ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Αφύπνισε & προβληματίζει την Ασφαλιστική Αγορά!

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα nextdeal.gr, 07/09/2020.

Αφορμή για το παρόν σημείωμα, το δημοσίευμα του NextDeal το οποίο αναφέρεται σε συνέντευξη του διευθύνοντα συμβούλου των Lloyd's, John Neal (βλ. εδώ).

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το δημοσίευμα για όσους μπορούν να διαβάζουν "πίσω από τις γραμμές". Χαρακτηριστική είναι επισήμανση πως η πανδημία Covid-19 λειτούργησε ως ένα είδος «αφύπνισης» για τις ασφαλιστικές αγορές, όσον αφορά τις ευκαιρίες που προσφέρει η ασφάλιση διακοπής εργασιών από κινδύνους που δεν προκαλούν υλικές ζημίες (non damage businesses interruption). Δηλαδή, διαφαίνεται η νέα πρόκληση για τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης να βρει τρόπο για την αντιμετώπιση συνεπειών από νέους κινδύνους.

Το άλλο θέμα που κρίνω σκόπιμο να επισημάνω είναι η ανάγκη εξοικείωσης με το Διαδίκτυο και η περαιτέρω εμπέδωση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα διάφορα εξελιγμένα / εξελισσόμενα προγράμματα της Πληροφορικής. Ο εγκλεισμός (lock down) λόγω του κορωνοϊού επέβαλλε, ως γνωστόν, την εξ αποστάσεων εργασία και ανέδειξε την ανάγκη για παροχή υπηρεσιών σε ένα περισσότερο ψηφιοποιημένο περιβάλλον. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του κ. Neal, ΔΣ της προηγμένης ασφαλιστικής αγοράς των Lloyd’s, πως "η πανδημία επιτάχυνε την πρόοδο της αγοράς των Lloyd's προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης κατά τρία έως πέντε χρόνια” και πως “πρέπει να εισέλθουμε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν τα δεδομένα και να αλλάξουμε τη σκέψη μας όσο αφορά την ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών συμβάσεων".

Προσωπικά, κρίνω σκόπιμο να σημειώσω πως η πανδημία του κορωνοϊού όπως και κάθε οικονομική κρίση από απρόβλεπτα και μεγάλης έκτασης ζημιογόνα γεγονότα, υπενθύμισε όχι μόνο την αναγκαιότητα της Ασφάλισης αλλά και την σπουδαιότητα της άρτιας και πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης κινδύνων που αφορούν Ιδιώτες, Επαγγελματίες ή Επιχειρήσεις. Το τελευταίο, δηλαδή η μέριμνα για άρτια και πλήρη ασφαλιστήρια, αντανακλά στην ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών Συμβούλου. Φυσικά, όχι μόνο του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή αλλά και των διαφόρων επαγγελματιών που παρέχουν Υπηρεσίες Συμβούλου (Δικηγόροι, Λογιστές, Ελεγκτές, Εκτιμητές, Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων, Ταξιδιωτικοί Πράκτορες, Σύμβουλοι Πληροφορικής κλπ). Αναφέρομαι, ειδικότερα, στην ανάγκη αξιόπιστων υπηρεσιών εγγυημένων με κατάλληλη Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για την κάλυψη χρηματικών απωλειών από λάθη ή παραλείψεις. Το θέμα αυτό, ισχύει με ιδιαίτερη έμφαση στις ώριμες αγορές όπου σε αρκετές περιπτώσεις αναζητούνται ευθύνες, όταν υπάρχουν οικονομικές απώλειες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν σημαντικά μέσω της ασφάλισης. Ίσως η ελληνική αγορά να μην το αντιλαμβάνεται πλήρως και να το αγνοεί. Ωστόσο, είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίζει και να μας ωθεί σε δράση για κάλυψη νέων ασφαλιστικών αναγκών. Προς την κατεύθυνση αυτή, η "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές Lloyd’s" με τεκμηριωμένη εμπειρία και τεχνογνωσία προσφέρει λύσεις σε Πελάτες ή και Συνεργάτες Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, που ενδιαφέρονται πραγματικά...