ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαία η αναβάθμιση της αξιοπιστίας & η ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης

Είναι γεγονός πως αποτελεί διαχρονική ανάγκη η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την ανάδειξη του γόνιμου ρόλου της Ιδιωτικής Ασφάλισης και στη χώρα μας, πολύ περισσότερο στις τρέχουσες εξελίξεις όπου οι δυνάμεις της κρατικής μέριμνας είναι πλέον οριακές. Στο πλαίσιο ευρύτερου προβληματισμού πάνω στο θέμα, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα παρακάτω:

Υπάρχουν θετικές προοπτικές αλλά …

Τον περασμένο Ιούλιο του 2013 έγινε μια ιδιαίτερα σημαντική και επιτυχημένη ημερίδα από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, Στη συγκεκριμένη ημερίδα, εξαιρετικού ενδιαφέροντος ήταν η παρουσίαση εμπεριστατωμένης Μελέτης  της κας Μαργαρίτας Αντωνάκη, Γεν. Διευθυντή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, όπου έγινε αναφορά στις χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει και στις απαιτήσεις προσαρμογής της στα δεδομένα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Σχετικά, αξίζει να επισημανθεί η αναφορά στο «μέσο κατά κεφαλή ασφάλιστρο» στην Ευρωπαϊκή που είναι το ποσό των 1,816€ και στο αντίστοιχο στην Ελλάδα που είναι το ποσό των 439€! Στοιχείο που δείχνει πως υπάρχει σημαντικό μέλλον για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την αντικειμενική αδυναμία του κράτους να ανταποκριθεί με επάρκεια στα θέματα Υγείας και Σύνταξης, αντιλαμβάνεται κανείς ακόμη καλύτερα τις ευοίωνες προοπτικές της ιδιωτικής ασφάλισης. Ωστόσο, η απαραίτητη ανάπτυξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, με τις παρούσες συνθήκες της ευρύτερης πολιτικο-κοινωνικής παρακμής, δεν είναι ούτε προφανής ούτε και εύκολη. Οι αδυναμίες εναρμόνισης της ασφαλιστικής αγοράς και η διαχρονική  έλλειψη αντικειμενικής ενημέρωσης του κόσμου  σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί η Ιδιωτική Ασφάλιση ως αντικειμενικά αξιόπιστος αλληλοϋποστηρικτικός μηχανισμός, προβληματίζουν. Επιπλέον, με δεδομένη την οικονομική ύφεση των τελευταίων χρόνων, ο σύγχρονος Έλληνας Καταναλωτής πέρα από την απαίτηση για σωστές ασφαλιστικές υπηρεσίες, αναζητά πλέον πειστήρια για την καλύτερη σχέση ποιότητας υπηρεσιών και κόστους ασφάλισης.

Μήπως τελικά είναι η τρέχουσα οικονομική κρίση που θα πρέπει να ταρακουνήσει τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την αναγκαία ανάκαμψη και την επιθυμητή ανάπτυξη; Ναι, είναι η εύλογη απάντηση. Και, η όποια δράση θα πρέπει να εστιάζεται στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης απέναντι στην κοινωνία και στους καταναλωτές. Προς τούτο, η ευθύνη για τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ανήκει τόσο στις ασφαλιστικές εταιρείες όσο  και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
 

Ο ρόλος των Ασφαλιστικών Εταιρειών

Είναι σημαντικό ο κόσμος να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ασφάλιση ο οποίος την καθιστά χρήσιμο και αξιόπιστο “εργαλείο” για το σύγχρονο Καταναλωτή, Επαγγελματία ή Επιχείρηση. Ο Έλληνας Καταναλωτής όχι μόνο δεν γνωρίζει και δεν είναι πεπεισμένος για την αναγκαιότητα της ασφάλισης αλλά διατηρεί αρνητική στάση για τον τρόπο που λειτουργεί στην Ελλάδα. Και είναι προφανές πως η ευθύνη γι’ αυτό δεν ανήκει μόνο στο “αμαρτωλό πολιτικό - κρατικοδίαιτο σύστημα“ αλλά κυρίως, στην ίδια την ασφαλιστική αγορά που συντάχθηκε και βολεύτηκε με αυτό. Βέβαια, γίνονται σοβαρές προσπάθειες εξυγίανσης από την πλευρά της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής της Τραπέζης της Ελλάδος. Ωστόσο, το σύστημα φαίνεται να ανθίσταται και να αφήνει περιθώρια αδράνειας στην εφαρμογή των σύγχρονων κανόνων και αρχών που διασφαλίζουν την αξιοπιστία του θεσμού της Ασφάλισης.

