ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ” προσφέρει Λύσεις & Συνέργεια με Ασφαλιστές

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 18/02/2019.

Οι διάφοροι Έλληνες Επαγγελματίες μεταξύ των οποίων Δικηγόροι και Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, φαίνεται πως δεν είναι ενημερωμένοι για τις ευθύνες τους και δεν γνωρίζουν το θέμα της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης. Αποτέλεσμα, να υπάρχει στη χώρα μας, μια ιδιότυπη “ασυλία” στα θέματα επαγγελματικής ευθύνης και οι τυχόν περιπτώσεις αξιώσεων να διευθετούνται με μακρόχρονες ψυχοφθόρες και “ευρωβόρες” δικαστικές διαδικασίες. Ωστόσο, τα πράγματα αλλάζουν ... Η κοινωνική και οικονομική εξέλιξη, η απελευθέρωση της αγοράς και των επαγγελμάτων, η επιβολή ενιαίων κανόνων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλουν μια νέα πραγματικότητα στα θέματα παροχής υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές (Φυσικά Πρόσωπα & Επιχειρήσεις).

Στο πλαίσιο του αναγκαίου εκσυγχρονισμού για την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη στη χώρα μας οι Έλληνες Επαγγελματίες (Μηχανικοί, Εκτιμητές, Ελεγκτές, Δικηγόροι, Λογιστές, πάσης φύσεως Σύμβουλοι Παροχής Υπηρεσιών) οφείλουν να παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες με την απαραίτητη εγγύηση. Παράλληλα, έχουν ανάγκη από ουσιαστική οικονομική και νομική υποστήριξη για την απρόσκοπτη άσκηση της όποιας επαγγελματικής δραστηριότητάς τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αυτό που χρειάζεται είναι η υιοθέτηση και στη χώρα μας της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης. Η ασφάλιση αυτή διασφαλίζει τα συμφέροντα του Καταναλωτή και, επιπλέον, επιτρέπει  στον εκάστοτε επαγγελματία να ασκεί το επάγγελμά του με αξιοπιστία και αξιοπρέπεια χωρίς άγχος για τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης από Πελάτες ή Τρίτους, από ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψή του. Πιστεύεται αν δεν γίνει υποχρεωτική δια νόμου, είναι βέβαιο πως σταδιακά θα καθιερωθεί ως “Νόμος της Αγοράς” όπως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξειδικευμένη εμπειρία
Η εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ” από το 1999, αναπτύσσει δραστηριότητα στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης. Λειτουργώντας ως Ανταποκριτής των Lloyd’s (Binding Authority), εκδίδει αξιόπιστα ασφαλιστήρια και μεριμνά για το διακανονισμό ενδεχόμενων αξιώσεων αποζημίωσης. Σημειώνεται πως με βάση τα αναλυτικά στοιχεία της μέχρι τώρα παραγωγής, η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ έχει μεριμνήσει για την έκδοση πάνω από 1.500 ασφαλιστηρίων Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης με συνολικά Καθαρά Ασφάλιστρα που αγγίζουν το ποσό των 10.000.000€. Ίσως για μερικούς τα νούμερα αυτά να θεωρούνται μικρά για ένα χρονικό διάστημα 20 χρόνων. Ωστόσο, αντανακλούν το αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας σε μια αγορά με σοβαρές χρηματοοικονομικές αδυναμίες και σε ένα πολιτικό – κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που “πάσχει”, σε μια αγορά που δεν γνωρίζει τον πραγματικό ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και ακόμη περισσότερο, αδιαφορεί για την εξειδικευμένη Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης.

Επαγγελματική συνέργεια
Η εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s”, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και λόγω του νέου θεσμικού πλαισίου  για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Οδηγία ΙDD), απευθύνεται στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της αγοράς με το σύνθημα “Επαγγελματική επιβίωση και ανάπτυξη με έξυπνες και ευέλικτες συνέργειες”. Προς τούτο, είναι ανοιχτή για γόνιμη συνεργασία τόσο με Μεσίτες Ασφαλίσεων όσο και με Πράκτορες Ασφαλίσεων στον εξειδικευμένο κλάδο Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, όπου πέρα από την τεχνογνωσία, διαθέτει Συμβάσεις Εκπροσώπησης (Binding Authority Agreements) με Underwriters των Lloyd’s και είναι σε θέση να προσφέρει υποστήριξη και αξιόπιστες λύσεις.