ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ενημέρωση & λύσεις από την ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.
Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 01/02/2019.

Η εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων, Ανταποκριτές Lloyd's”, με επαγγελματισμό και συνέπεια προσπαθεί να συμβάλλει στην ευρύτερη ενημέρωση της αγοράς σε θέματα ασφάλισης εξειδικευμένων κινδύνων και ειδικότερα της Αστικής Ευθύνης.

Παράλληλα με άρθρα που αναρτώνται στο ειδικό “Blog” www.professional-liability.gr, δημοσιοποιεί απόψεις με αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook: https://www.facebook.com/koutinassa/, LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gkoutinas/, Twitter: https://twitter.com/koutinas, Google+: goo.gl/HbHuWn, YouTube: goo.gl/QDzVyD).

Πληθώρα άρθρων σχετικά με τη “διαχείριση και ασφάλιση κινδύνων” που έχουν δημοσιευθεί την τελευταία 25ετία υπάρχουν σε εφημερίδες και περιοδικά του ασφαλιστικού και του ευρύτερου επιχειρηματικού χώρου. Εκτενής κατάλογος των άρθρων, από το 1994 μέχρι σήμερα, εμφανίζεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: goo.gl/9jMzAJ. Σημειώνεται πως αρκετά άρθρα έχουν εμφανιστεί και θα συνεχίσουν προσεχώς να εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πύλη ενημέρωσης NextDeal.

Η προσπάθεια ενημέρωσης εστιάζεται κυρίως στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων. Απευθύνεται τόσο στους Καταναλωτές (Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις) όσο και στους επαγγελματίες Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που αναζητούν νέους τομείς δράσης, πέρα από τις κλασσικές ασφαλίσεις Αυτοκινήτου, Κατοικίας, Υγείας κλπ. Προς τούτο, υπάρχει η εταιρική Ιστοσελίδα www.gkoutinas.gr, στην οποία μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες και απλοποιημένες Αιτήσεις Ασφάλισης για διάφορα ασφαλιστικά προϊόντα με έμφαση σε αυτά του Κλάδου Αστικής Ευθύνης.

Σημειώνεται επίσης πως εκτός από την παραπάνω βασική εταιρική ιστοσελίδα υπάρχουν και οι επιμέρους εξειδικευμένες ιστοσελίδες όπως: www.drones-insurance.gr (για την Ασφάλιση “Μη Επανδρωμένων Εναέριων Συστημάτων”, γνωστών ως Drones), www.asfalisi-ergou.gr (για την Ασφάλιση Δημόσιων & Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων), www.cyber-insurance.gr (για την Ασφάλιση Κινδύνων Διαδικτύου & Συστημάτων Πληροφορικής), www.asfalisi-michanikou.gr (για την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών).

Η εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ”, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στη χώρα μας και τις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου  για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Οδηγία ΙDD), απευθύνεται στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της αγοράς με το σύνθημα “Επαγγελματική επιβίωση και ανάπτυξη με έξυπνες και ευέλικτες συνέργειες”. Προς τούτο, είναι ανοιχτή για γόνιμη συνεργασία τόσο με Μεσίτες Ασφαλίσεων όσο και με Πράκτορες Ασφαλίσεων σε εξειδικευμένες ασφαλίσεις του κλάδου Αστικής Ευθύνης, όπου η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ” πέρα από την τεχνογνωσία, διαθέτει Συμβάσεις Εκπροσώπησης (Binding Authority Agreements) με Underwriters των Lloyd’s και είναι σε θέση να προσφέρει υποστήριξη με καινοτόμες ιδέες και αξιόπιστες λύσεις.