ΑΣΦΑΛΙΣΗ DRONE & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

Ερωτήσεις & Υπεύθυνες απαντήσεις από τους Ειδικούς

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr και idrones.gr, 08/11/2019.

Με επαγγελματισμό και συνέπεια, προσεγγίζουμε το θέμα της Ασφάλισης Drone, φιλοδοξώντας να προσφέρουμε χρήσιμες εξειδικευμένες υπηρεσίες στους επαγγελματίες χρήστες Drone για τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.. Ωστόσο, η ασφάλιση δεν γίνεται απλά για τον τύπο ή επειδή μας υποχρεώνει ο νόμος /η ΥΠΑ.
Γίνεται για να καλυφθούν κάποιες ζημιές που δυστυχώς συμβαίνουν και οι οποίες δεν μπορούν να αποκλειστούν. Η πρακτική εμπειρία δείχνει πως ακόμη και οι καλύτεροι /έμπειροι επαγγελματίες, έχουν τις ατυχείς στιγμές τους. Αυτό δείχνει και η εμπειρία της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ στα τελευταία τρία χρόνια που προωθεί την Ασφάλιση Drone, απευθυνόμενη κατά βάση στους Έλληνες Επαγγελματίες.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης ενημέρωσης των διάφορων επαγγελματιών Ιδιοκτητών / Χειριστών Drone οι οποίοι ενδιαφέρονται και βλέπουν σοβαρά το θέμα της Ασφάλισης, κρίνουμε σκόπιμο να σημειώσουμε παρακάτω κάποιες ειδικές Ερωτήσεις–Απαντήσεις που προέκυψαν στην πράξη, σχετικά με αποζημιώσεις συμβάντων.

Ερώτηση: Τι είδους ζημιές καλύπτει η ασφάλιση drone;

Απάντηση: Όπως έχουμε ήδη αναφερθεί αρκετές φορές, το ασφαλιστήριο καλύπτει ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε Τρίτους μέχρι το ποσό του 1.000.000€ ανά γεγονός ή / και υλική ζημιά (μερική ή ολική) του ίδιου του drone με τον παρελκόμενο εξοπλισμό μέχρι την πραγματική τους αξία. Το διεθνών προδιαγραφών ασφαλιστήριο Lloyd’s που προωθούμε στην αγορά καλύπτει κάθε δραστηριότητα και σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

Ερώτηση: Έχουν γίνει ζημιές στην Ελλάδα και πώς καλύφθηκαν;

Απάντηση: Και βέβαια έχουν υπάρξει ζημιές στα 3 χρόνια περίπου που η ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο ασφάλισης drone. Ευτυχώς οι ζημιές που έγιναν δεν αφορούσαν περιπτώσεις αστικής ευθύνης έναντι Τρίτων(σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές) αλλά ζημιές στο ίδιο το drone (μερική ζημιά ή ολική απώλεια) και εδώ λέμε ευτυχώς για τους πελάτες μας που είχαν μικτή ασφάλιση δηλαδή και ίδιες ζημιές (κάλυψη του ίδιου του drone). Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε ονομαστικά ή με λεπτομέρειες για κάθε ζημιά. Ωστόσο κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα κάποιο συμβάν σε πελάτη μας ο οποίος βιντεοσκοπούσε την προσέγγιση ενός κρουαζιερόπλοιου σε κάποιο γνωστό τουριστικό μέρος. Από ατυχή χειρισμό χάθηκε ο έλεγχος του drone και έπεσε στην πισίνα του κρουαζιερόπλοιου,όπου κατά ευτυχή συγκυρία δεν υπήρχαν λουόμενοι ώστε να προκληθεί σωματική βλάβη σε κάποιο ξένο τουρίστα. Η ατυχία περιορίστηκε στη ζημιά του ίδιου του drone το οποίο κρίθηκε ολική απώλεια καθώς είχε πέσει στο θαλασσινό νερό της πισίνας.

Ερώτηση: Πώς αντιμετωπίζει η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ τις τυχόν ζημίες πελατών της που ασφαλίζουν μέσω αυτής τα drone τους με Ασφαλιστήριο Lloyd’s;
Απάντηση
:Αμέσως μετά την αναγγελία της ζημιάς από τον πελάτη, γίνεται αποστολή σε αυτόν του εντύπου δήλωσης ζημιάς προς συμπλήρωση και αφού γίνει προσκόμιση όλων των απαραίτητων στοιχείων και του σχετικού συνοδευτικού υλικού (π.χ. δίπλωμα χειριστή, άδεια πτήσης από ΥΠΑ, φωτογραφίες κ.λπ.) γίνεται διαβίβαση αυτών στους ΣυνεργάτεςLloyd’s. Έπειτα υπάρχει ενημέρωση από τον αρμόδιο Συνεργάτη Lloyd’sπερί διευθέτησης της αποζημίωσης άμεσα και κλείσιμο του φακέλου. Η διαδικασία ελέγχου των ζημιών υφιστάμενων πελατών έχει ως σκοπό για την ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. τη διασφάλιση των συμφερόντων του πελάτη με γρήγορη και δίκαιη αποζημίωση χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και οριστικό κλείσιμο του φακέλου ζημιάς το συντομότερο δυνατό.

Ερώτηση:Τι γίνεται με την ανανέωση του ασφαλιστηρίου μετά από κάποια ζημιά; Υπάρχει αύξηση στο κόστος της ασφάλισης;

Απάντηση:Λογικό θα μπορούσε να θεωρηθεί κάποια μικρή αύξηση ανάλογα με το ύψος και τα αίτια της ζημιάς που συνέβη. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει υπερβολική αύξηση ασφαλίστρων ή άρνηση ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου.

Φίλοι Επαγγελματίες Ιδιοκτήτες/ Χρήστες Drone, δείτε υπεύθυνα το θέμα της Ασφάλισης.
Ασφαλίζουμε την Αστική Ευθύνη για τυχόν ζημιές σε Τρίτους όχι απλά επειδή ο νόμος το προβλέπει και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το επιβάλει.
Ασφαλίζουμε το Drone μαζί με τον παρελκόμενο εξοπλισμό και για ίδιες ζημιές που μπορεί να υποστεί, γιατί είναι επαγγελματικά “εργαλεία” που κοστίζουν.

Η σωστή και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη από ένα αξιόπιστο ασφαλιστικό φορέα όπως είναι τα Lloyd’s με τη φροντίδα ενός αξιόπιστου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή όπως είναι η ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε., είναι για να μπορεί ο Ιδιοκτήτης /Χρήστης drone να λειτουργεί  ως επαγγελματίας που δείχνει σοβαρότητα απέναντι σε πελάτες που τον εμπιστεύονται για κάποια εργασία. Επίσης να το πούμε απλά, για να «κοιμάται ήσυχος».

Για ευρύτερη ενημέρωση, σημειώνονται οι παρακάτω σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο. Facebook (κάντε Like και παρακολουθείτε / σχολιάζετε τις αναρτήσεις):https://www.facebook.com/koutinasDroneInsurance/και ειδική ιστοσελίδα:www.drones-insurance.gr).