ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Να αναδεικνύουμε το χρήσιμο ρόλο της!

Αφορμή για το παρόν κείμενο υπήρξε ατυχές κείμενο που, στο πλαίσιο της πρόσφατης χιονοθύελλας, δημοσιεύθηκε στον ηλεκτρονικό τύπο με τίτλο: “Στην Εθνική Ασφαλιστική η αστική ευθύνη της Αττικής Οδού αλλά δεν καλύπτει αγωγές, πρόστιμα και αποζημιώσεις”.

Είναι θετικό να προβάλλεται δημοσιογραφικά ο προβληματισμός γύρω από τα γεγονότα της καθημερινότητας και της ζωής. Όμως, σε εξειδικευμένα ασφαλιστικά θέματα όπως είναι η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, πρέπει να αποφεύγονται υπερβάσεις που βλάπτουν το θεσμό της Ασφάλισης, δημιουργώντας αρνητική εικόνα γι’ αυτόν. Στη βάση αυτή, αναλύοντας το άρθρο του φίλου δημοσιογράφου, με την ιδιότητα του Εμπειρογνώμονα, εποικοδομητικά επισημαίνω τα παρακάτω.

Τίτλος: “Στην Εθνική Ασφαλιστική η αστική ευθύνη της Αττικής Οδού …”. Θετικό. Άρα υπάρχει κάλυψη Αστικής Ευθύνης της εταιρείας που διαχειρίζεται την εκμετάλλευση και συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου και μάλιστα στην αξιόπιστη πρώτη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας.

Τίτλος (συνέχεια): “… αλλά δεν καλύπτει αγωγές, πρόστιμα και αποζημιώσεις”. Εδώ τα χαλάμε. Μάλλον δεν θα έπρεπε να υπάρχει το τμήμα αυτό στον τίτλο. Δημιουργεί σύγχυση και αρνητική εικόνα για το ρόλο της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, καθόσον:
- “Αγωγές” μπορούν κάλλιστα να υπάρξουν εφόσον δεν μπορεί να υπάρξει διευθέτηση απαίτησης αποζημίωσης για εξώδικα. Ωστόσο, το κόστος των δικαστικών εξόδων καλύπτεται από ένα ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης.

- “Πρόστιμα” είναι διοικητικής / πειθαρχικής φύσεως ποσά που επιβάλλονται από αρμόδια δημόσια αρχή κατόπιν αιτιολόγησης και δεν χρειάζεται να αναφέρονται όταν μιλάμε για ασφάλιση. Δεν έχουν σχέση με την ασφάλιση αστικής ευθύνης καθόσον δεν σχετίζονται με αστικό αδίκημα και συνήθως αποτελούν ρητή εξαίρεση.

Αναφέρει το δημοσίευμα: “Η Εθνική Ασφαλιστική, σύμφωνα με δήλωση ανώτατου στελέχους, είναι απλώς παρατηρητής σ' αυτή την συγκυρία καθώς δεν ευθύνεται για τα όποια προβλήματα ανέκυψαν ούτε για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Αττική Οδό.”
Ατυχής μια τέτοια δημοσιογραφική αναφορά, αν όντως υπήρξε μια τέτοια, ακόμη πιο ατυχής, δήλωση ανώτατου στελέχους της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Η ασφαλιστική εταιρεία δεν μπορεί να λέγεται ή να θεωρείται “παρατηρητής” σε μια Ασφάλιση  Αστικής Ευθύνης καθόσον μέσω του ασφαλιστηρίου είναι αυτή που επί της ουσίας είναι υπόλογη στο να αποζημιωθεί τυχόν ζημιά / οικονομική απώλεια Τρίτου/ων λόγω αμελείας, λάθους ή παράλειψης του Ασφαλισμένου.

Αναφέρει επίσης, το δημοσίευμα: “Τελικές αποφάσεις για τις καλύψεις των αποζημιώσεων και των απαιτήσεων μετά τις όποιες αγωγές θα ληφθούν μετά τις  δικαστικές αποφάσεις  για την εταιρεία και όταν αυτές τελεσιδικήσουν ”. Είναι ατυχέστατη παρόμοια διατύπωση καθόσον δίνει αρνητική εικόνα για την Ασφάλιση και δεν βοηθάει στην ανάπτυξή της.
Πώς μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα σκεφθούν θετικά για την Ασφάλιση οι Καταναλωτές ή οι Επιχειρήσεις, όταν τους δίνεται εξαρχής η εντύπωση πως για τυχόν  ζητήματα αποζημίωσης που μπορεί να προκύψουν από υπαιτιότητά τους, θα σύρονται σε μακρόχρονες δικαστικές διαμάχες και θα περιμένουν κάποια χρόνια προκειμένου να αποζημιωθούν οι παθόντες Τρίτοι, μέσω της Ασφαλιστικής Εταιρείας, η οποία καλύπτει την αστική ευθύνη τους;!

Τέλος, αναφέρει το δημοσίευμα: “Όπως χαρακτηριστικά τόνισαν, εάν υπάρχουν παραλείψεις σε ότι αφορά τα μέτρα ασφαλείας ή μη συμμόρφωση στις εισηγήσεις της Τροχαίας όπως έχει αναφερθεί, τότε σαφέστατα η Εθνική Ασφαλιστική δεν πρόκειται να αποζημιώσει την Αττική Οδό”.
Είναι δυνατόν να τονίζονται παρόμοιες θέσεις, ότι δηλαδή σε ένα ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης, σαφέστατα δεν πρόκειται να αποζημιωθούν αξιώσεις επειδή δεν ελήφθησαν μέτρα ασφαλείας ή δεν υπήρξε συμμόρφωση με υποδείξεις Τροχαίας; Δηλαδή, σε περιπτώσεις που συνιστούν την έννοια της Αστικής Ευθύνης, θα πρέπει να προδικάσουμε με σιγουριά πως όλα έγιναν από δόλο ή σκοπιμότητα ή εγκληματική αμέλεια του Ασφαλισμένου, εις βάρος των Πελατών / Τρίτων;
Χωρίς φυσικά να υπάρχει πρόθεση υποστήριξης του συγκεκριμένου επιχειρηματικού φορέα, είναι απαράδεκτο και δυσφημίζει την Ασφάλιση, να επισημαίνεται κάτι τέτοιο για ένα Ασφαλισμένο. Πόσο μάλλον, όταν λειτουργεί νόμιμα εξυπηρετώντας τους Πελάτες του και για τις συνέπειες από τυχόν αμέλειά του είναι ασφαλισμένος σε αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία πληρώνοντας κάθε χρόνο κανονικά τα ασφάλιστρα.

Εξέφρασα τα παραπάνω όχι για να προδικάσω ή να υποστηρίξω τη συγκεκριμένη Ασφαλιστική Εταιρεία ή το συγκεκριμένο Ασφαλισμένο αλλά για να προασπίσω το θεσμό της Ασφάλισης και ειδικότερα τον κλάδο της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης.
Όλοι όσοι υπηρετούν το θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης και ειδικότερα οι δημοσιογράφοι του κλαδικού τύπου, οφείλουν, με τη δέουσα υπευθυνότητα, να προβάλλουν την αξία του θεσμού αυτού, που ο σύγχρονος άνθρωπος δημιούργησε και διαχρονικά εφαρμόζει για να προασπίσει τα συμφέροντά του.