ΟΔΗΓΙΑ IDD

Όχι στην υποβάθμιση του Μεσίτη και στην κατάργηση του Συμβούλου Ασφαλίσεων

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, Τρίτη, 24/7 /18.

Αφορμή για το παρόν σχόλιο, πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τις διεργασίες στο πλαίσιο διεργασιών για την ένταξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD στην εγχώρια νομοθεσία.

Το σχέδιο νόμου για την προσαρμογή της Οδηγίας IDD στο εγχώριο δίκαιο, το οποίο πρόσφατα τέθηκε σε διαβούλευση, από τις υπάρχουσες μέχρι τώρα κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών διατηρεί αυτές του Πράκτορα, του Μεσίτη και του Συντονιστή τον οποίο μάλιστα αναφέρει ως Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων (άρθρο 3) και καταργεί τον Σύμβουλο Ασφαλίσεων.

 


Με βάση τις εκτιμήσεις γύρω από την υπό θεσμοθέτηση Οδηγία IDD, φαίνεται πως υποβαθμίζεται ο ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων που θεσμικά εκφράζει τα συμφέροντα του Ασφαλιζόμενου Καταναλωτή, η προστασία του οποίου είναι το βασικό μέλημα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Σχετικά, σημειώνεται πως ήταν ατυχής η έλλειψη  ενεργού συμμετοχής στις διαβουλεύσεις εκπροσώπου του επαγγελματικού συνδέσμου των Μεσιτών Ασφαλίσεων ο ρόλος του οποίου είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη της Ασφαλιστικής Αγοράς.

Επιπλέον, είναι ατυχής η καθιέρωση του Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων ως φορέα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης,  αφού όπως και ο τίτλος - ορισμός του υποδηλώνει, είναι έμπειρος επαγγελματίας με ειδικά προσόντα που παρέχει υπηρεσίες επιλογής, παρακολούθησης (management) Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών για λογαριασμό Ασφαλιστικής Εταιρείας. Κατά συνέπεια, δεν έχει κάποια επαγγελματική ευθύνη έναντι Ασφαλισμένου Καταναλωτή όπως ο Πράκτορας ή ο Μεσίτης Ασφαλίσεων και δεν μπορεί να θεωρηθεί Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.

Εκφράζεται η άποψη πως δεν θα πρέπει να καταργηθεί ο βασικός μηχανισμός ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που είναι ο κατηγορία των  Ασφαλιστικών Συμβούλων με αναγκαστική ενσωμάτωσή τους  στην κατηγορία των Πρακτόρων Ασφαλίσεων (άρθρο 47).

Αναγκαίος ο εξορθολογισμός

 Ο θεσμός της Ιδιωτικής ακολουθεί θεμελιώδεις κανόνες τους οποίους θα πρέπει να προσεγγίσουμε και να εμπεδώσουμε, αν πράγματι θέλουμε αναβάθμιση - ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς. Προς τούτο, θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή στο κλασικό μοντέλο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης των προηγμένων χωρών της ΕΕ που κατά βάση, περιλαμβάνει τους:

- Πράκτορες Ασφαλίσεων οι οποίοι προτείνουν ασφαλιστικά προϊόντα στο όνομα και για λογαριασμό  συγκεκριμένης Ασφαλιστικής Εταιρείας ή και κάποιας άλλης εταιρείας για προϊόντα που δεν διαθέτει ή δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους.
- Μεσίτες Ασφαλίσεων οι οποίοι λειτουργούν χωρίς εξάρτηση από Ασφαλιστικές Εταιρείες και προτείνουν κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα για τις ανάγκες του Ασφαλισμένου.
- Ασφαλιστικούς Συμβούλους, οι οποίοι είναι κατάλληλα πιστοποιημένοι και βάσει σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας λειτουργούν για λογαριασμό κάποιου  Πρακτορείου Ασφαλίσεων ή κάποιου Γραφείου / Εταιρείας Μεσίτη Ασφαλίσεων.

Προοπτικές

Την επιθυμητή ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης στη χώρα μας δεν θα την κάνουν απλά και μόνο οι λίγες Ασφαλιστικές Εταιρείες οι οποίες υπό το βάρος των απαιτήσεων συμμόρφωσης με το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους  (Solvency II, Κανονισμός GDPR, Οδηγία IDD)  αναγκαστικά θα λιγοστέψουν. Την ανάπτυξη θα πρέπει να την αναμένουμε από τους χιλιάδες Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές οι οποίοι αφουγκράζονται καλύτερα, από κοντά τις ανάγκες και τα προβλήματα των Καταναλωτών. Φαίνονται πολλοί αλλά αντικειμενικά θα πρέπει να γίνουν περισσότεροι, καλύτερα ενημερωμένοι και ποιοτικότεροι.

Η ουσία του θέματος δεν εντοπίζεται στους 200 - 300 Μεσίτες ή στους 2-3.000 Πράκτορες, αλλά στον μεγαλύτερο αριθμό των 10-15.000 Ασφαλιστικών Συμβούλων που θα πρέπει να καθιερωθούν θεσμικά ως παραγωγικός μηχανισμός που θα λειτουργεί για λογαριασμό κάποιου οργανωμένου Πρακτορείου Ασφαλίσεων ή κάποιου Γραφείου / Εταιρείας Μεσίτη Ασφαλίσεων.

Ο ασφαλιστικός κλάδος έχει σημαντικό μέλλον στη χώρα μας, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι πως το βασικό μήνυμα των σύγχρονων εξελίξεων όπως εκφράζονται και από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία IDD, είναι εκσυγχρονισμός και ουσιαστική μεταρρύθμιση της ασφαλιστικής αγοράς.