ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος θα τα ασφαλίσει;

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 15/10/2020.

Η Κατασκευή τεχνικών έργων αποτελεί σημαντικό κλάδο της οικονομίας και έχει ανάγκη την Ασφάλιση. Ωστόσο, η Ασφάλιση τεχνικών έργων, ουδέποτε μέχρι τώρα, προσεγγίστηκε με σύγχρονο ορθολογικό τρόπο, παραμένοντας πάντα οριακό αντικείμενο για την ασφαλιστική αγορά. Πριν από 30 περίπου χρόνια, τα έργα που υποχρεωτικά ασφαλίζονταν ήταν αυτά της ΔΕΗ και καλύπτονταν μονοπωλιακά από τις τότε ασφαλιστικές εταιρείες του δημοσίου (ΕΘΝΙΚΗ, ΦΟΙΝΙΞ κλπ). Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 όταν με αφορμή τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ (τότε ΕΟΚ) για έργα υποδομών στην Ελλάδα, απαιτήθηκαν προδιαγραφές για την Ασφάλιση Δημοσίων Έργων και ζητήθηκε τότε από τον γράφοντα ένα πλαίσιο ασφάλισης τεχνικών έργων που να είναι σύμφωνο με την ισχύουσα ευρωπαϊκή πρακτική. Τελικά, από το ευρύτερο πλαίσιο ασφαλιστικών καλύψεων που είχα προτείνει, μόνο η Ασφάλιση "Κατά Παντός Κινδύνου" Εργολάβου, ήταν αυτή που ευδοκίμησε και δημιούργησε κάποια κίνηση στο κλάδο των τεχνικών ασφαλίσεων.

Στο μεταξύ, διάφορες προσπάθειές μου για συστηματική αξιοποίηση του θεσμού της Ασφάλισης στην κάλυψη κινδύνων τεχνικών έργων, πέρα από την κλασική Ασφάλιση "Κατά Παντός Κινδύνου" Εργολάβου, δεν απέδωσε κάποιο αποτέλεσμα. Η κατεστημένη νοοτροπία σχετικά με τα δημόσια έργα σε συνδυασμό με διάφορες πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες, δεν επέτρεψαν τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και την ανάδειξη του χρήσιμου ρόλου της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Ωστόσο, οι καιροί αλλάζουν. Οι σύγχρονες εξελίξεις δημιουργούν νέες ανάγκες και νέες απαιτήσεις...

Εξελίξεις

Πέρυσι, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, είχε γίνει ένα σημαντικό συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών για τα προσεχή μεγάλα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στη χώρα μας με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση και τον Ιδιωτικό Τομέα.

Στο πλαίσιο του εν λόγω συνεδρίου, εντύπωση προκάλεσαν τα σημαντικότερα projects όπως: επένδυση στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, Real Estate στο Costa Navarino, ξενοδοχειακά συγκροτήματα σε διάφορα τουριστικά μέρη, ανάπλαση του γνωστού πολυώροφου κτηρίου και παλαιών εργοστασίων στον Πειραιά. Οι τεχνοκράτες εκπρόσωποι των φορέων χρηματοδότησης – διαχείρισης των έργων, έθεσαν ξεκάθαρα τον προβληματισμό: "Τα έργα θα γίνουν στην Ελλάδα και είναι βέβαιο πως θα υπάρξει επιχειρηματική ύλη για εγχώριες επιχειρήσεις, κατασκευαστικές εταιρείες και φορείς παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, οι απαιτήσεις στα θέματα ποιότητας, χρόνου και κόστους θα είναι αυστηρές και διαφορετικές από αυτές που διαχρονικά ισχύουν στα δημόσια έργα".

Συμμετείχα στην εν λόγω εκδήλωση και αυθόρμητα μου είχε δημιουργηθεί το ερώτημα: "Ποιος θα μπορέσει να ασφαλίσει τα προσεχή μεγάλα έργα;". Φυσικά, δεν τόλμησα τότε να εκφράσω αυτή την απορία. Γιατί, όπως θα εξηγήσω παρακάτω, υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη δυνατότητα της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς στο να μπορεί να ανταποκριθεί με τη δέουσα ποιότητα και αξιοπιστία. Γιατί το θέμα δεν θα είναι τυπικά να ασφαλίζονται τα έργα αλλά να καλύπτονται με την απαραίτητη πληρότητα και διασφάλιση πως οι όποιες ζημιές ή αστοχίες θα διευθετούνται με τον καλύτερο τρόπο χωρίς καθυστερήσεις και μακρόχρονες δικαστικές διαδικασίες! Μόνο με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ανταπόκριση στα θέματα ποιότητας, χρόνου και κόστους υλοποίησης τεχνικών έργων στη χώρα μας.

