ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ (Tour Operators)

Θέμα ουσίας η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 12/07/2021.

Οι Ταξιδιωτικοί - Τουριστικοί Πράκτορες / Γραφεία Τουρισμού (Tour Operators), είναι επαγγελματικοί Φορείς Παροχής Υπηρεσιών με ιδιαίτερη σημασία σε θέματα ευθύνης έναντι Πελατών, όταν πρόκειται για Εισερχόμενο Τουρισμό. Δηλαδή, ευθύνη έναντι ξένων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας ή έναντι Συνεργαζόμενων Tour Operators του εξωτερικού που είναι οργανωμένες επιχειρήσεις που κατευθύνουν μαζικό τουρισμό στη χώρα μας. Στη βάση αυτή, είναι προφανές πως πάντα υπάρχει η περίπτωση κάποιου λάθους ή παράλειψης που μπορεί να ζημιώσει. Πολύ σωστά έχει προβλεφθεί η υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης (Προεδρικό Διάταγμα 7/2018, στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/2302).

Η ορθολογική & αξιόπιστη ασφάλιση

Η αντικειμενικά πλήρης και σωστή προσέγγιση του όλου θέματος είναι η Ασφάλιση έναντι κινδύνων τόσο Εξερχόμενου και, κυρίως, Εισερχόμενου Τουρισμού. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε συνδυασμένη

α) Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης δηλαδή, κάλυψη αξιώσεων Τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές σε τυχαίο γεγονός λόγω αμέλειας του Ασφαλισμένου και

β) Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης δηλαδή, κάλυψη αξιώσεων Τρίτου / ων για οικονομικές απώλειες λόγω λάθους ή παράλειψης του Ασφαλισμένου στα πλαίσια της δραστηριότητάς του. 

Ουσιαστική λύση παρέχεται με διεθνών προδιαγραφών ασφαλιστήριο το οποίο αποζημιώνει αξιώσεις με βάση το δίκαιο της χώρας προέλευσης του ξένου τουρίστα. 

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Δυστυχώς οι περισσότεροι αγνοούν ή διακριτικά προσπερνούν τη συγκεκριμένη Ασφάλιση Ευθύνης Τουριστικών Πρακτόρων. Συνήθως, αναφέρεται μόνο στον Εξερχόμενο Τουρισμό που αφορά αποκλειστικά ευθύνη έναντι Ελλήνων που κάνουν τουρισμό στο εξωτερικό αφήνοντας εκτός κάλυψης τον Εισερχόμενο Τουρισμό. Είναι προφανές πως σε μια τέτοια “ανορθογραφία”, όταν προκύψει κάποιο αίτημα για αξίωση αποζημίωση που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από το Ασφαλιστήριο, υπάρχει βάσιμη εμπλοκή της επαγγελματικής ευθύνης του αντίστοιχου Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή. Δηλαδή, αν ο ζημιωθείς Τρίτος (τουρίστας ή Tour Operator του εξωτερικού, για άμεσες ή/και έμμεσες οικονομικές απώλειες), με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου, δεν αποζημιωθεί, μπορεί κάλλιστα να υπάρξει πρόβλημα και στον Ασφαλιστή, ο οποίος δεν συμβούλεψε σωστά τον Πελάτη του και δεν μερίμνησε για την πληρότητα και αρτιότητα του Ασφαλιστηρίου. 

Το πρόβλημα

Στη χώρα μας ο νόμος δεν προσδιορίζει με επάρκεια τις παραμέτρους της απαραίτητης Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Τουριστικού Πράκτορα και, επιπλέον, δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου εφαρμογής της. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη αντικειμενικής ενημέρωσης των Ασφαλιστών, δίνει την ευχέρεια στην εγχώρια αγορά να προσεγγίζει ελλιπώς την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης παραβλέποντας την ουσία του όλου θέματος. Αποτέλεσμα, να είναι σύνηθες το φαινόμενο να έχουμε τυπικές ασφαλίσεις με πολύ χαμηλά όρια και με μειωμένη "ποιότητα" κάλυψης (πχ αποζημίωση αλλοδαπών τουριστών / Tour Operators, μόνο κατόπιν απόφασης ελληνικού δικαστηρίου). 

Οι Τουριστικοί Πράκτορες αγοράζουν τη συγκεκριμένη Ασφάλιση γιατί την επιβάλλει ο νόμος και λογικό είναι να την επιθυμούν να είναι φτηνή! Δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της κάλυψης της ευθύνης τους, η οποία τους βαραίνει και ανάγεται σε ένα σοβαρό κίνδυνο αφού σχετίζεται με ομάδες αλλοδαπών τουριστών από προηγμένες χώρες. 

Οι Tour Operators του εξωτερικού, "προμηθευτές" τουριστών, μάλλον δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα και συνήθως αρκούνται στη Δήλωση - Βεβαίωση που τους προσκομίζει ο συμβαλλόμενος Έλληνας Τουριστικός Πράκτορας! Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ξένοι θεωρούν δεδομένη μια τέτοια, τυπική για αυτούς, ασφάλιση. Συνήθως δεν επιμένουν στη λεπτομέρειά της και δεν ελέγχουν. Αλλοίμονο στον Έλληνα Τουριστικό Πράκτορα που θα του τύχει κάποια "στραβή"!

Ορθολογική & αξιόπιστη λύση

Η αντικειμενικά πλήρης και σωστή προσέγγιση του όλου θέματος είναι η συνδυασμένη Ασφάλιση Γενικής και Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Εξερχόμενου και Εισερχόμενου Τουρισμού, με διεθνών προδιαγραφών ασφαλιστήριο το οποίο αποζημιώνει αξιώσεις με βάση το δίκαιο της χώρας προέλευσης του ξένου τουρίστα.

Ασφαλιστήρια με πολύ μικρά όρια κάλυψης που επιπλέον αποζημιώνουν κατόπιν απόφασης ελληνικών δικαστηρίων, είναι για τον "τύπο" και όχι για την "ουσία" του όλου θέματος.

Η "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, είναι στη διαδικασία απορρόφησης από τη γνωστή εταιρεία CROMAR Ltd - Insurance Brokers, Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές Lloyd’s. Προσφέρει, τα τελευταία χρόνια, την πλέον αξιόπιστη λύση σε ότι αφορά την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης. Σε συνδυασμό με την επίσης διεθνών προδιαγραφών Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης της εταιρείας CROMAR Ltd, εξασφαλίζεται πλέον με οικονομικό και αξιόπιστο τρόπο η ορθολογική λύση για την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των Τουριστικών Πρακτόρων στην Ελλάδα. Παράλληλα, προσφέρεται στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές το απόλυτο "εργαλείο" για να έχουν πλήρως καλυμένους  τους πελάτες τους Τουριστικούς Πράκτορες.