ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν είναι μόνο ο κλάδος του Αυτοκινήτου
 

Είναι γεγονός πως στο πλαίσιο της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης που η χώρα βιώνει, το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων συρρικνώνεται. Δεν υπάρχει ρευστότητα, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν διαφαίνονται προοπτικές ... Ωστόσο, κάτι πρέπει να γίνει, και κάποια στιγμή θα γίνει, γιατί η ζωή συνεχίζεται.

Σε ότι αφορά την Ιδιωτική Ασφάλιση, κρίνοντας αντικειμενικά τα πράγματα και τις εξελίξεις, μπορεί κάλλιστα να λεχθεί πως υπάρχουν βάσιμες ελπίδες να αναπτυχθεί αν η ασφαλιστική αγορά έχει το σθένος να ξεπεράσει το φόβο και το κόστος του αναγκαίου εκσυγχρονισμού.

Ενδεχόμενη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης δεν σημαίνει απαραίτητα και αντίστοιχη μείωση της δαπάνης για την ιδιωτική ασφάλιση. Κάποια πτωτική εξέλιξη στην παραγωγή ασφαλίστρων από τον Κλάδο Αυτοκινήτων λόγω ανταγωνισμού και λόγω συγκυριακής διαφοροποίησης του όγκου των ασφαλιζόμενων αυτοκινήτων (απόσυρση ή κατάθεση πινακίδων ή ακόμη μείωση των ανασφάλιστων αυτοκινήτων), δεν σημαίνει απαραίτητα κρίση στην ιδιωτική ασφάλιση που ατυχώς δείχνει να έχει μέγιστη εξάρτηση από τον υποχρεωτικό Κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων!Υπάρχει αναξιοποίητη σημαντικότατη ασφαλιστέα ύλη, που τεκμηριώνει τη θετική τάση της ασφαλιστικής αγοράς πέρα από τον "ταλαιπωρημένο" κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτων.
Ενδεικτικά αναφέρω την ιδιαίτερα ενθαρρυντική τάση που σχετίζεται με τον κλάδο της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, όπου η εταιρεία ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ εστιάζει τα τελευταία χρόνια. Με βάση έγκυρα στατιστικά στοιχεία παραγωγής της κατά το περασμένο έτος 2014, ο αριθμός των ασφαλιστηρίων σημείωσε αύξηση 40% και τα αντίστοιχα παραχθέντα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 20,5%. Δηλαδή, υπήρξε σημαντικότατη αύξηση ζήτησης σε νέα ασφαλιστήρια και σημαντική αύξηση ασφαλίστρων η οποία δεν ήταν αντίστοιχη προφανώς γιατί επηρεάστηκε από το μειωμένο κύκλο εργασιών των ασφαλισμένων πελατών λόγω οικονομικής κρίσης.

Οι καταναλωτές όπως και οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, εξορθολογίζουν τις δαπάνες για επιβίωση αναμένοντας την ώρα της ανάκαμψης, καταφεύγουν στην ιδιωτική ασφάλιση βελτιστοποιώντας αντίστοιχα το διάφορα ασφαλιστήρια με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας (value for money). Δηλαδή, άρτιες και ολοκληρωμένες παροχές στην ελάχιστη δυνατή τιμή.

Πάντως, σημαντικό στοιχείο που κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί, είναι το γεγονός πως δεν έχει προσεγγιστεί η ουσία του θεσμού της Ασφάλισης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης και τον χαμηλό βαθμό ανάπτυξης της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι καιροί αλλάζουν και η οικονομική κρίση δεν πρέπει απαραίτητα να αποτελεί αρνητικό παράγοντα αλλά πηγή για γόνιμο προβληματισμό και ανάληψη πρωτοβουλιών. Χρειάζονται σύγχρονες ποιοτικές, δυναμικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες που να δίνουν το στίγμα της υπέρβασης για ένα καλύτερο αύριο ...