ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ποιοτικά - Ασφαλή Προϊόντα & Αξιόπιστες Υπηρεσίες
 

Ο βασικός Νόμος 2251/1994 για την προστασία του Καταναλωτή, κατά την εποχή της θέσπισής του στη χώρα μας, είχε συζητηθεί διεξοδικά αφού εισήγαγε κατά συστηματικό και σαφή τρόπο θέματα που σχετίζονται με την κατασκευή / παραγωγή και την εμπορία προϊόντων καθώς και με την παροχή Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές. Συγκεκριμένα, ο νόμος αυτός σύμφωνα και με τη νομική ορολογία, κατέστησε “αυστηρή” την αστική ευθύνη (“strict” liability) τόσο του Κατασκευαστή – Παραγωγού, Εμπόρου – Διανομέα καταναλωτικών προϊόντων όσο και του Παρέχοντος Υπηρεσίες προς τον Καταναλωτή. Θέμα εξόχως σοβαρό για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Καταναλωτή αλλά και για την εξέλιξη των συναλλακτικών ηθών στη σύγχρονη κοινωνία, που γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη και απαιτητική. Δυστυχώς όμως στη χώρα μας, ο νόμος αυτός, ειδικά σε ότι αφορά θέματα ευθύνης, έμεινε στα «αζήτητα» και συνεχίζει να αγνοείται.

Είναι λοιπόν σαφές ότι απαιτείται αντικειμενική ενημέρωση και ανάδειξη της αναγκαιότητας της Ασφάλισης της Αστικής Ευθύνης των παραγωγικών φορέων έναντι του Καταναλωτή. Οι καιροί αλλάζουν. Η καταναλωτική συνείδηση των Ελλήνων ωριμάζει και οι διάφοροι Κατασκευαστές – Παραγωγοί, Εισαγωγείς – Εξαγωγείς, Έμποροι – Διανομείς προϊόντων, μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν εκτεθειμένοι σε αξιώσεις αποζημίωσης.

Είναι εξάλλου γνωστό πως η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική κρίση και ο ανταγωνισμός δημιουργούν “ένταση κινδύνου” σε σχέση με την κυκλοφορία προϊόντων σε μια ευρύτερη αγορά. Ειδικότερα, το πρόβλημα είναι περισσότερο σοβαρό όταν πρόκειται για προϊόντα “ευαίσθητα” σε θέματα “υγείας & ασφάλειας” έναντι των Χρηστών, όπως: Τρόφιμα, Δομικά Υλικά Κατασκευών, Χημικά, Φαρμακευτικά, Καλλυντικά προϊόντα, Βιομηχανικά υλικά & Μηχανήματα, Παιδικά παιχνίδια, Ηλεκτρονικό & Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό κλπ.


Καταναλωτικά Προϊόντα & Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης


Για την άμβλυνση των ενδεχόμενων δυσμενών οικονομικών συνεπειών από αστοχία προϊόντων, το σύστημα για την εξυπηρέτησή του, δημιούργησε και εφαρμόζει ευρέως τις ασφαλίσεις: “Αστική Ευθύνη Προϊόντος” και “Εγγύηση & Απόσυρση ελαττωματικών / μολυσμένων προϊόντων”.

Πρόκειται για επιχειρηματικά “εργαλεία” αναγκαία για τις σύγχρονες επιχειρήσεις που θέλουν όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να πετύχουν. Δεν κοστίζουν ακριβά και εντάσσονται στις ανελαστικές χρήσιμες λειτουργικές δαπάνες της εκάστοτε επιχείρησης που παράγει ή εμπορεύεται προϊόντα. 

Και όμως ελάχιστα εφαρμόζονται στη χώρα μας. Η εγχώρια ασφαλιστική αγορά, ενώ είχε εξαρχής κατανοήσει το ενδιαφέρον που απορρέει από την εφαρμογή του Νόμου 2251/94 για την προστασία του Καταναλωτή, εντούτοις το σχετικό μήνυμα δεν εμπεδώθηκε σωστά στην πράξη. Ούτε και υπήρξε κάποια ουσιαστική ανταπόκριση από την πλευρά της ελληνικής κοινωνίας (Ενώσεις Καταναλωτών). Ωστόσο, η παρούσα φάση επιβάλλει τον εξορθολογισμό. Συνεπώς παρόμοια θέματα πρέπει οπωσδήποτε να τεθούν και να αναδειχθούν.


Παροχή Υπηρεσιών & Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης


Πόσοι από τους Επαγγελματίες Παροχής Υπηρεσιών (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, διάφοροι σύμβουλοι) γνωρίζουν το άρθρο 8 του Ν2251/94 περί “Προστασίας Καταναλωτού” (*), που ρητά αναφέρεται στην ευθύνη τους; Είναι βέβαιο πως οι ίδιοι οι Επαγγελματίες το αγνοούν. Γιατί ακόμη και οι Νομικοί Σύμβουλοι των αντίστοιχων επαγγελματικών συνδικαλιστικών φορέων τους, που κανονικά πρέπει να το γνωρίζουν, δεν παίρνουν θέση επί του θέματος ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους;

Μήπως γιατί αγγίζει και τη δική τους επαγγελματική ευθύνη και εξυπηρετεί καλύτερα η διαιώνιση του “θολού τοπίου” στα θέματα επαγγελματικής ευθύνης, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο για αντιπαραθέσεις και νομικές διεκδικήσεις;

Μήπως οι ίδιοι οι δικηγόροι με τους Συλλόγους τους θα πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες ώστε να αναδειχθεί σε αντικειμενική βάση το θέμα της Αστικής Ευθύνης σε συνδυασμό με την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη; Εξάλλου το όλο θέμα ανάγεται σε “ύλη” για επαγγελματική αξιοποίηση από την πλευρά τους.

Είμαστε ίσως από τις ελάχιστες χώρες της Ε.Ε. με παρόμοια υστέρηση. Ωστόσο, οι όποιες θεσμικές εξελίξεις στα θέματα Αστικής Ευθύνης αποτελούν γόνιμο έδαφος για επαγγελματική ύλη προς διαχείριση από τους δικηγόρους. Διότι ο ρόλος τους δεν περιορίζεται μονάχα σε δικαστηριακές διεκδικήσεις. Είναι ευρύτερος και η έναντι αμοιβής συμβουλευτική δικηγορία, έχει μέλλον στην Ελλάδα. Είναι άλλωστε αποδεδειγμένο πως οι όποιες μακρόχρονες δικαστικές διεκδικήσεις αποζημιώσεων επιφέρουν ψυχική φθορά που πρέπει να συνεκτιμάται στις εκάστοτε διαπραγματεύσεις. Συνεπώς, οι δικηγόροι έχουν λαμπρό πεδίο δράσης στο χώρο της συμβουλευτικής και της νομικής διαμεσολάβησης σε συνδυασμό με τη συστηματική θεσμοθέτηση στη χώρα μας της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης. Φυσικά, συμπεριλαμβάνεται και η ασφαλιστική κάλυψη της ίδιας επαγγελματικής ευθύνης έναντι των Πελατών τους.