ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Οι Εξελίξεις της Αγοράς αναβαθμίζουν το ρόλο τους

 

Οι εξελίξεις τρέχουν και η ευρύτερη αγορά αρχίζει σταδιακά να επιβάλλει νέους κανόνες. Η εκ των πραγμάτων αναγκαστική απελευθέρωση των επαγγελμάτων (βλ. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/123/ΕΚ, Μνημόνιο), εισάγει νέα δεδομένα για τους διάφορους Επαγγελματίες και Φορείς παροχής υπηρεσιών. Η τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση που βαραίνει όλο και πιο πολύ τη χώρα μας, με τις διάφορες επιπτώσεις στον επιχειρηματικό χώρο (έλλειψη ρευστότητας, επιχειρήσεις σε καθεστώς επιτήρησης, πτώχευσης ή εκκαθάρισης) είναι φυσικό να δημιουργεί κλίμα «έντασης» κινδύνων και ευθυνών. Παλαιότερο δημοσίευμα της εφημερίδος ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ την Κυριακή 31-10-2010, σχετικά με το σκάνδαλο του Ομίλου Ασπίς Πρόνοια και με τίτλο «ΗΡΘΕ ΩΡΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΕΣ - Στο στόχαστρο Ελεγκτές Oρκωτοί Λογιστές», ενισχύει τη συγκεκριμένη άποψη.
Ειδικά για τους Ελεγκτές Λογιστές, το εκσυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει μετά την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία και οι σύγχρονες οικονομικές παράμετροι που επηρεάζουν το συγκεκριμένο επάγγελμα, αναδεικνύουν το κύρος και τη σπουδαιότητα των υπηρεσιών τους.
Οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν είναι εισηγμένες ή όχι στο Χρηματιστήριο Αξιών, συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την εξάρτησή τους από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που αποφαίνεται πάνω σε σοβαρά χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα για λογαριασμό τους ή που τους παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές γύρω από κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις (εξαγορές, συγχωνεύσεις, συμπράξεις, εξαγωγές, επενδύσεις κλπ). Οι σύγχρονες διαδικασίες ελέγχου της απομείωσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων, χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων.
Είναι προφανές πως η αναβάθμιση του ρόλου του Ελεγκτή Λογιστή (αλλά και του Λογιστή Φοροτεχνικού), πέρα από την ανάγκη για διαρκή ενημέρωση πάνω στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος, συνεπάγεται και αυξημένες υποχρεώσεις.
Οι ευθύνες που αναλαμβάνει ο Ελεγκτής Λογιστής επιβάλλουν τη σωστή νομική και οικονομική  «θωράκισή» του που δεν είναι άλλη από την ασφαλιστική κάλυψη της επαγγελματικής του ευθύνης. Η εν λόγω ασφάλιση γίνεται όλο και πιο επίκαιρη για τους Ελεγκτές Λογιστές, δεδομένου ότι είναι πλέον και υποχρεωτική δια νομοθεσίας. Ωστόσο, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με περισσότερη αξιοπιστία και αντικειμενικότητα.
Εκφράζεται εδώ η άποψη πως οι προσεγγίσεις που συνήθως εφαρμόζονται (Ασφαλιστήρια με σοβαρές ατέλειες, χαμηλά όρια αποζημίωσης) απέχουν από αυτό που θα έπρεπε, ώστε ο σημερινός Επαγγελματίας Ελεγκτής Λογιστής  να νιώθει ασφάλεια στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Είναι επιτακτική ανάγκη οι Έλληνες Ελεγκτές Λογιστές να αντιμετωπίσουν το όλο θέμα ρεαλιστικά και να το αντιμετωπίσουν σε σύγχρονη ορθολογική βάση.