Ο Καταναλωτής πρέπει να ενημερωθεί διεξοδικά για τον τρόπο που λειτουργεί ο θεσμός της Ασφάλισης. Πρέπει να μάθει με τρόπο απλό για το πως, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών κανόνων, διασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία και η αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιρειών. Δεν πρόκειται να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης προς την ασφαλιστική αγορά αν δεν υπάρξει εξήγηση και ομολογία για το πώς έγινε το σκάνδαλο της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, για το πώς και πότε ανακαλείται η άδεια λειτουργίας μιας ασφαλιστικής Εταιρείας, για το πώς γίνεται (τουλάχιστον από εδώ και πέρα) ο αναγκαίος έλεγχος από την αρμόδια εποπτική αρχή, των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, προκειμένου να αποφεύγονται παρόμοια σκάνδαλα. Γιατί, ανακλήσεις αδειών λειτουργίας, εξαγορές και συγχωνεύσεις ασφαλιστικών εταιρειών συμβαίνουν και στις προηγμένες χώρες. Εξάλλου, είναι φυσιολογικό να γίνονται σε μια ελεύθερη αγορά. Όχι όμως έτσι ώστε να κλονίζεται η εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού στον καταξιωμένο θεσμό της Ασφάλισης.
 

Ο ρόλος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Καθοριστικός για την αναβάθμιση και τη δυναμική ανάπτυξη της Ασφάλισης στη χώρα μας είναι ο ρόλος της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Θα πρέπει ψύχραιμα και αποφασιστικά να αντιδράσει πέρα από τη χρονίζουσα αντιπαλότητα με τις ασφαλιστικές εταιρείες και πέρα από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που την αποπροσανατολίζουν από τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Η κρίση αναγκαστικά θα πρέπει να προκαλέσει υπέρβαση και ανατροπές για την αλλαγή του νοσηρού κατεστημένου. Στα νέα επαγγελματικά πλάνα δράσης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών πρέπει να περιλαμβάνονται απαραίτητα μεταξύ άλλων, ουσιαστική  επιμόρφωση και ενημέρωση στις εξελίξεις της αγοράς που επηρεάζουν το επάγγελμα. Χρειάζεται δικτύωση, υγιείς συνέργιες και δημιουργία αξίας στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Γιατί μόνο έτσι θα επιτευχθούν οικονομικές κλίμακες και θα προβληθεί ένα σύγχρονο αξιόπιστο πρόσωπο της ιδιωτικής ασφάλισης προς τους οικονομικά “στριμωγμένους”, καχύποπτους και απαιτητικούς καταναλωτές.  

Το ζητούμενο σήμερα δεν είναι πως θα προσεγγισθεί η αγορά για να πεισθεί μόνο με τη διαφήμιση για τα καλά προγράμματα κάποιων ασφαλιστικών εταιρειών. Με πρωτοβουλία των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, χρειάζεται να προσαρμοστούν στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, να εξηγηθούν αξιόπιστα και να εμπεδωθούν στην πράξη. Γιατί, «μπορεί να πας το γάιδαρο στη βρύση αλλά δεν μπορείς να τον αναγκάσεις να πιει…». Στην προκειμένη περίπτωση, παράλληλα με τη συγκρότηση της κοινωνίας και την όποια παρακίνηση για τα καλά της ασφάλισης, θα πρέπει η αγορά / οι Καταναλωτές να πεισθούν για την αξιοπιστία της ασφάλισης / του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος και να κατανοήσουν το αναμενόμενο όφελος γι’ αυτό που καλείται να πληρώσουν. Προς τούτο, απαιτείται διαρκής προσπάθεια από τους Ασφαλιστές με εμφανείς τις καλές προθέσεις στα θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Τότε, είναι βέβαιο πως η αγορά / οι Καταναλωτές, που έχουν ανάγκη από σωστές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες θα ανταποκριθούν και θα επιβραβεύσουν τους Επαγγελματίες που εμπνέουν εμπιστοσύνη και ασφάλεια.