ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Χρήσιμο “εργαλείο” η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 29/10/2020.

Είναι γνωστό πως η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) έχει αλλάξει δραματικά τις συνθήκες εργασίας στα περισσότερα επαγγέλματα και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Το διαπιστώνουμε όλοι μας καθημερινά, με την εξ αποστάσεως εργασία από το σπίτι (τηλε-εργασία) να αναπτύσσεται και να εφαρμόζεται όλο και πιο συστηματικά. Όπου και όποτε είναι δυνατόν η εργασία γίνεται εξ αποστάσεως. Άλλωστε αυτή είναι και η οδηγία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας προκειμένου να μειωθούν τα κρούσματα μόλυνσης από τον κορωνοϊό, ο οποίος αναμένεται να αφήσει έντονο το αποτύπωμά του.

Αποτέλεσμα της νέας αυτής τάσης, ανά τον κόσμο, είναι η δημιουργία νέων τάσεων στο σύγχρονο επιχειρείν ή η ενθάρρυνση και θεσμοθέτηση από τις Κυβερνήσεις νέων πρακτικών στις εργασιακές σχέσεις. Στη βάση αυτή, οι Επιχειρήσεις αναζητούν νέους τρόπους αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού εκχωρώντας όλο και πιο συστηματικά εργασία/ υπηρεσίες σε ανεξάρτητους Υπεργολάβους (Subcontractors/ Subconsultants). Αντίστοιχα, τα Στελέχη Επιχειρήσεων ή οι ανεξάρτητοι Σύμβουλοι (Freelancers) αλλάζουν επαγγελματικές πρακτικές και συνήθειες, αναλαμβάνοντας περισσότερο "ρίσκο" σε μια ευρύτερη αγορά αυξημένης αβεβαιότητας.

Μια εντελώς νέα τάση τηλε-εργασίας που εμφανίσθηκε πρόσφατα λόγω του Covid-19 ονομάζεται "workation", από τον συνδυασμό των λέξεων work (εργασία) και vacations (διακοπές). Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, πρόκειται για μορφή τηλε-εργασίας, "πάντρεμα" διακοπών και τηλεργασίας που προέκυψε μέχρι να... περάσει η πανδημία.

Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών

Μια περισσότερο συνήθης περίπτωση, είναι η αλλαγή σύμβασης εργασίας/ παροχής υπηρεσιών εξ αιτίας των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία. Αντί μια επιχείρηση να απολύσει στελέχη, που εργάζονταν με υπαλληλική σχέση, τους προτείνει σύμβαση Ανεξάρτητου Συνεργάτη (Subcontractor/ Subconsultant). Επίσης, αντί να προσλάβει νέα στελέχη επιβαρυνόμενη με εργοδοτικές εισφορές, προτιμά να χρησιμοποιεί υπηρεσίες από ανεξάρτητους Συμβούλους (Freelancers). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εργαζόμενος έχει πλήρη ανεξαρτησία και προσφέρει εργασία/ υπηρεσίες έχοντας δική του επαγγελματική εγκατάσταση ακόμη και σε διαφορετική χώρα.

Υπηρεσίες με Ασφαλιστική Εγγύηση

Ένα ουσιαστικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τις παραπάνω μορφές εργασίας / παροχής υπηρεσιών είναι ο τρόπος που διατυπώνονται στην εκάστοτε Σύμβαση, οι παράμετροι "υποχρεώσεις" (responsibilities) και "ευθύνες" (liabilities). Σε ότι αφορά τη δεύτερη παράμετρο (ευθύνες), ο Εργοδότης μη έχοντας πλήρη εποπτεία και έλεγχο του εργαζομένου Ανεξάρτητου Συνεργάτη – Συμβούλου, αναζητά σχετική εξασφάλιση για την αξιοπιστία της εργασίας/ των υπηρεσιών που του προσφέρονται. Προς τούτο, σύμφωνα με την ευρέως διαδεδομένη πρακτική, προβλέπεται η συμβατική υποχρέωση του Ανεξάρτητου Συνεργάτη – Συμβούλου να διαθέτει σε ισχύ Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης (Professional Indemnity Insurance). Δηλαδή, εγγύηση μέσω κατάλληλου ασφαλιστηρίου, η οποία να αποζημιώνει τον Εργοδότη για τυχόν οικονομικές απώλειες από λάθη ή παραλείψεις του Ανεξάρτητου Συνεργάτη - Συμβούλου.

Η "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" προσφέρει λύσεις

Κατά τους περασμένους μήνες η "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ - Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd's" πρόσφερε την εξειδικευμένη ασφαλιστική κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης με ασφαλιστήριο Lloyd's, σε Έλληνες Επιστήμονες - Συμβούλους που παρέχουν υπηρεσίες κυρίως σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (Ολλανδία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία κλπ). Οι τελευταίοι χρειάστηκε να γυρίσουν στην Ελλάδα, λόγω πανδημίας, αλλά λόγω προσόντων και εξειδικευμένης εμπειρίας, κρίθηκαν απαραίτητοι από τους Εργοδότες τους γιά την συνέχιση της εργασίας και εξ αποστάσεως. Έτσι, έχοντας εξασφαλίσει σύμβαση ανεξάρτητου Συνεργάτη με συμβατική υποχρέωση να διατηρούν Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, έχουν επαγγελματική έδρα στην Ελλάδα και προσφέρουν υπηρεσίες σε πρώην Εργοδότες τους, ενίοτε μάλιστα και με υψηλότερη αμοιβή. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο σύγχρονων εξελίξεων, αξίζει να επισημανθεί πως η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, χωρίς να κοστίζει ακριβά, αποτελεί χρήσιμο “εργαλείο” όχι μόνο εγγύησης αλλά και προβολής (marketing) των προσφερόμενων υπηρεσιών. Είναι ένα θέμα που η εγχώρια αγορά θα πρέπει να δει σοβαρά όχι μόνο στο πλαίσιο της πανδημίας αλλά και ευρύτερα.