Συμμετοχή της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ σε ειδικό Συνέδριο για τα DRONES

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, Τρίτη, 04/12/2018.

Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ” συμμετείχε και σε αυτή την επιστημονική εκδήλωση για την τεχνολογία των Drones, που διοργανώθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, εκθέτοντας τις απόψεις και την εμπειρία της, σχετικά με το θέμα “Ασφάλιση Drone”.

Βασικά σημεία της παρουσίασης του κ. Γιώργου Κουτίνα:

  • Η Ασφάλιση κινδύνων από τη χρήση drone ωριμάζει παράλληλα με την τεχνολογία των Drones η οποία αναπτύσσεται και εφαρμόζεται ευρέως.
  • Οι Έλληνες χρήστες συνεχίζουν να είναι επιφυλακτικοί στο θέμα της Ασφάλισης μολονότι το κόστος της είναι ήδη χαμηλό και αποτελεί για τους Επαγγελματίες μια μικρή φορολογικά αιτιολογημένη δαπάνη.
  • Η Ασφάλιση συνιστάται να γίνεται όχι μόνο για την εκ του Κανονισμού της ΥΠΑ υποχρεωτική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων αλλά και για την κάλυψη ζημιάς ή απώλειας του ίδιου του Drone (Σημείωση: Αναφέρθηκε πως υπάρχουν ήδη ζημιογόνα περιστατικά σε drone, που άμεσα αποζημιώθηκαν από τo ασφαλιστήριο των Lloyd’s).
  • Οι επαγγελματίες Τοπογράφοι Μηχανικοί χρησιμοποιούν τα στοιχεία – μετρήσεις από τη χρήση Drone για την εκπόνηση ειδικών Μελετών. Προς τούτο, τονίστηκε πως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν ανάγκη και από την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για τα τυχόν λάθη ή παραλείψεις τους.

Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ -Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s” με εξειδικευμένη τεχνογνωσία & εμπειρία Ασφαλιστή αλλά και Μηχανικού, προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις, απευθείας ή μέσω πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που επιθυμούν να επεκταθούν στην προώθηση νέων ασφαλιστικών προϊόντων (www.drones-insurance.gr και www.asfalisi-michanikou.gr)