ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καιρός να την αναδείξουμε στη χώρα μας!

Αφορμή για το παρόν άρθρο το χθεσινό δημοσίευμα του κ. Λ. Καραγιώργου στο Next Deal με τίτλο “Υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης: Εννιά χρόνια δεν εφαρμόζεται ο νόμος!” Έχουν περάσει εννιά χρόνια από την ψήφιση του νόμου 3844/2010 που φέρει τον τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» και ο οποίος στο άρθρο 24 προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης όσων προσφέρουν υπηρεσίες που ενέχουν άμεσο και συγκεκριμένο κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια… Μετά από μια μακρόχρονη εμπειρία και εξειδικευμένη ενασχόληση με το θέμα της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, θεωρώ επαγγελματική υποχρέωση και ευθύνη μου να απευθυνθώ ευρύτερα στην αγορά, σημειώνοντας τα παρακάτω:

Καταρχήν, ο προαναφερθείς νόμος εκφράζει πρόθεση συμμόρφωσης με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας η οποία απλά εκφράζει την πρακτική που ακολουθείται στις προηγμένες χώρες μέλη της ΕΕ, πάνω στο θέμα της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης των διαφόρων επαγγελματιών – φορέων παροχής υπηρεσιών προς Καταναλωτές. Επισημαίνεται δε πως, παράλληλα, ο συγκεκριμένος νόμος περιλαμβάνει τη γνωστή “ντρίπλα”, όπου η αποσαφήνιση και εφαρμογής του μέτρου θα γίνει με μελλοντικό νομοθέτημα καθιστώντας έτσι το νόμο ανενεργό στην πράξη …

Ευθύνη & Ασφάλιση

Η  Ευθύνη δυστυχώς πάντα υπάρχει και βαραίνει τον κάθε επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες. Επειδή δε κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι αλάνθαστος ή απρόσβλητος από κάποιο τυχαίο συμβάν, η Ασφάλιση έχει καθιερωθεί διεθνώς, ως το μοναδικό “στήριγμα” για τον σύγχρονο Επαγγελματία. Και όταν λέμε "Ασφάλιση", εννοούμε τη χρηματική κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω λάθους ή παράλειψης στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Εστιάζοντας στο χώρο των επαγγελματιών (Δικηγόροι, Γιατροί, Μηχανικοί, Σύμβουλοι Πληροφορικής, Λογιστές, Ελεγκτές, Εκτιμητές, Μεσίτες κ.ά.) και των πάσης φύσεως Συμβούλων, μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που αποδεικνύει την παραπάνω θέση, αποτελεί η άγνοια και η αντίληψη που επικρατεί για τα θέματα Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης. Τι και αν οι αντίστοιχοι επαγγελματίες σε άλλες χώρες έχουν συνειδητοποιήσει στο σύνολό τους τις ευθύνες τους και τις δυνατότητες που προσφέρει η Ιδιωτική Ασφάλιση για την αντιμετώπιση των επαγγελματικών και επιχειρηματικών κινδύνων; Τι και αν κάποιοι πρωτοπόροι επαγγελματίες στην Ελλάδα έχουν βρει θετική διέξοδο στις αβεβαιότητες με τις οποίες είναι συνυφασμένη η δραστηριότητά τους, μέσα από την Ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης τους; Τι και αν υπάρχουν κάποιοι άτυχοι επαγγελματίες (κυρίως Μηχανικοί ή Γιατροί) που “σύρθηκαν” στα δικαστήρια για αμέλεια, για κάποιο λάθος ή παράλειψη. Υπάρχει πάντοτε η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών, που στην εποχή της πληροφορικής και του διαδικτύου αδιαφορεί για τις σύγχρονες πρακτικές εξελίξεις. 

Οι σύγχρονες εξελίξεις

Με τον «αναγκαστικό», κατά κάποιο τρόπο, εκσυγχρονισμό της αγοράς λόγω της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και λόγω των Μνημονίων, η ορθολογική εφαρμογή του θεσμού της Ασφάλισης είναι μία  διαδικασία σε εξέλιξη.  Ωστόσο, η εμπέδωση της ασφάλισης από το ελληνικό σύστημα είναι θέμα αντανακλαστικών του στα ερεθίσματα από το ευρύτερο πολιτικό-κοινωνικό σύστημα. Ας μην ξεχνάμε ότι εκτός από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Νόμους του Κράτους, υπάρχουν και οι Νόμοι της Αγοράς, που μπορούν καμιά φορά να αποδειχθούν αυστηροί για τον “παρανομούντα”. Οι εξελίξεις και ο ανταγωνισμός στα πλαίσια της ΕΈ και της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, δίνουν μεγάλο προβάδισμα στους Νόμους της Αγοράς. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι Νόμοι αυτοί αποκτούν πολύ σημαντική βαρύτητα. Επιπλέον, οι Καταναλωτές (Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις) ενημερώνονται καλύτερα και παύουν να συγχωρούν ή να αποδέχονται  λάθη ή παραλείψεις που τους ζημιώνουν οικονομικά...

Ας ελπίσουμε πως στο πλαίσιο της πολιτικής αλλαγής η νέα Κυβέρνηση που εμφανίζεται να βλέπει το θετικό ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, θα δρομολογήσει τις απαραίτητες θεσμικές εξελίξεις και στο συγκεκριμένο κλάδο της Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης.