ασφάλισης μέσα από άρτια και ολοκληρωμένα ασφαλιστήρια. Στη μέχρι τώρα πορεία μου, ως Μεσίτης Ασφαλίσεων συνεργαζόμενος με εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες παράλληλα με την ασφαλιστική αγορά των Lloyd’s / Λονδίνου, συνειδητοποίησα τις αδυναμίες της ελληνικής αγοράς. Χαρακτηριστικό φαινόμενο

  • η ύπαρξη ασφαλιστηρίων με δυσνόητους όρους και σε ορισμένες περιπτώσεις με καταχρηστικές εξαιρέσεις καθώς και
  • οι χρονοβόρες διαδικασίες αποζημιώσεων που συνήθως παραπέμπουν σε "ψυχοφθόρες" δικαστικές διαδικασίες, απαξιώνοντας τον πραγματικό ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Πρόκειται για παραμέτρους πρωταρχικής σημασίας που, ειδικά για τον Κλάδο Αστικής Ευθύνης, πρέπει να θεσπιστούν και να εφαρμόζονται ορθολογικά από τις εγχώριες Ασφαλιστικές Εταιρείες. Όχι με τοπικές "πατέντες" αλλά σύμφωνα με διεθνώς ισχύοντα πρότυπα εγκεκριμένα από τις Αντασφαλιστικές Εταιρείες που τις υποστηρίζουν. Γιατί, ο κλάδος της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης δεν σχετίζεται με την αποζημίωση εμπράγματων αξιών λόγω κάποιας αντικειμενικής αιτίας / τυχαίου γεγονότος όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός ή κάποια απλή ανθρώπινη αμέλεια. Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αναφέρεται καθαρά σε υποκειμενικές έννοιες (αμέλεια, λάθος ή παράλειψη) οι οποίες πρέπει νομικά να τεκμηριωθούν ενώ παράλληλα πρέπει να γίνεται λογική αποτίμηση της όποιας “ζημιάς” ώστε να προκύπτει δίκαια αποζημίωση, χωρίς απαραίτητα τη συνδρομή των δικαστηρίων.

Η διεθνής πρακτική καταδεικνύει την αναγκαιότητα και τη διαχρονική αξιοπιστία του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου η Ιδιωτική Ασφάλιση έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, είναι προφανές πως οι όποιες πρωτοβουλίες δεν πρέπει να ακυρώνουν την προοπτική αυτή. Ανασταλτικός παράγοντας προς την κατεύθυνση αυτή, δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρείται το κόστος / ύψος των ασφαλίστρων, όπως πολλοί αναφέρουν όταν διαπιστώνουν τη χαμηλή ποιότητα των ασφαλιστικών υπηρεσιών που αγοράζουν σε σχέση με αυτό που πληρώνουν. Βασικές παράμετροι στις οποίες δοκιμάζεται και κρίνεται η ασφαλιστική αγορά. είναι η ποιότητα των ασφαλιστηρίων και η ευελιξία στις αποζημιώσεις. Πρόκειται για ουσιώδεις αρχές πάνω στις οποίες θα πρέπει να επενδύσει η εγχώρια ασφαλιστική αγορά. Γιατί, για την ανάπτυξή της πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα εχέγγυα ώστε να μπορεί να πείθει τους Καταναλωτές, Επαγγελματίες και τις Επιχειρήσεις στο να ασφαλίζονται.

Η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που διαμορφώθηκε από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και επηρεάζεται από το βαρύ "αποτύπωμα" της πανδημίας λόγω κορωνοϊού, ας ελπίσουμε πως θα βοηθήσει στο να γίνουμε καλύτεροι ώστε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις τρέχουσες θετικές προκλήσεις για την ελληνική ασφαλιστική αγορά.