ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Προϊόν Lloyd’s μέσω της “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ”

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, Πέμπτη, 07/02/2019.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε άρθρο με τίτλο “ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” και με υπότιτλο “Ασφάλιση ουσίας και όχι απλά για την Άδεια του ΕΟΤ!”. Στόχος του συγκεκριμένου άρθρου ήταν η ανάδειξη της ανάγκης να διασφαλιστούν οι διάφοροι  Ταξιδιωτικοί - Τουριστικοί Πράκτορες / Γραφεία Τουρισμού (Tour Operators) για τις ευθύνες που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας αλλά και ευρύτερα, η διασφάλιση της αξιοπιστίας του τουρισμού στη χώρα μας.

Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s”, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο Γραφείο ΙΤΒN των Φώτη και Βασίλη ΝΑΚΟΥ με ξεχωριστή εμπειρία στην ασφάλιση κινδύνων τουρισμού, δημιούργησε ένα μοναδικό ασφαλιστικό “προϊόν” για τα Γραφεία Ταξιδιωτικών Πρακτόρων.

Πρόκειται για διεθνών προδιαγραφών ασφαλιστήριο συμβόλαιο Lloyd’s που καλύπτει ανάγκες του κλάδου του Τουρισμού, της εγχώριας “βαριάς βιομηχανίας”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το “προϊόν” αυτό απευθύνεται σε όλα τα Γραφεία τα οποία παρέχουν υπηρεσίες “εξερχόμενου” (outgoing) ή/και “εισερχόμενου” (incoming) τουρισμού.

Γιατί είναι απαραίτητη μια τέτοια Ασφάλιση 

  • Γιατί, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών τουρισμού και φιλοξενίας, και ο πλέον ευσυνείδητος επαγγελματίας Ταξιδιωτικός Πράκτορας μπορεί από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη να ζημιώσει τους πελάτες – καταναλωτές, ημεδαπούς και/ή αλλοδαπούς.
  • Γιατί, ο κίνδυνος να θεωρηθεί υπαίτιος ή συνυπαίτιος σε κάποιο ζημιογόνο γεγονός (σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής ή και υλικές ζημιές) είναι υπαρκτός.
  • Γιατί, οι αξιώσεις αποζημίωσης ιδιαίτερα από ξένους τουρίστες / διεθνείς Tour Operators για επακόλουθες οικονομικές ζημιές (ηθική βλάβη, δυσφήμιση κλπ), μπορεί να είναι πολύ βαριές. Το ίδιο βαριές μπορεί να είναι και  οι δαπάνες για εμπειρογνώμονες, δικηγόρους και τυχόν δικαστικά έξοδα.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Lloyd’s

Πρόκειται για την πλέον άρτια - αξιόπιστη συνδυασμένη ασφάλιση με Ασφαλιστήρια Γενικής Αστικής Ευθύνης (General Liability Insurance) και Επαγγελματικής Ευθύνης (Professional Indemnity Insurance)  τα οποία αποζημιώνουν τους παραπάνω κινδύνους και περιλαμβάνουν:

  • Κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης με υψηλά όρια, που συνήθως απαιτούν οι διεθνείς Τουριστικοί Οργανισμοί και οι υψηλού οικονομικού επιπέδου Πελάτες.
  • Παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη με διεθνή δικαιοδοσία και όχι μόνο της Ελλάδας. Δηλαδή, κάλυψη αξιώσεων Αστικής Ευθύνης, που υποβάλλονται  από ξένους τουρίστες με βάση το δίκαιο της χώρας τους. 
  • Κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης Τουριστικών Πρακτόρων όπως προβλέπεται από την οδηγία EU Directive EE2015-2302 και το αντίστοιχο ΠΔ 7/2018.
  • Δυνατότητα επέκτασης κάλυψης σε περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων από τουριστικά οχήματα.
  • Δυνατότητα επέκτασης κάλυψης ευθύνης για αξιώσεις αποζημίωσης για λόγους Δυσφήμισης και Συκοφαντίας.
  • Νομική υποστήριξη με ανάληψη υπεράσπισης του Ασφαλισμένου σε διεθνές επίπεδο.
  • Καταβολή αποζημιώσεων με πραγματογνωμοσύνη ή γρήγορο εξωδικαστικό συμβιβασμό, χωρίς την πρακτική που συχνά ακολουθείται στη χώρα μας, όπου η αποζημίωση αξιώσεων Αστικής Ευθύνης γίνεται κατόπιν δικαστικής απόφασης ελληνικών δικαστηρίων.

Διαδικασία Ασφάλισης και συνέργεια με Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

Η ασφάλιση γίνεται απευθείας από ενδιαφερόμενα Γραφεία Τουρισμού ή μέσω πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, με βάση την υποβολή απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης, στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα.

Σημειώνεται σχετικά πως η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ λανσάροντας το σύνθημα “Επαγγελματική επιβίωση και ανάπτυξη με έξυπνες και ευέλικτες συνέργειες”, είναι ανοιχτή για γόνιμη συνεργασία τόσο με Μεσίτες Ασφαλίσεων όσο και με Πράκτορες Ασφαλίσεων στον εξειδικευμένο κλάδο Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, όπου πέρα από την τεχνογνωσία, διαθέτει Σύμβαση Εκπροσώπησης (Binding Authority Agreements) με Underwriters των Lloyd’s και είναι σε θέση να προσφέρει υποστήριξη και αξιόπιστες λύσεις.