Προϋποθέσεις

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του συστήματος παραγωγής έργων, που μετά από την οικονομική ύφεση αναμένεται να δώσουν δυναμική ώθηση στην εγχώρια οικονομία, μοιραία θα αναβαθμιστεί και ο ρόλος της Ασφάλισης, αφού οι σχετικές απαιτήσεις θα τεθούν σε νέα βάση, διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει. Προς τούτο, είναι αναγκαία η αφύπνισης της εγχώριας αγοράς ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ορθολογική αξιοποίηση του θεσμού της Ασφάλισης τεχνικών έργων, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή πρακτική.

Το πρόβλημα ίσως δεν φαίνεται να είναι τόσο σημαντικό για τις ασφαλιστικές εταιρείες, αφού με τον τρόπο που λειτουργούν (μοίρασμα - εκχώρηση κινδύνου με αντασφαλιστικές συμβάσεις και υποστήριξη από Αντασφαλιστές), δεν θα υπάρξει αντικειμενική δυσκολία στην πράξη. Φυσικά, εννοούμε τις ασφαλιστικές εταιρείες με σοβαρές δυνατότητες σε θέματα capacity και τεχνογνωσίας, ικανές να προσφέρουν ολοκληρωμένες ασφαλιστικές καλύψεις. Δηλαδή, πέρα από τη κλασσική Ασφάλιση "Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου" να προσφέρουν και την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Μελετητών και Συμβούλων Επίβλεψης – Διαχείρισης Έργων. Ωστόσο, η μεγάλη αδυναμία, γύρω από τη μελλοντική πρόκληση στην ασφάλιση τεχνικών έργων, είναι η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, η οποία όχι μόνο δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά επιπλέον, χρόνια τώρα, έχει εθιστεί στις κλασικές ασφαλίσεις μικρών κινδύνων (αστική ευθύνη αυτοκινήτου, κατοικίας, υγείας κλπ), συχνά με συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και μειωμένης ποιότητας υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.

Η "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" γνωρίζει και μπορεί

Η εταιρεία "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές Lloyd’s" αποτελεί μια ευέλικτη εταιρεία με οργάνωση υψηλών προδιαγραφών και με μοναδική τεχνογνωσία και εμπειρία στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις. Σε ότι αφορά τον κλάδο της Ασφάλισης Τεχνικών Έργων, για να δηλώσει το στίγμα των ικανοτήτων της, πέρα από την εταιρική ιστοσελίδα www.gkoutinas.gr, έχει δημιουργήσει τις εξειδικευμένες ιστοσελίδες www.asfalisi-ergou.gr για τα πάσης φύσεως κατασκευαστικά έργα και www.asfalisi-michanikou.gr για το θέμα της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Γραφείων Μελετών - Συμβούλων Μηχανικών.

Η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, απευθύνεται στην ευρύτερη αγορά. Είναι ανοιχτή σε συνέργειες τόσο με εγχώριους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που έχουν ανάγκη τεχνικής υποστήριξης όσο και με ξένους Insurance Brokers οι οποίοι μπορεί να έχουν πρόσβαση σε μεγάλα έργα και επιθυμούν τοπική υποστήριξη για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με την εγχώρια νομοθεσία και πρακτική. Γιατί, το μέλλον του επιχειρείν απαιτεί σύγχρονα επιχειρηματικά σχήματα (προφανώς μεγαλύτερα), που να χαρακτηρίζονται από το την ευελιξία, την πληρότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών που προσφέρουν.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Γιώργος Κουτίνας είναι Μηχανικός ΕΜΠ & ENSPM Γαλλίας. Μετά από εμπειρία Μηχανικού στην ΔΕΗ, δραστηριοποιείται, από το 1992, στον κλάδο των Ασφαλίσεων ως ανεξάρτητος Σύμβουλος Ασφαλίσεων. Αρχικά, εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε σε διεθνή ασφαλιστικό όμιλο, ως Underwriter ασφάλισης βιομηχανικών κινδύνων και τεχνικών έργων. Έχει προσφέρει υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα Ασφαλίσεων σε φορείς του Δημοσίου (ΥΠΕΧΩΔΕ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ) και του Ιδιωτικού Τομέα (Κοινοπραξίες "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ", "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ", "ΓΕΦΥΡΑ Ρίο-Αντίρριο") καθώς επίσης σε διάφορες κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες της χώρας. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές Lloyd’s (gkoutinas@gmail.com, www.gkoutinas.gr).